Cel aşteptat să vină – salvatorul personal


1. Salvatorul personal nu este altundeva decât acolo unde îi spune şi numele - adică în interiorul nostru.

Salvatorul nostru personal suntem noi înşine, aflaţi pe o treaptă de dezvoltare a conştiinţei specifică Maturităţii Psihice (caracterizată de o dezvoltare calitativă şi cantitativă semnificativă, pe fiecare din cele 7 Raze).

2. El se va manifesta prin noi doar după ce facem paşi concreţi pe Calea Percepţiei Infinite – prin Zetrian.

3. El este cel pe care îl aşteaptă fiecare Om Trans-Religios să vină şi să se manifeste în sine şi prin sine spre mântuirea întregii societăţi (spre înălţarea ei pe o nouă treaptă de armonizare şi dezvoltare).

4. Dar această aşteptare nu este una pasivă, ci una activă – bazată pe parcurgerea unui drum concret care determină invariabil manifestarea salvatorului personal prin fiecare lisanian.

5. Omul Matur Psihic este deci cel aşteptat a se împlini în fiecare din cei care au început să păşească prin fapte concrete pe Drumul Manifestării Integrale.

6. Că acest Om Nou, va face minuni, va schimba lumea în bine, va promova Libertatea, Dreptatea şi Unitatea, va aduce Judecata şi va crea Paradisul, nu este nici o îndoială.
Aceasta este menirea sa!

7. El apare astfel individual, prin procesul maturizării şi individualizării psihice şi se manifestă în momentul împlinirii sale depline în social, binecuvântând cu salvarea sa şi salvarea celorlalţi.

8. Omul Nou, cel Aşteptat să împlinească dorinţele milenare ale umanităţii, nu este un personaj de poveşti care va apare în mod „magic/ supranatural” „din nori” sau „din apă”... - el este un om ca oricare altul, care însă a păşit pe Drumul Maturizării Psihice şi s-a împlinit pe acest Drum.

9. Şi nu este unul ci mai mulţi!
Oamenii noi, Salvatorii, cei Aşteptaţi sunt mii, sute de mii şi milioane...

Ei au început deja să se manifeste printre noi de multă vreme, dar o fac în prezent cu din ce în ce mai multă putere, pe măsură ce Mişcarea Trans-Religioasă devine parte intimă din spiritul întregii societăţi umane.
***
10. Salvatorul este cel Aşteptat să vină - dar mulţi au venit deja!

Cine vede cu ochii să privească: ei se află acum printre noi şi lucrează de zor pentru realizarea în faptă concretă a Noii Vieţi, pentru întreaga umanitate.

11. Cine aude cu urechile să asculte: Faptele Noului OM au început deja să se realizeze în cuprinsul existenţial al fiinţării umane!
***
12. Cel aşteptat să vină a venit, vine şi va venii!

A venit mai timid în trecut, vine cu elan infinit în prezent şi va venii nestăvilit în viitor – în şi prin fiecare dintre cei care vibrează pe lungimea de undă a Identităţii TransReligioase.

13. Omul TransReligios este cel aşteptat de Lume, cel chemat să o salveze din durere şi necaz, din ignoranţă şi slăbiciune, din răutate şi ură.

14. El este cel care, iată, acum la începutul Erei Cosmice, a venit în manifestare fiinţială şi în curând aceste nenorociri vor fi eliminate la maximul posibil din viaţa omului şi a umanităţii, regăsite de pe acum pe deplin întru Ideal şi Întreg.
***
15. În fiecare dintre noi aşteaptă spre manifestare propriul Salvator Personal – el este potenţialul propriu de dezvoltare psihică (cantitativă/ informaţională şi calitativă/ cognitivă) actualizat la maxim pe fiecare din cele 7 Raze.

Acest Salvator nu poate să vină dacă acest potenţial personal specific fiecărui individ rămâne nefolosit, neactivat şi nestimulat spre împlinire personală.
16. El apare deci doar în întâmpinarea acelora dintre noi care păşim pe Drumul Transformării Interioare profunde întru Ideal, Porţi şi Raze.
***
17. În fiecare societate aşteaptă să se activeze Salvatorii ei – ei apar şi se aleg doar dintre aceia care au găsit mai întâi în ei sămânţa de salvare şi au dezvoltat-o cu rezultate concrete, imediate, obiective, irefutabile şi repetabile.

18. Salvarea din ignoranţă, slăbiciune şi răutate nu este o poezie şi nici o feerie, nici un basm şi nici un mit – este un drum palpabil pe care fiecare din noi trebuie să păşim în mod faptic: este Drumul TransReligios.

19. Umanitatea îşi aşteaptă de mult Salvatorul – iată el acum a venit şi va veni mereu în viitor: el este Omul Liber, el este Omul Universal, el este Omul Idealist, el este Omul TransReligios!

20. Atunci când el se manifestă în prezent sau când se va arăta în viitor îl putem recunoaşte după semnele concrete ale fiinţării sale, deoarece el:

- este un idealist, un om care trăieşte în Ideal şi pentru Ideal – o fiinţă care străluceşte prin cele 10 Idealuri ale Omului Universal şi care se împlineşte în existenţă prin Legile lor;

- este cel prin care se coboară în fiinţare fiecare din cele 12 Porţi ale Noilor Ere, pentru că el este stăpân pe cele 144 de Chei care le deschid pe acestea;

- este o întruchipare a Eticii Armoniei şi un canal de manifestare deplină a Surselor Majore ale Fericirii;

- este o încântare magnifică a strălucirii prin sine a celor Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale;

- este un om al faptei creatoare întru armonie, în urma căruia se văd mereu împlinindu-se Faptele Omului Liber şi Ţelurile Mişcării Trans-Religioase – el este cel prin care se ridică şi se întreţin spre funcţionare optimă în societate Sanctuare şi CER-uri, Paradisuri şi Oraşe ale Cunoaşterii, Baze de Date Informaţionale şi Biologice, constituite în vederea realizării concrete a Nemuririi şi Învierii, şi a mijloacelor de extindere existenţială maximă a umanităţii în Spaţiul Cosmic – în casa de drept a Familiei Eterne, acum născute prin el şi prin familia sa la o Nouă Viaţă: la viaţa infinită a omului trezit spre Conştiinţă de Fiinţă în Întreg/ Univers...
***
21. Când aceste Semne se manifestă prin tine atunci să şti, tu drag frate întru fiinţă şi tu iubită soră întru viaţă, că Tu eşti cel (/cea) Aşteptat (/ă), că tu eşti Salvatorul (/area), că tu eşti Mântuitorul (/area)!

22. Dacă însă, ele nu se manifestă încă prin tine, să şti că până nu o vor face (şi de apariţia lor tu singur eşti responsabil/ă) pentru tine nu este posibilă Salvarea/ Mântuirea (mai ales cea interioară, psihică) de toţi factorii (emoţii negative, raţionamente greşite, aşteptări false, prejudecăţi, credinţe dogmatice, mentalităţi non-idealiste, etc.) care acum te ţin înlănţuit (/ă) în suferinţă şi nefericire.
***
23. Fi deci propriul tău mântuitor!
Nimeni nu poate îndeplini cu adevărat această sarcină în locul tău şi pentru tine.

24. Mântuirea ta este o realizare personală intimă, extrem de intimă – este o împlinire de sine prin sine, pentru sine - o regăsire idealistă profundă în Întreg, prin Întreg, pentru Întreg!

25. Dacă înţelegi afirmaţia de mai sus atunci să şti că fie Mântuirea lucrează deja în tine spre perfecţionare continuă, fie va veni în curând în faţa ta să te ridice pe aripi de Ideal infinit!

26. Dacă nu o înţelegi şi cauţi încă salvarea/mântuirea în principal în afara ta, refuzând astfel să te maturizezi şi să te individualizezi psihic – să şti că astfel tu nu faci decât să rămâi în stadiul infantilităţii psihice cu toate neajunsurile dureroase pe care tu le cunoşti prea bine: naivitate, ignoranţă, slăbiciune, răutate copilărească, iresponsabilitate, sclavie psihică şi înlănţuire mentală.
***
27. Ţine deci minte, drag frate întru fiinţare: tu eşti Mântuitorul, tu eşti cel aşteptat să vie şi (pentru tine) nu este un altul în afară de tine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru