Începutul Noii Vieţi1. Tu Omule ai intrat cu adevărat în manifestare doar când ai părăsit Pântecul Gaiei, doar când ai început să respiri „aerul” cosmic, doar când ai ieşit din Pântecul Terrei născându-te întru viaţa cu adevărat infinită din Spaţiul Cosmic.

2. Vremea gestaţiei terestre a trecut şi iată că tu, Omule Cosmic, acum te-ai născut!
Şi tu te vei ridica în picioare în curând şi vei păşii fiinţial printre stele...

3. Vei creşte şi vei călători departe prin infinite locuri din cosmosul frate, atât de departe că nici un strămoş de al tău nici măcar nu a putut să-şi imagineze limitele pe care paşii tăi au să le traverseze.

4. Iată: tu, Omule Cosmic te vei maturiza şi vei însămânţa cu Viaţă infinite planete şi sateliţi şi staţii şi oraşe spaţiale...

5. Le vei transforma pe toate acestea după chipul şi asemănarea ta şi le vei umple cu plante, animale şi cu toate cele care îţi fac viaţa posibilă şi beatific plăcută oriunde te-ai afla...

6. Omule Cosmic, iată, tu acum te-ai născut: civilizaţia ta – Civilizaţia Cosmică se va naşte în curând sub stindardul tău expansiv spre Infinit întru Armonie şi Ideal!

7. Şi prima ta Civilizaţie Cosmică se va extinde în Sistemul Solar şi se va extinde în Galaxie şi se va împlini în Univers...

8. Şi tu vei călătorii prin Infinit, pe nave şi staţii spaţiale şi viaţa aceasta cosmică îţi va deveni aşa de intimă încât ţi se va părea că aşa a fost dintotdeauna...

9. Iar atunci poate că cineva îţi va aduce aminte că odată demult a fost o vreme când ai gestat în Pântecul Gaiei, mama ta spaţială; că a fost o vreme când ai visat cu ochii închişi Cerul şi Cosmosul şi deşi în visurile tale îţi părea palpabil când dădeai să-l atingi el nu era de găsit...

10. Dar, iată, vremea aceea a trecut şi iată-te trăind cu bucurie în Cosmos: mulţimi fără număr şi civilizaţii fără număr: zeci şi sute şi mii de miliarde de Oameni cu toţii lucrând împreună sub stindardul Idealurilor Omului Universal şi a Faptelor Omului Liber spre a face din întregul Cosmos un Paradis nesfârşit.

11. Şi vei păşii de pe o planetă pe alta, de pe un satelit pe altul, de pe o navă pe alta, dintr-un sistem solar în altul, dintr-o galaxie în alta şi chiar dintr-un univers în alt univers şi atunci vei zice: cu adevărat viaţa noastră este acum fără de limite şi hotare...

12. Şi vor fi greutăţi şi obstacole în drumul vostru cosmic, dar le veţi birui pe toate una după alta pentru împlinirea destinului spaţial inevitabil...

13. Şi vei păşi pe cărări bătătorite de alţii înaintea ta şi pe cărări nou create de tine şi pe aceste cărări vei întâlnii probleme de viaţă şi de moarte pe care va trebui să le rezolvi cu inteligenţă şi creativitate nemăsurată şi o vei face...

14. Mulţi dintre voi vor ajunge la vârste la care infinitul li se va părea atât de aproape încât mai că vor ajunge să-l atingă; dar unii dintre voi vor pierii pe cale şi fiinţele lor se vor odihni pentru o vreme printre stele şi galaxii...

15. Iar apoi dacă aceasta le va fi vrerea ei vor fi înviaţi sub o formă sau alta (biologică, informatică, robotică, etc.), integral sau parţial prin puterea infinită a Ştiinţei şi a Puterii nelimitate a Strălucirii celor 7 Raze ale Cunoaşterii Universale!

16. Şi vor trăi ca „nemuritori” în Paradisuri şi CER-uri planetare şi spaţiale întru armonia beatifică a perpetuei Călătorii Infinite prin Conştiinţă!

17. Şi veţi fi voi întrebaţi atunci:
- Unde vă sunt limitele în spaţiul real şi virtual, în spaţiul fizic şi cel informaţional?

18. Şi voi veţi răspunde:
- E greu de spus unde au ajuns Cercetătorii noştri spaţiali, e greu de spus unde mai întemeiază ei chiar acum o nouă lume după chipul şi asemănarea noastră Infinomiană, e greu de cuprins cu mintea graniţele infinite ale Spaţiului Informaţional şi ale celui Virtual în care vieţuim acum parcă dintotdeauna.

19. Iar când mergând într-o direcţie sau alta a acestor Spaţii fizic-reale sau virtual-reale, respectiv informaţionale vom zări de aproape o Limită, vom şti că dincolo de ea în curând viaţa se va manifesta pentru că Limita a fost atinsă de Viaţa noastră infinit expansivă şi paşii noştri o vor transcende peste puţină vreme!

20. Vă veţi înmulţii exponenţial şi veţi stăpânii Cosmosul dar nu prin puterea imaginaţiei sterile auto-amăgitoare, a fanteziilor mentale fără suport şi a credinţelor dogmatice fanatice, ci doar prin puterea Percepţiei Directe, a Raţiunii obiective, a Educaţiei, Cercetării şi Creaţiei Continue - prin trecerea împlinită individual întru Maturitate Psihică prin fiecare din aceste trei porţi majore ale Erei Cosmice.

21. Iată deci: acum s-a născut adevărata umanitate: Umanitatea Cosmică iar omenirea a început de acum să vieţuiască în lumina infinită a Întregului/Universului Nesfârşit!

22. Această naştere va fi comemorată de umanitate peste milenii şi zeci de milenii pentru că ea e momentul trezirii individuale şi globale la Realitatea Cosmică, este momentul începerii conştientizării Realităţii Universale!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru