Înălţarea Sanctuarului Libertăţii


1. În Primul Zetim, al Vieţii TransReligioase, iată că Oamenii Liberi se întâlniră sub cerul liber pe o pajişte de lângă casele lor şi se bucurau reciproc unii de prezenţa celorlalţi şi glumeau şi se bucurau şi discutau vrute şi nevrute despre tot ce este şi toate câte sunt.

2. Şi atunci din mijlocul lor se ridică tot mai puternică o voce comună care zise:
- Fraţilor aici între casele noastre să purcedem acum a ridica un Spaţiu Sacru în care să ne cinstim legătura fraternă în lumina nestinsă a Idealurilor, Razelor, Porţilor, Surselor, Eticii Armoniei, Ţelurilor, Faptelor şi Oceanului Fiinţării!

3. Şi aşa au făcut: au pus mâna pe lucru şi au început să înalţe fundaţiile Sanctuarului închinat Omului, Întregului şi Vieţii.

- Pe aceste fundaţii, ziseră ei, ne vom implica în manifestare prin Ritualuri şi Ceremonii, Dansuri şi Petreceri ale vieţii, Meditaţii, Discuţii şi Reflecţii, Cercetări şi Opere de Creaţie, Conferinţe şi Spectacole infinite!

4. Iar în Centrul Sanctuarului vom ridica un Altar Central care să susţină la loc de cinste printre noi Cartea Sacră a Cunoaşterii Universale, şi tot în Sanctuar vom ridica şi un Altar dedicat Valorilor TransReligioase, Familiei Eterne şi Întregului din care cu toţii facem parte de nedespărţit.

5. Şi aşa au făcut – au început să înalţe Sanctuarul Central cu toate minunile cuprinse în el: simboluri, imagini, grafice, tabele, scheme, picturi, statui şi infinite alte manifestări ale Existenţei întru Armonie.
***
6. Şi iată că odată cu proiectarea, pregătirea locului şi înălţarea Sanctuarului Central a trecut Primul Zetim, iar când al Doilea Zetim al înălţării a început infinomienii au zis:

- Iată, acum vom ridica alături de Sanctuarul Central, lipit de fiinţa lui (ca frate al lui în fiinţare), un Spaţiu de Manifestare al Cercetării!

7. Şi acesta va cuprinde o Bibliotecă şi o Mediatecă prin care Cartea Cunoaşterii Universale să se poată revărsa în forme infinite asupra tuturor celor care vor să-i parcurgă paginile şi spaţii dedicate muncii de cercetare: laboratoare şi ateliere specifice celor Şapte Raze.

8. Şi zicând acestea s-au apucat de muncă şi în curând Biblioteca-Mediatecă era înălţată în fiinţare.
Şi ei au ordonat apoi în ea (în formă fizică şi în formă informatică) cărţile, filmele, documentarele, albumele, lucrările de artă, etc. cele mai importante şi mai reprezentative pentru Cultura Umană Universală şi astfel oricine vedea această Carte şi ii parcurgea paginile era transformat radical prin puterea magică a asimilării şi deschiderii în faţa Cunoaşterii Nelimitate.
Iar apoi au ridicat spaţiile celelalte dedicate cercetării şi au binecuvântat infinomienii fapta lor.
***

9. Şi când începea al Treilea Zetim au zis:
- Priviţi: printre noi sunt fraţi de ai noştri care sunt mai înaintaţi în asimilarea Cunoaşterii Universale şi a Nestematelor Trans-Religiei şi iată că ei vor să împărtăşească frăţeşte tuturor celor care doresc să-i asculte din cunoaşterea şi înţelepciunea lor.

10. Haideţi deci şi vom construi alături de Sanctuarul Central un Spaţiu al Dăruirii Cunoaşterii: o Sală de Conferinţe în care aceşti Cercetători Înaintaţi să poată să-şi împărtăşească frăţeşte cunoştinţele cu toţi cei care sunt dornici a-i ajuta în acest sens.

Şi Oamenii Liberi s-au apucat să ridice sălaş Culturii Universale şi iată că în curând el era gata şi de pe scena lui şi de la amvon se revărsau zilnic binecuvântările nesfârşite ale Zetrianului.
***
11. Apoi, iată că începutul celui de al Patrulea Zetim se ridica la orizont, şi pe când razele acestui început îi binecuvântau pe Lisanienii strânşi din nou împreună pentru a lucra cu asiduitate pentru binele şi progresul individului şi al societăţii umane ei şi-au zis:

- Cunoaşterea iată că acum se poate revărsa nelimitat în sufletele noastre pentru că i-am creat mijloc de manifestare nesfârşită în fiinţele noastre, dar priviţi:

De multe ori când ea coboară în minţile noastre aducând cu sine raţionamente, idei şi informaţii noi (de multe ori revoluţionând cunoaşterea noastră veche) provoacă uşoare nelinişti şi agitaţii sufleteşti şi astfel ne cheamă să dezbatem şi să analizăm cu atenţie aceste informaţii noi.

12. Vom ridica acum în Sanctuar un Spaţiu Închinat Creaţiei, vom construi câteva săli de seminarii/ atelier în care cunoaşterea nou asimilată să se poată clarifica astfel încât să capete coerenţă mărită, să fie înţeleasă în profunzime, şi să se dezvolte prin discuţii frăţeşti individualizate şi personalizate prin dialog şi comunicare sinceră, în care diversele aspecte ale realităţii să poată fi dezbătute şi analizate cu discernământ critic – constructiv pentru a li se găsi cele mai bune soluţii de abordare şi rezolvare.

13. Aceste săli de seminarii şi ateliere vor fi nişte Spaţii ale Creaţiei pentru că în cadrul lor spiritul este stimulat spre dezvoltare, spre cercetare şi astfel inevitabil spre creaţie de noi şi noi forme de manifestare ale Omului, Vieţii şi Întregului.
Şi aşa au făcut şi astfel Fraternitatea lor se putea manifesta cu deplinătate prin magia comunicării, a cercetării şi a creaţiei continue.

14. Iar când al Cincilea Zetim a început ei au zis:
- Se simte acum nevoia să ne destindem după atâtea studii, dezbateri şi activităţi creative.

15. Să ridicăm deci lângă Sanctuarul Central, lipit de el, nişte Spaţii ale Vieţii şi Jocului, nişte săli de comuniune şi convieţuire frăţească: o sală de sport în care trupul să ni se poată revigora şi întării iar mintea şi inima să ni se calmeze şi să ni se bucure de jocul infinit al vieţii; şi nişte spaţii dedicate petrecerii şi dansului - câteva Săli de Convieţuire unde să putem să ne bucurăm şi să ne veselim împreună cu prilejul sărbătorilor nostre; în care să ne bucurăm reciproc unii de prezenţa celorlalţi în timp ce celebrăm viaţa sub infinitele ei forme!

16. Şi pentru ca opera noastră să fie completă, tot în cadrul acestor Spaţii ale Vieţii şi Jocului, mai trebuie acum, să ridicăm în Sanctuarul nostru câteva spaţii în care să putem să ne cinstim oaspeţii de departe care ne trec pragul angrenaţi în Pelerinaj.

17. Şi iată că s-au apucat de lucru şi în curând aceste Spaţii ale Vieţii şi Jocului au fost ridicate şi dorinţa lor a fost împlinită: şi iată astfel cum trupurile lor au devenit mai viguroase şi mai mlădioase, mai relaxate şi mai sănătoase şi mintea mai ageră, mai deschisă şi mai destinsă!
***
18. Şi cum îşi puneau ei în mişcare trupul şi mintea, iată că au obosit puţin şi astfel au simţit nevoia unei relaxări profunde.
Şi astfel când cel de al Şaselea Zetim începea au zis:

- Să ridicăm acum în Sanctuarul Libertăţii un Spaţiu al Porţilor - câteva Săli de Meditaţie şi Relaxare cu toate cele necesare pentru ca trupul şi mintea noastră să se poată relaxa şi absorbi în Întreg, în Idealuri şi în Etica Armoniei pentru a-şi putea reface periodic forţele şi energiile vieţii!

19. Şi au făcut precum au zis pentru că vorbele lor căutau Faptele precum îndrăgostitul îşi caută iubita când temporar este despărţit prea mult timp de ea.
Şi paşii li s-au pornit să-şi desăvârşească lucrarea şi astfel în curând munca lor era încoronată de naşterea majestoasă în mijlocul lor a Sanctuarului Trans-Religios.
***
20. Şi sfârşitul celui de al Şaselea Zetim se apropia şi atunci ei au zis:
- Iată că acum lucrarea noastră de înălţare a acestui Sanctuar este împlinită!

21. În aceste ultime trei zile ale Zetimului ne vom odihni şi ne vom relaxa după munca noastră pentru a porni cu forţe proaspete în noul Zetim care se va deschide manifestării în curând.
Vom dedica aceste zile de odihnă: Sinelui, Celuilalt şi Întregului, pentru a cinsti cum se cuvine fiecare membru al trinităţii existenţiale!
***
22. Şi când şi-au văzut lucrarea împlinită s-au bucurat şi s-au veselit nespus căci iată mâinile lor au creat un nou Portal de manifestare armonioasă pentru Om, Fiinţă şi Întreg!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru