Bogat şi sărac


1. Tu, dragă frate binecuvântat cu bogăţie prin puterea atotprezentă a Întregului, tu trebuie să înţelegi că resursele pe care tu le risipeşti în prezent, cu nechibzuinţă şi iresponsabilitate îi împiedecă pe foarte mulţi fraţi întru fiinţare să treacă de pragul sărăciei, să depăşească nenorocirea vieţii trăită în suferinţă şi neajunsuri.

2. Tu le negi lor intrarea în paradisul trăirii beatifice al satisfacerii la un nivel optim adecvat al tuturor necesităţilor lor fiinţiale.
De ce faci acest pas nechibzuit?
De ce ai uitat de fraţii tăi mai slabi întru fiinţare?

3. Dacă Întregul te-a binecuvântat cu putere intelectuală, materială şi financiară el nu a făcut-o pentru ca astfel tu să atragi asupra ta suferinţa nenorocită a celui parazitat de lăcomie şi desfrâu, de orgoliu şi frică.

4. Tu ai fost ajutat de Întreg ca prin tine ajutorul său să ajungă la toţi semenii tăi aflaţi în nevoie.

5. Cum poţi tu oare să treci nepăsător pe lângă oamenii aflaţi în suferinţă şi nefericire, în sărăcie şi ignoranţă, în slăbiciune şi boală?
Ai tu inima de piatră, mintea ta e oare închisă la iubire?

6. Bogăţia ta nu trebuie să fie cauza sărăcirii altora, bogăţia ta nu e meritată atâta timp cât pe pământ mai sunt copii care mor de foame, oameni analfabeţi, oameni care dorm sub cerul liber la voia intemperiilor naturii.

7. Dragă frate întru fiinţă bogăţia nu este un lucru rău – însă modalitatea în care o foloseşti poate să fie nepotrivită existenţei tale armonioase în Întreg.

8. Astfel după ce ai folosit bogăţia dăruită ţie de Cel AToateCuprinzător pentru înlăturarea completă a sărăciei, ignoranţei şi suferinţei din societatea în care te manifeşti şi de oriunde de pe pământ şi din spaţiu – poţi să aduni bogăţie câtă vrei tu ca semn al creşterii puterii tale materiale şi financiare.

9. Dar până la realizarea acestui deziderat al Armoniei Întregului, dragă frate şi tu scumpă soră mai avem ceva de muncit.

10. Nu te preface deci că nu vezi suferinţa şi sărăcia şi deschide-ţi ochii Destinului pe care ţi l-a rezervat cu adevărat Întregul – de canal al distribuirii echitabile şi drepte, chibzuite şi responsabile a bogăţiei sale.

11. Şi nu uita nicicând, că în măsura în care nu te ridici la înălţimea acestui destin măreţ ce ţi-a fost dăruit – Întregul poate şi să-ţi ia înapoi ceea ce el ţi-a dat.

12. Gândeşte-te la bunăstarea tuturor fraţilor tăi în manifestare şi nu mică îţi va fi fericirea şi răsplata întru Paradis şi Nemurire Beatifică.

13. Contribuie activ cu toate resursele tale la programul TransEconomic, TransPolitic şi Zetrianic, la realizarea Ţelurilor TransReligiei şi a Faptelor Omului Liber - pentru a realiza pretutindeni în societate nivelul minim optim de vieţuire armonioasă în Întreg.

14. Cum ai putea oare tu să trăieşti în lux şi desfătare când şti că fraţi de ai tăi trăiesc în mizerie şi suferinţă - fără să ştie dacă au ce mânca mâine, fără să aibă condiţii civilizate de locuit, fără să aibă acces la educaţie şi cunoaştere, lipsiţi de speranţă şi resemnaţi în faţa nenorocirii adusă asupra lor printre altele şi de faptele tale uneori nechibzuite şi iresponsabile.

15. Cum poţi oare tu să trăieşti cu această vină pe Conştiinţă, cum poţi să dormi liniştit seara când şti că alţii dorm în colibe şi pe sub poduri din cauza indiferenţei tale şi a altora asemenea ţie?
Cum poţi să mănânci dimineaţa când şti că fraţi copii de ai tăi mor zilnic de foame printre altele şi din cauza lăcomiei tale nemăsurate?

16. Cum poţi să priveşti liniştit la Sursele Cunoaşterii (cărţi, internet, televiziune) când ştii că fraţi şi surori de ale tale trăiesc încă în ignoranţă şi prostie, în animalitate şi copilărie psihică perpetuă printre altele şi din cauza iresponsabilităţii cu care uneori tu mânuieşti bogăţia care ţi-a fost dată de Întreg spre Dăruire.
Cum poţi să trăieşti astfel?

17. Un astfel de comportament iresponsabil nu este nici unul Idealist şi nici unul Etic – şi cu siguranţă nu este nici unul care îţi va aduce Fericirea!

18. Şi te mai miri apoi că suferi de tot felul de stresuri, angoase şi depresii, de tot felul de dependenţe nocive (de cafea, alcool, tutun, somnifere, medicamente de calmare, antidepresive, droguri, etc.).

19. Degeaba încerci prin aceste droguri şi „medicamente” să ascunzi de tine suferinţa pe care o simţi din cauză că comportamentul tău nu este unul armonios, idealist, etic şi responsabil - până nu vei trata cauza suferinţei tale fiinţiale nu vei scăpa de ea.

20. Şi această cauză este iresponsabilitatea şi indiferenţa cu care treci pe lângă sărăcie, ignoranţă, ură, slăbiciune şi mizerie fără a lua atitudine imediată împotriva lor.

21. Trebuie să iei atitudine împotriva lor pentru că îţi stă în putere – această putere a fost pusă în tine sub forma bogăţiei tale şi Întregul te chemă mereu să o foloseşti cum se cuvine - pentru realizarea deplină a Armoniei lui şi a tale.
Vei asculta tu această chemare sau o vei ignora?

22. Indiferent de sursele imediate ale marii tale bogăţii: moşteniri, daruri, comerţ, producţie, etc. tu eşti mereu dator faţă de propria conştiinţă, faţă de propria Fiinţă ca prin bogăţia şi puterea ta materială şi financiară să-i ajuţi pe cât mai mulţi din cei aflaţi în nevoie spre a trăi şi ei o viaţă normală în Armonie!

23. Şi nu te autoamăgi că faci aceasta aruncând fraţilor tăi întru fiinţă „resturile” de la „masa” ta pompoasă - acesta nu este ajutor, ci batjocură – o ştii şi tu o ştiu şi ei.

24. Să nu te aştepţi deci la lucruri bune cu o astfel de atitudine şi acţiune dispreţuitoare: celui ce are şi nu dă mai departe i se va lua şi ceea ce are pentru a se da altuia care înţelege că fiinţa sa e doar o parte intimă dintr-un Întreg mai mare decât el – şi că fericirea lui ca Parte fără fericirea Întregului Social – nu este posibilă.

25. Nu aştepta deci ca pedeapsa şi nenorocirea Întregului să se abata asupra ta – pentru ca să laşi spre mişcare socială cea ce este a societăţii şi momentan se află în gestiunea ta!

26. E cazul să renunţi la lăcomie şi să acţionezi fără zgârcenie şi fără risipă, cu responsabilitate şi discernământ mărit, cu iubire, bunăvoinţă şi compasiune pentru a-i ajuta imediat pe cât mai mulţi din semenii tăi aflaţi în nevoie.

27. Sărăcia (trăirea sub nivelul optim de satisfacere a nevoilor fundamentale umane) e un flagel pe care mai ales tu şi cei ca tine îl puteţi alunga cu uşurinţă din existenţă.

28. Gândeşte-te că datorită inter-relaţionării Întregului ceea ce tu ai în plus alţii au în minus (atâta timp cât mai este sărăcie şi ignoranţă în lume).
Ceea ce tu arunci şi risipeşti un altul nu poate pune pe masă la copii!

29. Aşa că drag frate şi dragă soră dăruiţi cu bogăţie de Întreg lăsaţi Iubirea să vă cuprindă inima, lăsaţi Cunoaşterea să vă cuprindă mintea şi lăsaţi Puterea (materială, financiară, intelectuală) de care dispuneţi să acţioneze mereu pentru a vă dobândi Fericirea adevărată (reală, sinceră, profundă, beatifică), pentru a vă câştiga mulţumirea şi pacea sufletească – pentru a crea Paradisuri şi CER-uri pe pământ, pentru a elimina din existenţă la maxim posibil sărăcia, ignoranţa, ura şi slăbiciunea!

30. Dacă îţi vrei cu adevărat fericirea, renunţă drag frate să mai profiţi cu neruşinare de pe urma sărăciei şi ignoranţei altora pentru ca să te îmbogăţeşti fără limite.
***
31. Noi Oamenii Liberi nu suntem împotriva Bogăţiei, ci doar a folosirii ei nechibzuite şi iresponsabile.

32. Bogăţia înseamnă Putere materială şi financiară şi noi urmărim creşterea în această putere dar niciodată bogăţia noastră nu trebuie să fie sărăcia altora, puterea noastră nu trebuie să fie slăbiciunea altora – căci bogăţia noastră este şi bogăţia lor, puterea noastră e şi puterea lor.

33. Noi ştim că întotdeauna ne stă în putere (proporţional cu mărimea acesteia) să ajutăm şi pe ceilalţi fraţi ai noştri întru fiinţare să scape de suferinţă şi ignoranţă – de aceea acţionăm mereu în această direcţie.
Fi şi tu alături de noi şi îţi spunem că nu mică îţi va fi bucuria existenţială.

34. Iubeşte dar frate dăruit cu bogăţie de Întreg şi astfel dă mai departe din darul ce ţi-a fost dat dacă vrei să cunoşti puterea beatific neţărmurită a Iubirii în Acţiune!

35. Iubeşte Cunoaşterea şi caută Puterea dar fă-o echilibrat şi niciodată nu uita de fraţii tăi întru fiinţare: fericirea lor să şti că e fericirea ta - fericirea ta este fericirea lor!
***
36. Frate aflat în nevoie, noi îţi cunoaştem durerea şi îţi spunem: nu uita că puterea stă în unitate – vino alături de noi pentru a găsi împreună leac durerii tale!
Unitatea noastră este puterea noastră!

37. Acţionând cu încredere şi discernământ maxim în cadrul unor Programe Trans-Economice locale vei atrage după tine normalitatea bogăţiei; participând la realizarea Ţelurilor TransReligiei şi la împlinirea Faptelor Omului Liber vei atrage la tine normalitatea Cunoaşterii şi a Fiinţării.

38. Te rugăm nu îţi mai plânge de milă şi nu te mai lamenta – mântuirea ta stă în mâinile tale!
Ea îţi este la îndemână cu condiţia să te uneşti şi să acţionezi în Unitate alături de noi Oamenii Liberi.

39. Singuri fiecare dintre noi avem puţină putere, dar împreună putem face minuni.
Unitatea este putere, dezbinarea este slăbiciune.

40. Nu te mai lăsa manipulat şi exploatat, nu te mai lăsa furat şi minţit de diferiţi oameni-animale-de-pradă care încă nu au făcut cunoştinţă cu Umanitatea din ei şi cu Armonia din Întreg.

41. Acţionează cu Iubire (nu cu ură, cu reavoinţă sau dorinţă de răzbunare) şi intră cu perseverenţă pe drumul Puterii întru Ideal, păşeşte pe calea Zetrianului şi în curând şi privirea şi simţirea ta va cunoaşte normalitatea bogăţiei şi cunoaşterii.

42. Păşeşte individual pe Calea Transformării TransEconomice şi TransReligioase şi adu pe această cale pe toţi prietenii tăi întru Ideal – împreună uniţi suntem o forţă invincibilă, pregătită să-şi ia destinul existenţei armonioase în propriile mâini şi să nu-l mai lase la voia întâmplării.

43. Transformarea TransEconomică înseamnă Muncă în Unitate şi Ideal - pentru împlinirea ei nu e nevoie de acte violente şi abuzive şi nici de revoluţii brutale – tot ce are ea nevoie este dorinţă sinceră de transformare şi împlinire paradisiacă, tenacitate şi hotărâre fermă îndreptată spre depăşirea tuturor obstacolelor care stau în calea aducerii Paradisului pe pământ spre împlinire imediată directă în viaţa fiecărui Om regăsit plenar în Armonia Întregului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru