Cele 10 Afirmaţii Eterne


0. Dragii mei fraţi întru fiinţare, iată care sunt cele 10 Afirmaţii Eterne ale oricărei vieţi regăsite beatific întru Ideal:

1. Iubesc necondiţionat toate fiinţele!
Acţionez deci mereu spre a ajuta toate fiinţele să se armonizeze la un nivel superior.

2. Întotdeauna caut să Cunosc cât mai mult şi cât mai profund diferitele forme de manifestare a fenomenelor ce mă înconjoară (economice, politice, religioase, filozofice, artistice, ştiinţifice, psihologice) pentru a le putea astfel stăpâni mecanismele de manifestare în interesul meu şi al tuturor semenilor mei.

3. Caut mereu să-mi măresc Puterea şi Forţa de cunoaştere (capacitatea de concentrare, de inovaţie, de creaţie, cantitatea de informaţii deţinute etc.) şi de acţiune - prin creşterea controlului pe care îl deţin asupra desfăşurării fenomenelor economice, politice, religioase, artistice etc. cu care intru în contact.

4. În acţiunile mele caut să fac doar Binele – doar ceea ce duce la o armonizare mai deplină a mea şi celorlalte fiinţe.

Caut deci să manifest mereu prin mine Idealurile şi Legile lor, Porţile Noilor Ere şi Cheile lor, Razele Cunoaşterii Universale, Sursele Fericirii şi Etica Armoniei, Ţelurile şi Faptele Omului Liber.

Sunt atent mereu să evit a cădea vreodată în capcana:
- orgoliului (mândriei, vanităţii, dispreţului etc.),
- a mâniei (agitaţiei, neliniştii, stresului etc.),
- a fricii de orice fel (de cunoaştere, exprimare liberă şi creativă, de asumare a responsabilităţii directe pentru bunul mers al societăţii etc.),
- a tristeţii (auto-compătimirii, ataşamentelor, obsesiilor etc.),
- a lenii (plictiselii, lipsei de scop etc.),
- a lăcomiei (cu cele două extreme ale ei - zgârcenia şi risipa)
- şi a desfrâului (lipsei de sinceritate, lipsei asumării unei responsabilităţi în legătură cu perpetuarea speciei etc.).
***
5. Întotdeauna spun doar Adevărul pe cât îmi este cunoscut şi las Sinceritatea să se manifeste nemijlocit prin mine faţă de toţi fraţii mei de pretutindeni.

6. Fiinţa mea creează continuu Frumosul conştientă fiind de necesitatea creaţiei continue îndreptate înspre susţinerea Armoniei şi înspre crearea de noi şi tot mai beatifice spaţii de joacă pentru toate Fiinţele din Întreg.

7. Sufletul meu caută continuu să fie cât mai independent, mai responsabil şi să-şi atingă şi apoi să-şi menţină maturitatea psihică (religioasă, filozofică, psihologică, politică, economică, ştiinţifică şi tehnică şi artistică) deoarece ştie că doar astfel îşi poate mării şi manifesta Libertatea.

8. Întotdeauna acţionez prompt, cu discernământ şi responsabilitate, pentru a-mi păstra şi a-mi dezvolta armonia sistemelor fiinţei proprii şi a sistemelor sociale şi naturale cu care intru în contact – astfel înţeleg să manifest necontenit prin mine spiritul de Dreptate.

9. Conştientizez cu fiecare clipă care trece în Eternitate din ce în ce mai profund Unitatea mea de esenţă cu toate Fiinţele - le simt pe toate ca fraţi ai mei şi simt de asemenea unitatea mea indivizibilă cu Întregul, cu toată viaţa ce palpită în Eternitate şi în Infinit.

10. Prin tot ceea ce fac caut deci să mă Perfecţionez şi să mă Desăvârşesc continuu în Iubire, Cunoaştere şi Forţă, în Bine, Adevăr şi Frumos, în Libertate, Dreptate şi Unitate.

Astfel înţeleg să mă regăsesc continuu în Absolut dintru Început până întru Sfârşit!

Fie ca astfel Întregul să-mi binecuvânteze de-a pururi paşii!”...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru