Cel aşteptat să vină – salvatorul personal


1. Salvatorul personal nu este altundeva decât acolo unde îi spune şi numele - adică în interiorul nostru.

Salvatorul nostru personal suntem noi înşine, aflaţi pe o treaptă de dezvoltare a conştiinţei specifică Maturităţii Psihice (caracterizată de o dezvoltare calitativă şi cantitativă semnificativă, pe fiecare din cele 7 Raze).

2. El se va manifesta prin noi doar după ce facem paşi concreţi pe Calea Percepţiei Infinite – prin Zetrian.

3. El este cel pe care îl aşteaptă fiecare Om Trans-Religios să vină şi să se manifeste în sine şi prin sine spre mântuirea întregii societăţi (spre înălţarea ei pe o nouă treaptă de armonizare şi dezvoltare).

4. Dar această aşteptare nu este una pasivă, ci una activă – bazată pe parcurgerea unui drum concret care determină invariabil manifestarea salvatorului personal prin fiecare lisanian.

5. Omul Matur Psihic este deci cel aşteptat a se împlini în fiecare din cei care au început să păşească prin fapte concrete pe Drumul Manifestării Integrale.

6. Că acest Om Nou, va face minuni, va schimba lumea în bine, va promova Libertatea, Dreptatea şi Unitatea, va aduce Judecata şi va crea Paradisul, nu este nici o îndoială.
Aceasta este menirea sa!

7. El apare astfel individual, prin procesul maturizării şi individualizării psihice şi se manifestă în momentul împlinirii sale depline în social, binecuvântând cu salvarea sa şi salvarea celorlalţi.

8. Omul Nou, cel Aşteptat să împlinească dorinţele milenare ale umanităţii, nu este un personaj de poveşti care va apare în mod „magic/ supranatural” „din nori” sau „din apă”... - el este un om ca oricare altul, care însă a păşit pe Drumul Maturizării Psihice şi s-a împlinit pe acest Drum.

9. Şi nu este unul ci mai mulţi!
Oamenii noi, Salvatorii, cei Aşteptaţi sunt mii, sute de mii şi milioane...

Ei au început deja să se manifeste printre noi de multă vreme, dar o fac în prezent cu din ce în ce mai multă putere, pe măsură ce Mişcarea Trans-Religioasă devine parte intimă din spiritul întregii societăţi umane.
***
10. Salvatorul este cel Aşteptat să vină - dar mulţi au venit deja!

Cine vede cu ochii să privească: ei se află acum printre noi şi lucrează de zor pentru realizarea în faptă concretă a Noii Vieţi, pentru întreaga umanitate.

11. Cine aude cu urechile să asculte: Faptele Noului OM au început deja să se realizeze în cuprinsul existenţial al fiinţării umane!
***
12. Cel aşteptat să vină a venit, vine şi va venii!

A venit mai timid în trecut, vine cu elan infinit în prezent şi va venii nestăvilit în viitor – în şi prin fiecare dintre cei care vibrează pe lungimea de undă a Identităţii TransReligioase.

13. Omul TransReligios este cel aşteptat de Lume, cel chemat să o salveze din durere şi necaz, din ignoranţă şi slăbiciune, din răutate şi ură.

14. El este cel care, iată, acum la începutul Erei Cosmice, a venit în manifestare fiinţială şi în curând aceste nenorociri vor fi eliminate la maximul posibil din viaţa omului şi a umanităţii, regăsite de pe acum pe deplin întru Ideal şi Întreg.
***
15. În fiecare dintre noi aşteaptă spre manifestare propriul Salvator Personal – el este potenţialul propriu de dezvoltare psihică (cantitativă/ informaţională şi calitativă/ cognitivă) actualizat la maxim pe fiecare din cele 7 Raze.

Acest Salvator nu poate să vină dacă acest potenţial personal specific fiecărui individ rămâne nefolosit, neactivat şi nestimulat spre împlinire personală.
16. El apare deci doar în întâmpinarea acelora dintre noi care păşim pe Drumul Transformării Interioare profunde întru Ideal, Porţi şi Raze.
***
17. În fiecare societate aşteaptă să se activeze Salvatorii ei – ei apar şi se aleg doar dintre aceia care au găsit mai întâi în ei sămânţa de salvare şi au dezvoltat-o cu rezultate concrete, imediate, obiective, irefutabile şi repetabile.

18. Salvarea din ignoranţă, slăbiciune şi răutate nu este o poezie şi nici o feerie, nici un basm şi nici un mit – este un drum palpabil pe care fiecare din noi trebuie să păşim în mod faptic: este Drumul TransReligios.

19. Umanitatea îşi aşteaptă de mult Salvatorul – iată el acum a venit şi va veni mereu în viitor: el este Omul Liber, el este Omul Universal, el este Omul Idealist, el este Omul TransReligios!

20. Atunci când el se manifestă în prezent sau când se va arăta în viitor îl putem recunoaşte după semnele concrete ale fiinţării sale, deoarece el:

- este un idealist, un om care trăieşte în Ideal şi pentru Ideal – o fiinţă care străluceşte prin cele 10 Idealuri ale Omului Universal şi care se împlineşte în existenţă prin Legile lor;

- este cel prin care se coboară în fiinţare fiecare din cele 12 Porţi ale Noilor Ere, pentru că el este stăpân pe cele 144 de Chei care le deschid pe acestea;

- este o întruchipare a Eticii Armoniei şi un canal de manifestare deplină a Surselor Majore ale Fericirii;

- este o încântare magnifică a strălucirii prin sine a celor Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale;

- este un om al faptei creatoare întru armonie, în urma căruia se văd mereu împlinindu-se Faptele Omului Liber şi Ţelurile Mişcării Trans-Religioase – el este cel prin care se ridică şi se întreţin spre funcţionare optimă în societate Sanctuare şi CER-uri, Paradisuri şi Oraşe ale Cunoaşterii, Baze de Date Informaţionale şi Biologice, constituite în vederea realizării concrete a Nemuririi şi Învierii, şi a mijloacelor de extindere existenţială maximă a umanităţii în Spaţiul Cosmic – în casa de drept a Familiei Eterne, acum născute prin el şi prin familia sa la o Nouă Viaţă: la viaţa infinită a omului trezit spre Conştiinţă de Fiinţă în Întreg/ Univers...
***
21. Când aceste Semne se manifestă prin tine atunci să şti, tu drag frate întru fiinţă şi tu iubită soră întru viaţă, că Tu eşti cel (/cea) Aşteptat (/ă), că tu eşti Salvatorul (/area), că tu eşti Mântuitorul (/area)!

22. Dacă însă, ele nu se manifestă încă prin tine, să şti că până nu o vor face (şi de apariţia lor tu singur eşti responsabil/ă) pentru tine nu este posibilă Salvarea/ Mântuirea (mai ales cea interioară, psihică) de toţi factorii (emoţii negative, raţionamente greşite, aşteptări false, prejudecăţi, credinţe dogmatice, mentalităţi non-idealiste, etc.) care acum te ţin înlănţuit (/ă) în suferinţă şi nefericire.
***
23. Fi deci propriul tău mântuitor!
Nimeni nu poate îndeplini cu adevărat această sarcină în locul tău şi pentru tine.

24. Mântuirea ta este o realizare personală intimă, extrem de intimă – este o împlinire de sine prin sine, pentru sine - o regăsire idealistă profundă în Întreg, prin Întreg, pentru Întreg!

25. Dacă înţelegi afirmaţia de mai sus atunci să şti că fie Mântuirea lucrează deja în tine spre perfecţionare continuă, fie va veni în curând în faţa ta să te ridice pe aripi de Ideal infinit!

26. Dacă nu o înţelegi şi cauţi încă salvarea/mântuirea în principal în afara ta, refuzând astfel să te maturizezi şi să te individualizezi psihic – să şti că astfel tu nu faci decât să rămâi în stadiul infantilităţii psihice cu toate neajunsurile dureroase pe care tu le cunoşti prea bine: naivitate, ignoranţă, slăbiciune, răutate copilărească, iresponsabilitate, sclavie psihică şi înlănţuire mentală.
***
27. Ţine deci minte, drag frate întru fiinţare: tu eşti Mântuitorul, tu eşti cel aşteptat să vie şi (pentru tine) nu este un altul în afară de tine!

Semnele venirii Paradisului şi ale apropierii Nemuririi Beatifice


"1. - Spune-ne, o tu Omule Atemporal, când va coborî pe pământ pacea, când va fi aici bunăstare generală, spune-ne când se va aşeza pe tărâmurile planetei albastre Paradisul, spune, o tu bunule om, când se va apropia Învierea şi Nemurirea Beatifică de noi?

2. - Dragi fii ai adevărului, vă voi spune acum când vor veni toate aceste Daruri Nepreţuite ale Întregului.


Dar mai întâi vă voi revela timpurile când ele nu vor veni:

3. Astfel, atunci când veţi vedea în jurul vostru războaie şi nenorocirile nenumărate care vin cu ele, atunci când veţi vedea în jurul vostru incitare la ură, la dispreţ, la manifestări de reavoinţă faţă de alţi fraţi de ai voştri întru fiinţare, pe motive ce ţin de specie, de rasă, culoarea pielii, de apartenenţa etnică, de sex, de limba vorbită... atunci să ştiţi că pacea nu este aproape şi paradisul nu se îndreaptă spre manifestare pământeană.

4. Atunci când veţi vedea cu ochii voştri sau doar veţi auzi de la alţii de cutremure, erupţii vulcanice, inundaţii, uragane, tornade, furtuni şi alte nenorociri naturale care ucid sute, mii şi zeci de mii de oameni şi distrug avutul celor care rămân în viaţă atunci să ştiţi că Pacea şi Paradisul şi Nemurirea sunt încă idealuri îndepărtate ale omenirii.

5. Atunci când veţi vedea şi veţi auzi de epidemii mortale care ucid sute, mii şi milioane de oameni atunci să ştiţi că vremea Paradisului încă nu a venit şi Nemurirea este încă departe.


6. Şi mai ales atunci când veţi vedea şi veţi auzi de toate acestea (de războaie, dezastre naturale, epidemii) iar din mijlocul vostru singura reacţie care se va vedea va fi aceea de a bombănii supăraţi sau înfuriaţi vorbe „magice” şi de a face tot felul de gesturi „magice” de îmbunare a unor presupuse forţe „supranaturale” care cică stau în spatele acestor nenorociri – atunci puteţi să ştiţi că vremea Paradisului şi a Nemuririi încă nu a venit pentru voi.


7. Dacă atunci când vedeţi împotrivirile şi rezistenţele umane şi naturale (terestre sau cosmice) pomenite (care apar în calea dorinţelor voastre milenare) singurul vostru răspuns va fi acela
- naiv şi infantil al credinciosului, al copilului care încă crede în „zâne” şi „feţi frumoşi”, în „zei” şi în „zmei” care vor sări din poveşti afară şi vor alerga pentru a-l scoate în mod „magic” din aceste nenorociri;
- al indivizilor imaturi psihic din punct de vedere religios care aşteaptă ca tot felul de fiinţe de basm religios dotate de ei (printr-un simplu exerciţiu de imaginaţie infantilă) cu puteri de „superman divin” să coboare din tot felul de tărâmuri „divine” de poveste, spre a le rezolva în mod „magic” toate problemele cu care se confruntă;
– atunci să ştiţi că visele voastre de paradis şi nemurire sunt doar speranţe deşarte cu care vă autoamăgiţi în mod mizerabil „divin”.


8. Pentru copilul care crede în „moş crăciun” nu este speranţă reală de a se întâlni faptic cu acest personaj de basm, ci doar sămânţă pusă în el de speranţele sale deşarte: anume de a se lovi, mai devreme sau mai târziu, de realitatea evidentă a păcălirii sale prin şarada „magică”, de doi bani, pe care „cei mari” au jucat-o pentru el spre a-l induce în eroare, spre a-l înşela şi a profita astfel de pe urma speranţelor deşarte pe care le-au creat în el.

9. Pentru „copiii” credincioşi, păcăliţi în mod similar să creadă în „zei” şi „zeiţe”, la fel: nu este nici o speranţă reală de întâlnire cu aceste personaje de basm „divin”, spre a li se realiza astfel în mod „magic” dorinţele lor intime.

Pe aceşti nefericiţi îi aşteaptă doar dezamăgirea cruntă a lovirii de realitatea dură a războaielor, dezastrelor, sărăciei, ignoranţei, suferinţei, bolilor şi morţii.

10. Nu este deci speranţă de Paradis şi posibilitate de Nemurire pentru oamenii credincioşi, pentru oamenii cu mentalitate religioasă de copii de grădiniţă care încă cred în mod naiv în „Zeul/Moş Crăciun”.

11. Pentru aceşti nefericiţi în mod real nu ne putem aştepta decât la nenorociri peste nenorociri pentru că ei aleg să ignore realitatea evidentă, în loc să se confrunte cu ea în mod direct; pentru că ei aleg să se prefacă în mod infantil că nu văd rezistenţele reale care stau în faţa realizării faptice a Paradisului şi Nemuririi, a rezistenţelor pe care sunt chemaţi să le confrunte şi să le depăşească prin forţe proprii reale (ştiinţifice şi tehnice, empirice şi raţionale) şi nu prin „mijloace” strict imaginare, „divine” sau „magice”.

12. Aşadar când veţi vedea nenorociri în lume, iar răspunsul pe care umanitatea îl dă lor este doar acela de a bolborosi tot felul de rugăciuni (de vorbe „magice”) şi de a face tot felul de gesturi copilăreşti (specifice unor ritualuri „magice”) care mai din care mai infantile să ştiţi atunci că Paradisul este încă departe şi Învierea şi Nemurirea Beatifică încă şi mai departe.
***
13. Dar iată, vă spun acum: dacă atunci când veţi vedea şi veţi auzi de războaie, iar în voi şi în semenii voştri maturizaţi psihic religios veţi vedea dorinţa pusă în faptă concretă imediată de a le oprii cât mai curând cu putinţă şi de a le înlătura cauzele reale (religioase, mafiote, economice, culturale, psihologice...) care le provoacă, prin luptă aprigă cu aceste cauze şi astfel prin înlăturarea lor prin educaţie serioasă universală gratuită şi continuă pe tot parcursul vieţii, prin ridicarea nivelului de trai şi al confortului existenţial celor implicaţi în conflict, prin dăruirea necondiţionată către ei a ajutorului necesar spre a-şi rezolva efectiv problemele economice, religioase, psihice cu care se confruntă (spre a-i ajuta să se maturizeze psihic pe fiecare din aceste aspecte ale existenţei, de exemplu prin încurajarea lor de a parcurge Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite) – atunci să ştiţi că drumul către Paradis vă va fi uşor şi calea către Nemurire vă va fi presărată cu biruinţe după biruinţe.


14. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea inundaţii, cutremure, alunecări de teren, uragane... veţi căuta să înlăturaţi imediat cauzele (erorile) umane care au făcut posibil dezastrul umanitar care le-a urmat (cum ar fi întemeierea de aşezări în zone expuse acestor dezastre, testării necorespunzătoare a rezistenţei clădirilor la acţiunea acestor forţe naturale, etc.) atunci să ştiţi cu certitudine că Paradisul şi Nemurirea nu mai sunt pentru voi vise deşarte.


15. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea în jurul vostru acţiunea unor boli şi epidemii mai grave sau mai puţin grave, veţi vedea imediat o reacţie rapidă a cercetătorilor medicali (puternic susţinută de resursele întregii societăţi) care caută să găsească şi apoi să aplice tratamente adecvate înlăturării acestor maladii atunci să ştiţi că vremea Paradisului a şi început pentru voi, iar timpul Învierii şi al Nemuririi este mai aproape decât credeţi.


16. Dacă atunci când aceste nenorociri şi dezastre se aud şi se văd în jurul vostru, voi şi semenii voştri demaraţi acţiuni concrete specifice (cercetări serioase de natură ştiinţifică şi tehnică) de găsire a unor soluţii concrete reale acestor probleme atunci să ştiţi că Paradisul a început să se manifeste printre voi şi Nemurirea vă bate la uşă.


17. Şi mai ales, mai presus de toate, atunci când veţi vedea Oamenii Liberi adunaţi în Reţele Infinomiene, lucrând de zor (sub inspiraţia nepreţuită a Idealurilor, a Faptelor şi a Întregului) la construcţia Sanctuarelor TransReligioase, a CER-urilor, a Oraşelor Cunoaşterii şi a Paradisurilor şi pentru propăşirea în lume a Eticii Armoniei, a Surselor Fericirii, a Porţilor Noilor Ere, a Zetrianului şi a Razelor Cunoaşterii Universale – atunci să ştiţi că vremea Paradisului a sosit deja pentru voi!
Iată: construcţia lui a şi început deja în mijlocul vostru!

18. Pentru voi să ştiţi că Nemurirea nu mai este o speranţă zadarnică – primii paşi concreţi spre atingerea ei, iată, voi a-ţi început deja să-i faceţi.


19. Să ştiţi deci că atunci când oamenii vor lăsa deoparte „soluţiile” infantile şi naive ale „mântuirii” prin credinţă, prin rostirea, cântarea sau vocalizarea de cuvinte „magice” pentru „îmbunarea” unor forţe „supranaturale”/ „transcendente” existente doar în imaginaţia lor particulară sau colectivă – şi vor aplica în locul acestor infantilisme religioase soluţiile reale, clare şi concrete ale Educaţiei Continue, Cercetării Continue şi Creaţiei Continue pe fiecare din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale, atunci Paradisul va venii negreşit pe pământ, iar Nemurirea va înceta să mai fie doar o speranţă deşartă a umanităţii.


20. Atunci când impostorii „divini” vor sta închişi prin puşcării, iar nebunii „divini” vor primii tratamentul adecvat prin azile psihiatrice fiind astfel împiedecaţi să mai menţină umanitatea în stadiul de infantilitate psihică religioasă; atunci când singurii „zei” acceptaţi de umanitate (în condiţii specifice prevăzute prin lege) sunt doar cei care au dovedit prin fapte că au putut să treacă toate cele 6 Probe ale Testului de acreditare a activităţii „zeilor”... atunci să ştiţi că vremea Împlinirii Depline întru Ideal şi Fapte se apropie cu paşi repezi.

21. Atunci când indivizii şi societăţile umane vor renunţa la religiile tiranice, dogmatice, infantile care au adus atâtea nenorociri asupra lor (şi astfel i-au împiedecat să atingă în mod real Paradisul şi Nemurirea) şi le vor înlocui cu religii nedogmatice, umaniste, ştiinţifice, libere şi democratice – cu reflexii concrete ale Idealului TransReligios - de abia atunci infernul credinţei (dogmatice) va putea fi biruit de umanitate spre a fi înlocuit cu Paradisul Iubirii Autentice, al Cunoaşterii Infinite şi al Puterii Fiinţei Împlinite, astăzi nici măcar visate."...
Pentru mai multe detalii privind viziunea trans-religioasă asupra Nemuririi şi Paradisului a se vedea cartea „Manifestul Mişcării Trans-Religioase”, cap. Învierea şi Nemurirea Beatifică” şi cap. Paradisurile şi Infernurile.

Radu Lucian Alexandru