Semnele venirii Paradisului şi ale apropierii Nemuririi Beatifice


"1. - Spune-ne, o tu Omule Atemporal, când va coborî pe pământ pacea, când va fi aici bunăstare generală, spune-ne când se va aşeza pe tărâmurile planetei albastre Paradisul, spune, o tu bunule om, când se va apropia Învierea şi Nemurirea Beatifică de noi?

2. - Dragi fii ai adevărului, vă voi spune acum când vor veni toate aceste Daruri Nepreţuite ale Întregului.


Dar mai întâi vă voi revela timpurile când ele nu vor veni:

3. Astfel, atunci când veţi vedea în jurul vostru războaie şi nenorocirile nenumărate care vin cu ele, atunci când veţi vedea în jurul vostru incitare la ură, la dispreţ, la manifestări de reavoinţă faţă de alţi fraţi de ai voştri întru fiinţare, pe motive ce ţin de specie, de rasă, culoarea pielii, de apartenenţa etnică, de sex, de limba vorbită... atunci să ştiţi că pacea nu este aproape şi paradisul nu se îndreaptă spre manifestare pământeană.

4. Atunci când veţi vedea cu ochii voştri sau doar veţi auzi de la alţii de cutremure, erupţii vulcanice, inundaţii, uragane, tornade, furtuni şi alte nenorociri naturale care ucid sute, mii şi zeci de mii de oameni şi distrug avutul celor care rămân în viaţă atunci să ştiţi că Pacea şi Paradisul şi Nemurirea sunt încă idealuri îndepărtate ale omenirii.

5. Atunci când veţi vedea şi veţi auzi de epidemii mortale care ucid sute, mii şi milioane de oameni atunci să ştiţi că vremea Paradisului încă nu a venit şi Nemurirea este încă departe.


6. Şi mai ales atunci când veţi vedea şi veţi auzi de toate acestea (de războaie, dezastre naturale, epidemii) iar din mijlocul vostru singura reacţie care se va vedea va fi aceea de a bombănii supăraţi sau înfuriaţi vorbe „magice” şi de a face tot felul de gesturi „magice” de îmbunare a unor presupuse forţe „supranaturale” care cică stau în spatele acestor nenorociri – atunci puteţi să ştiţi că vremea Paradisului şi a Nemuririi încă nu a venit pentru voi.


7. Dacă atunci când vedeţi împotrivirile şi rezistenţele umane şi naturale (terestre sau cosmice) pomenite (care apar în calea dorinţelor voastre milenare) singurul vostru răspuns va fi acela
- naiv şi infantil al credinciosului, al copilului care încă crede în „zâne” şi „feţi frumoşi”, în „zei” şi în „zmei” care vor sări din poveşti afară şi vor alerga pentru a-l scoate în mod „magic” din aceste nenorociri;
- al indivizilor imaturi psihic din punct de vedere religios care aşteaptă ca tot felul de fiinţe de basm religios dotate de ei (printr-un simplu exerciţiu de imaginaţie infantilă) cu puteri de „superman divin” să coboare din tot felul de tărâmuri „divine” de poveste, spre a le rezolva în mod „magic” toate problemele cu care se confruntă;
– atunci să ştiţi că visele voastre de paradis şi nemurire sunt doar speranţe deşarte cu care vă autoamăgiţi în mod mizerabil „divin”.


8. Pentru copilul care crede în „moş crăciun” nu este speranţă reală de a se întâlni faptic cu acest personaj de basm, ci doar sămânţă pusă în el de speranţele sale deşarte: anume de a se lovi, mai devreme sau mai târziu, de realitatea evidentă a păcălirii sale prin şarada „magică”, de doi bani, pe care „cei mari” au jucat-o pentru el spre a-l induce în eroare, spre a-l înşela şi a profita astfel de pe urma speranţelor deşarte pe care le-au creat în el.

9. Pentru „copiii” credincioşi, păcăliţi în mod similar să creadă în „zei” şi „zeiţe”, la fel: nu este nici o speranţă reală de întâlnire cu aceste personaje de basm „divin”, spre a li se realiza astfel în mod „magic” dorinţele lor intime.

Pe aceşti nefericiţi îi aşteaptă doar dezamăgirea cruntă a lovirii de realitatea dură a războaielor, dezastrelor, sărăciei, ignoranţei, suferinţei, bolilor şi morţii.

10. Nu este deci speranţă de Paradis şi posibilitate de Nemurire pentru oamenii credincioşi, pentru oamenii cu mentalitate religioasă de copii de grădiniţă care încă cred în mod naiv în „Zeul/Moş Crăciun”.

11. Pentru aceşti nefericiţi în mod real nu ne putem aştepta decât la nenorociri peste nenorociri pentru că ei aleg să ignore realitatea evidentă, în loc să se confrunte cu ea în mod direct; pentru că ei aleg să se prefacă în mod infantil că nu văd rezistenţele reale care stau în faţa realizării faptice a Paradisului şi Nemuririi, a rezistenţelor pe care sunt chemaţi să le confrunte şi să le depăşească prin forţe proprii reale (ştiinţifice şi tehnice, empirice şi raţionale) şi nu prin „mijloace” strict imaginare, „divine” sau „magice”.

12. Aşadar când veţi vedea nenorociri în lume, iar răspunsul pe care umanitatea îl dă lor este doar acela de a bolborosi tot felul de rugăciuni (de vorbe „magice”) şi de a face tot felul de gesturi copilăreşti (specifice unor ritualuri „magice”) care mai din care mai infantile să ştiţi atunci că Paradisul este încă departe şi Învierea şi Nemurirea Beatifică încă şi mai departe.
***
13. Dar iată, vă spun acum: dacă atunci când veţi vedea şi veţi auzi de războaie, iar în voi şi în semenii voştri maturizaţi psihic religios veţi vedea dorinţa pusă în faptă concretă imediată de a le oprii cât mai curând cu putinţă şi de a le înlătura cauzele reale (religioase, mafiote, economice, culturale, psihologice...) care le provoacă, prin luptă aprigă cu aceste cauze şi astfel prin înlăturarea lor prin educaţie serioasă universală gratuită şi continuă pe tot parcursul vieţii, prin ridicarea nivelului de trai şi al confortului existenţial celor implicaţi în conflict, prin dăruirea necondiţionată către ei a ajutorului necesar spre a-şi rezolva efectiv problemele economice, religioase, psihice cu care se confruntă (spre a-i ajuta să se maturizeze psihic pe fiecare din aceste aspecte ale existenţei, de exemplu prin încurajarea lor de a parcurge Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite) – atunci să ştiţi că drumul către Paradis vă va fi uşor şi calea către Nemurire vă va fi presărată cu biruinţe după biruinţe.


14. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea inundaţii, cutremure, alunecări de teren, uragane... veţi căuta să înlăturaţi imediat cauzele (erorile) umane care au făcut posibil dezastrul umanitar care le-a urmat (cum ar fi întemeierea de aşezări în zone expuse acestor dezastre, testării necorespunzătoare a rezistenţei clădirilor la acţiunea acestor forţe naturale, etc.) atunci să ştiţi cu certitudine că Paradisul şi Nemurirea nu mai sunt pentru voi vise deşarte.


15. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea în jurul vostru acţiunea unor boli şi epidemii mai grave sau mai puţin grave, veţi vedea imediat o reacţie rapidă a cercetătorilor medicali (puternic susţinută de resursele întregii societăţi) care caută să găsească şi apoi să aplice tratamente adecvate înlăturării acestor maladii atunci să ştiţi că vremea Paradisului a şi început pentru voi, iar timpul Învierii şi al Nemuririi este mai aproape decât credeţi.


16. Dacă atunci când aceste nenorociri şi dezastre se aud şi se văd în jurul vostru, voi şi semenii voştri demaraţi acţiuni concrete specifice (cercetări serioase de natură ştiinţifică şi tehnică) de găsire a unor soluţii concrete reale acestor probleme atunci să ştiţi că Paradisul a început să se manifeste printre voi şi Nemurirea vă bate la uşă.


17. Şi mai ales, mai presus de toate, atunci când veţi vedea Oamenii Liberi adunaţi în Reţele Infinomiene, lucrând de zor (sub inspiraţia nepreţuită a Idealurilor, a Faptelor şi a Întregului) la construcţia Sanctuarelor TransReligioase, a CER-urilor, a Oraşelor Cunoaşterii şi a Paradisurilor şi pentru propăşirea în lume a Eticii Armoniei, a Surselor Fericirii, a Porţilor Noilor Ere, a Zetrianului şi a Razelor Cunoaşterii Universale – atunci să ştiţi că vremea Paradisului a sosit deja pentru voi!
Iată: construcţia lui a şi început deja în mijlocul vostru!

18. Pentru voi să ştiţi că Nemurirea nu mai este o speranţă zadarnică – primii paşi concreţi spre atingerea ei, iată, voi a-ţi început deja să-i faceţi.


19. Să ştiţi deci că atunci când oamenii vor lăsa deoparte „soluţiile” infantile şi naive ale „mântuirii” prin credinţă, prin rostirea, cântarea sau vocalizarea de cuvinte „magice” pentru „îmbunarea” unor forţe „supranaturale”/ „transcendente” existente doar în imaginaţia lor particulară sau colectivă – şi vor aplica în locul acestor infantilisme religioase soluţiile reale, clare şi concrete ale Educaţiei Continue, Cercetării Continue şi Creaţiei Continue pe fiecare din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale, atunci Paradisul va venii negreşit pe pământ, iar Nemurirea va înceta să mai fie doar o speranţă deşartă a umanităţii.


20. Atunci când impostorii „divini” vor sta închişi prin puşcării, iar nebunii „divini” vor primii tratamentul adecvat prin azile psihiatrice fiind astfel împiedecaţi să mai menţină umanitatea în stadiul de infantilitate psihică religioasă; atunci când singurii „zei” acceptaţi de umanitate (în condiţii specifice prevăzute prin lege) sunt doar cei care au dovedit prin fapte că au putut să treacă toate cele 6 Probe ale Testului de acreditare a activităţii „zeilor”... atunci să ştiţi că vremea Împlinirii Depline întru Ideal şi Fapte se apropie cu paşi repezi.

21. Atunci când indivizii şi societăţile umane vor renunţa la religiile tiranice, dogmatice, infantile care au adus atâtea nenorociri asupra lor (şi astfel i-au împiedecat să atingă în mod real Paradisul şi Nemurirea) şi le vor înlocui cu religii nedogmatice, umaniste, ştiinţifice, libere şi democratice – cu reflexii concrete ale Idealului TransReligios - de abia atunci infernul credinţei (dogmatice) va putea fi biruit de umanitate spre a fi înlocuit cu Paradisul Iubirii Autentice, al Cunoaşterii Infinite şi al Puterii Fiinţei Împlinite, astăzi nici măcar visate."...
Pentru mai multe detalii privind viziunea trans-religioasă asupra Nemuririi şi Paradisului a se vedea cartea „Manifestul Mişcării Trans-Religioase”, cap. Învierea şi Nemurirea Beatifică” şi cap. Paradisurile şi Infernurile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru