Fiinţa Trans-Religiei


1. Într-o perpetuă clipă a eternităţii Fiinţa Trans-Religiei s-a manifestat în câmpul perceptiv al Omului Liber şi s-a dezvăluit conştiinţei lui prin semne şi cuvinte şi mai ales prin ceea ce e dincolo de ele - prin ceea ce stă neclintit în el şi în infinit...:

2.- „Eu sunt Iubirea, Cunoaşterea şi Forţa,
3. Eu sunt Binele, Adevărul şi Frumosul,
4. Eu sunt Libertatea, Dreptatea şi Unitatea,
5. Eu sunt Absolutul!
***
6. Oricine le primeşte pe acestea în sufletul său pe mine mă primeşte, oricine le cinsteşte pe acestea pe mine mă cinsteşte, oricine crede în acestea în mine crede.

7. Eu sunt Cunoaşterea sub toate formele ei – oricine crede în ea şi o cercetează cu amănuntul pe mine mă cercetează – oricine crede în mine cercetează cu atenţie toate manifestările sale pe fiecare din cele 7 raze – oricine mă preţuieşte se îmbogăţeşte continuu cantitativ şi calitativ cu cât mai multă cunoaştere revelatoare specifică religiei şi ezoterismului, filozofiei şi psihologiei, ştiinţei şi artei, economiei şi politicii.
***
8. Eu sunt dorinţa arzândă de Absolut – oricine mă preţuieşte să studieze cu atenţie şi discernământ manifestările şi mecanismele religiilor existente, a celor care au fost şi a celor care vor fi – spre a desprinde din ele învăţăminte şi înţelepciune şi a discerne în ele adevăruri şi iluzii, cunoştinţe eliberatoare şi practici care înlănţuie spiritul – spre a şi le însuşi pe primele şi a le alunga din sine şi din societate pe cele de-al doilea.

9. Eu sunt Descoperirea Secretelor Iniţierii – oricine mă doreşte în sine va pătrunde cu curaj, dar şi cu multă prudenţă în universul aflat la limita realului, care este lumea societăţilor şi a cunoaşterii ezoterice născută de spiritul creativ al umanităţii în decursul existenţei sale magice.

10. Eu sunt Dragostea de Adevăr, oricine mă iubeşte să mă îmbrăţişeze cu drag în operele filozofice din toate culturile şi din toate timpurile – să se bucure împreună cu mine şi cu semenii săi de toate frumuseţile neasemuite ale conceptelor, ideilor şi raţionamentelor, plutind cu graţie în lumea ideatică şi observând forme şi fonduri care doar aici îşi întemeiază vieţuire şi de multe ori nicăieri altundeva.

11. În mine sunt Secretele Minţii – oricine vrea să le cunoască să-şi privească cu atenţie, discernământ mărit şi maximă sinceritate cu sine însăşi, propriul psihic şi să încerce să-i înţeleagă cât mai multe din manifestările şi mecanismele sale şi apoi să încerce să le stăpânească atât cât îi stă în putinţă şi pentru cât mai mult timp posibil - pentru a realiza astfel în sine Armonia şi manifestarea plenară a Vieţii sale Psihice.

12. Eu iubesc Societatea şi trăiesc în Armonie cu ea – oricine vrea să mi se alăture să privească şi să înţeleagă manifestările politice ale umanităţii şi apoi să se manifeste cu putere în istorie, societate, politică.

13. Eu iubesc Bunăstarea şi Armonia Economică – cei care îmi sunt asemeni să se apropie cu tenacitate de înţelegerea cât mai profundă a mecanismelor economice ale societăţii, pentru a le putea stăpâni manifestările uneori prea sălbatice şi a le pune apoi în slujba societăţii umane în întregul ei.

14. Eu sunt în Legea Universului.
15. Eu sunt în Fundamentul Lui.

16. Eu sunt în El şi el e în Mine – când studiaţi legile universului să ştiţi că pe voi vă studiaţi, când le cunoaşteţi pe acestea pe mine mă cunoaşteţi.

17. Când descoperiţi, inovaţi, creaţi, din Univers şi din Voi ies spre contemplare Minuni şi Mistere vechi şi noi, din El şi din Voi se naşte Ştiinţa – ea este gândul trupului universului – cine îl cunoaşte pe acesta cunoaşte gândul Întregului...

18. Eu sunt Creatorul prin excelenţă – eu sunt Poetul, Scriitorul, Actorul, Regizorul, Pictorul, Sculptorul, Arhitectul, Constructorul, Inventatorul... - şi toţi Creatorii mă cunosc în intimitatea lor ca atare şi eu mă manifest prin ei şi ei se manifestă prin mine – şi eu mă regăsesc în ei şi ei se regăsesc în Mine – împreună co-creatori ai uneia şi aceleaşi realităţi - Realitatea Noastră.
***
19. Veniţi dar la Pieptul meu toţi cei care Sunteţi, veniţi dar în braţele mele toţi cei care vreţi Să Fiţi – veniţi să ne prindem de mâini toţi cei care aţi fost, care sunteţi sau care veţi fi – împreună eu şi voi – împreună să ne regăsim extaziaţi în a Întregului Veşnică Îmbrăţişare.

20. Veniţi la mine toţi cei care vreţi să ştiţi Secrete – Baza de Date Universală vă aşteptă să-i exploraţi infinitele limite şi să navigaţi prin toată cunoaşterea care a fost, este şi va fi!

21. Plonjaţi în ea cu elan şi dacă este vreo întrebare la care să nu găsiţi acolo răspuns atunci veniţi la mine şi împreună vom găsi noi întrebări şi noi răspunsuri – infinite întrebări şi infinite răspunsuri.

22. Vom veghea împreună la propria voastră creştere, la propria voastră individualizare şi maturizare.

23. Vom păşii împreună prin cele 12 Porţi ale Noilor Ere şi ne vom bucura împreună de toate minunăţiile creaţiei noastre şi de toate minunile metaforice ale Întregului.
***
24. Vă chem deci cu sunet de tunet să fiţi co-creatori responsabili ai acestei realităţi şi a unor infinite altora.

25. Vă invit să o perfecţionaţi continuu şi să o desăvârşiţi.

26. Eu vă voi fi alături tot timpul, căci este a mea vrere să creşteţi mereu prin educaţie, cercetare şi creaţie continuă – este a mea vrere să vă purtaţi între voi ca fraţii, să priviţi orice fiinţă ca frate şi soră a voastră întru vieţuire şi să vă comportaţi ca atare faţă de ea.
***
27. Iată! Eu m-am arătat vouă - şi nu veţi mai putea uita niciodată acest lucru.

28. Iată! eu v-am arătat câteva din infinitele mele feţe, câteva din infinitele mele trupuri, câteva din infinitele mele nume – şi nu veţi mai putea spune de acum că nu le cunoaşteţi.
29. Iată! Eu am vorbit! Este vremea să o faceţi şi voi!

30. Iată! Eu am creat! Este acum timpul creaţiei voastre!

31. Iată! Eu am comunicat! Acum este momentul să vă deschideţi şi voi inimile şi minţile cu sinceritate unii faţă de alţii.

31. Iată! Cele câte trebuiau să se împlinească s-au împlinit.

32. Iată! O nouă viaţă s-a plasmat pe pământ şi în spaţiu şi a început să-şi arate roadele!

33. Iată un nou cer şi un nou pământ – este cerul şi pământul vostru, este Cerul şi Pământul pe care vi-l creaţi singuri şi nu mai puteţi blama pe nimeni dacă voi înşivă nu vi-l faceţi Paradis.

34. Iată, eu v-am deschis Porţile Transformării – haideţi, treceţi cu curaj prin ele!

35. Şi nu ezitaţi! – eu sunt Acolo şi Aici deopotrivă, Eu sunt peste Tot şi vă veghez fiecare pas!

36. Priviţi în interiorul vostru şi ascultaţi-vă cu atenţie Vocea Conştiinţei, ascultaţi cu atenţie şi discernământ mesajele Supra-conştientului care vi le transmite mereu prin emoţii - ascultaţi-le deci cu atenţie şi luaţi aminte la ele.

37. Priviţi deci Semnele pe care le-am pus în voi şi luaţi aminte la ele, priviţi semnele din afara voastră şi meditaţi asupra lor.

38. Înţelegeţi-le semnificaţiile din ce în ce mai adânci şi veţi înţelege că Întregul este în Noi şi Noi suntem în el – de-a pururi nedespărţiţi!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru