Înşelăciunea „divină” şi auto-amăgirea „spirituală”


1. Voi ştiţi cu toţii fraţilor că a început odată demult să se abată asupra umanităţii o mare năpastă: cea a înşelării şi a auto-înşelării „divine” completată de greşeala de luare în serios a halucinaţiilor tuturor nebunilor „divini”.

2. Nu a durat mult pentru o parte dintre oameni – cei mai smintiţi şi mai vicleni să constate că dacă pretind în societate că au avut contact cu ceva „zei” şi că au fost delegaţi „oficial” de aceştia să intermedieze relaţia celorlalţi cu ei – sunt suficienţi naivi şi ignoranţi care să îi creadă.
Astfel ei au văzut credulitatea unor fraţi imaturi psihic de ai noştri şi au profitat din plin de ea.


3. Şi mulţi din cei care conduceau mulţimea au realizat şi ei potenţialul acestor înşelăciuni „divine” şi s-au folosit de ele pentru a-i asupri pe semenii lor prin tot felul de tiranii şi dictaturi „divine”.

4. Şi cei care sufereau de tot felul de boli mentale sau care au ingerat tot felul de „ciuperci” aveau tot felul de viziuni şi halucinaţii „divine” – şi iar s-au găsit suficienţi naivi şi ignoranţi care să îi ia pe aceşti nebuni sau drogaţi drept „mesageri ai zeilor”.

5. Şi mai erau în aceste societăţi acei naivi şi ignoranţi care prin şmecheriile acestea „divine” şi mai ales prin capcana perfidă a credinţei au fost luaţi în sclavie psihică de „meşterii divini”.

6. Şi astfel aceşti nenorociţi credincioşi au trăit în suferinţă şi angoasă „spirituală”, în stare de sclavie psihică, sub aceste tiranii „divine” pentru mii şi mii de ani...
***
7. Dar iată că la un moment dat în umanitate au început să se maturizeze Oamenii Liberi şi să capete putere din ce în ce mai mare.

8. Şi puterea lor venea din ştiinţă şi din raţiune, din cercetare şi din experienţă directă, din atitudine critică şi sceptică asupra realităţii şi mai ales din iubire şi avânt creator întru armonie universală.


9. Şi când puterea lor a devenit suficient de mare s-au răsculat şi au alungat din societăţile lor tiraniile divine, şi au alungat pentru o vreme pe conducătorii religiilor dogmatice de la destinele societăţilor lor – dar nu au putut să le distrugă de tot pe acestea pentru că încă nu aveau nici puterea şi nici cunoaşterea necesară pentru a o face.

10. Atunci ei încă nu înţelegeau exact pârghiile de funcţionare ale fenomenului religios pentru a-l putea purifica astfel de toate înşelătoriile „spirituale” care îl parazitau şi a-i conferi astfel strălucirea umană şi integrală care îi era destinată de Întreg.

11. Dar atunci mulţi au simţit cu putere în inima şi mintea lor că ei au nevoie:

- de o religie potrivită unor Oameni Liberi - o religie liberă şi democratică, potrivită unor oameni maturizaţi psihic şi raţionali formaţi ca atare prin demersuri clare şi coerente de educaţie, cercetare şi creaţie continuă (prin Zetrian);

- de o religie ştiinţifică, potrivită unor oameni deschişi nelimitat spre absorbirea şi stăpânirea în ei şi în societate a tuturor aspectelor majore de manifestare a celor 7 Raze ale Cunoaşterii Universale (Religia, Filosofia şi Psihologia, Economia şi Politica, Arta şi Ştiinţa);

- de o religie nedogmatică, infinit expansivă cognitiv şi informaţional, potrivită unor oameni cu aspiraţii idealiste sincere, absorbiţi în Sursele Majore ale Fericirii şi practicanţi devotaţi ai unei Etici a Armoniei Universale;

- de o religie umanistă construită pe Idealurile Omului Universal şi pe Faptele Omului Liber.


12. Şi astfel nu a durat mult până când Oamenii Liberi au descoperit principiile de manifestare a religiilor umaniste nedogmatice...

13. Şi iată că între timp, religiile dogmatice detronate de pe scaunul puterii sociale au început să prindă din nou putere şi să-şi extindă din nou tentaculele totalitare cancerigene asupra umanităţii.


14. Alertaţi Oamenii Liberi, au dat atunci naştere TransReligiei creată pe Valorile Sacre ale Idealurilor, ale Porţilor Noilor Ere, ale Surselor, Razelor, Faptelor şi Ţelurilor, pe principiile Eticii Armoniei şi ale unei Noi Ordini Religioase - şi astfel au adus în scurt timp sfârşitul definitiv pentru manifestarea socială a religiilor bazate pe credinţă dogmatică punând bazele manifestării în umanitate a unei Noi Vieţi – a unei vieţi bazată pe sinceritate şi adevăr, pe aspiraţia şi realizarea faptică a Nemuririi Beatifice şi a Trăirii Paradisiace pe tot cuprinsul infinit al Cosmosului.


15. Astfel ei au tăiat religia dogmatică din rădăcini şi i-au distrus toate fundaţiile ei perfide, iar în locul ei au ridicat Noua Religie: Religia Omului Liber.

16. Şi atunci a venit în umanitate începutul păcii şi al armoniei pentru că a fost scoasă din inima ei înşelăciunea „divină” şi auto-amăgirea (auto-înşelarea) „spirituală”.

PS: Pentru detalii privind capcanele specifice credinţei (dogmatice) a se vedea cartea „Mitul credinţei”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru