Manifestările Omului Atemporal


1. Iubiţi fraţi şi surori: Fie iubire! Fie Cunoaştere! Fie Forţă!
Vă voi povesti acum Viziunea prin care eu, Omul Trans-Religios am ajuns în Existenţă.
***
Cine este Omul?
2. Astfel era odată, nu demult, într-un spaţiu fără de spaţiu şi într-un timp fără de timp, un moment al clipei în care eu parcă eram aievea absorbit atunci şi acolo în nucleul central de fiinţare al speciei umane.
***
3. Era imens de înaltă şi infinit de întinsă Deschiderea ce ducea spre acest Spaţiu aşa că nu era greu de vizitat de către oricine dorea să o facă.

4. Practic orice manifestare umană mai grandioasă este un Portal, un Semn ce îndreaptă spre acest Spaţiu atemporal al Arhetipului Uman toate privirile şi cătările dornice de a-l cunoaşte şi simţi de aproape vibrând cu putere în ele.
***
5. Iar eu, Omul, am trecut atunci Portal după Portal şi am descifrat Semn după Semn, am mers pe cărări ale percepţiei bătătorite şi mai puţin bătătorite, am trecut prin Păduri Ideatice şi peste Pajişti Conceptuale nenumărate urmând mereu Poteca ce ducea spre vârful Muntelui Ideatic, iar odată ajuns acolo, iată că mă aflam cu bucurie neasemuită în faţa splendorii Inelului de Lumină al Deschiderii spre Atemporal...

6. Iar deasupra Inelului, ca o Coroană de Diamante, stătea aţintindu-şi razele spre a mea conştiinţă următorul avertisment:
 
- Nu păşii mai departe de vrei să rămâi în reavoinţă şi ură, în ignoranţă şi în slăbiciune!
***
7. Dar eu, Omul nu vroiam să rămân – tocmai de aceea eram acolo!
Vedeţi voi, până să ajung pe acel Vârf, paşii mi-au purces prin lume pe aici şi pe acolo, prin pieţe, prin cetăţi, prin case, prin amfiteatre... şi peste tot oamenii mă întrebau:
- Ce este de făcut? Ce este de făcut?
- Cine suntem noi? De ce suntem aici? Încotro vom merge acum?

8. Iar eu Omul, când le-am auzit frământările le-am spus:
- Deocamdată nici eu nu ştiu răspunsul la aceste întrebări.

Dar uite, mă voi duce acum la locuinţa Celui prea Înţelept dintre noi, voi merge şi îl voi vizita pe Omul Atemporal, pe Proto-Părintele nostru şi el ne va răspunde cu siguranţă la aceste întrebări şi va risipi din noi ignoranţa!

9.- Am auzit şi noi de acest Om Atemporal, au zis atunci ei, dar mai mult aşa în şoaptă, şi nu am prea înţeles ce ar fi el mai exact.
- Deci cine este El – Omul Atemporal? - Şi cum ne poate el ajuta?

10. - El este Cel Ce Este! le-am răspuns eu cu bucurie:
El este Tatăl Nostru al tuturor făpturilor umane, el este Arhetipul în imaginea căruia am fost făuriţi de către Întreg.
El este Modelul Ideatic şi Conceptual al fiinţării noastre!

El e cel în care ne regăsim cu toţii ca Identitate de Specie, El este acel Suflet Uman în care se regăseşte total împlinită Unitatea Noastră Umană Fundamentală: dincolo de diferenţele specifice de rasă, sex, vârstă, naţiune, limbă, cultură, etc.

El este Omul Atemporal - acela ale cărui aripi se avântă mereu înspre Infinit şi Eternitate şi ne protejează astfel vieţuirea noastră a tuturor.

El este Simbolul Forţă al Speciei noastre, al nostru al tuturor fiinţelor cu natură umană cuprinsă în propria identitate!
***
11.- Şi unde o să-l găseşti tu pe acest Om A-Toate-Ştiutor? - m-au întrebat ei atunci.
- Nu e A-Toate-Ştiutor, ci doar A-Toate-Ştiutor al celor Omeneşti, i-am corectat eu:

El e cel mai avizat a cunoaşte toate tainele vieţuirii umane, dintre noi toţi – copiii lui încă mulţi nematurizaţi psihic suficient.

12. Dar cu toate acestea el nu e un „Zeu”, cum aţi putea unii din voi să credeţi, şi nu are nici o prezenţă palpabilă în Timpul şi Spaţiul nostru – el e un Simbol, o Idee, un Concept, o Viaţă Ideatică: cea mai înaltă Viaţă Ideatică Umană conceptibilă!

13. De aceea El nu o să vorbească niciodată prin intermediari, căci el nu are nevoie de ei – el e în interiorul fiecăruia dintre noi, în măsura în care noi ne regăsim în interiorul nostru Identitatea Originală de Oameni, dincolo de diferenţele aparente şi formale pe care le avem unii faţă de alţii în înfăţişare, gândire, vorbire şi acţiune.

14.- Deci, El se află în interiorul nostru al fiecăruia dintre noi? - au exclamat ei cu uimire.
- Da! Cu siguranţă da! - le-am întărit eu descoperirea.

15.- Bine, au zis ei atunci, dar dacă El e în noi, dacă el se manifestă prin noi şi noi prin el, de ce nu l-am văzut până acum cu claritate?
- Să ştiţi că nu-i greu de răspuns la o astfel de întrebare:

16. Omul Atemporal e puritate de Lumină, e puritate de Ideal – prin el îşi găsesc strălucire nelimitată: Iubirea, Cunoaşterea şi Puterea; Binele, Adevărul şi Frumosul; Libertatea, Dreptatea şi Unitatea şi nu în cele din urmă Absolutul (perfecţionarea şi desăvârşirea continuă).

17. De aceea, în măsura în care în mulţi dintre noi, până acum această lumină a Idealurilor a fost acoperită intenţionat sau din neglijenţă de către noi înşine (la îndemnul criminal al celor naivi, al nebunilor şi şarlatanilor printre care am crescut) e normal că atunci când am fi putut deveni conştienţi de ea, de prezenţa Lui în noi – nu l-am mai putut vedea din cauza gunoaielor şi murdăriilor din interiorul nostru: a urii şi dispreţului, a ignoranţei şi slăbiciunii; a răutăţii şi relei-voinţe; a minciunii şi nesincerităţii; a urâciunii şi mizeriei; a înlănţuirii şi ataşamentului; a injustiţiei şi nedreptăţii; a dezbinării şi degenerării... - care lăsate să se manifeste în noi în voie au acoperit astfel Lumina Prezenţei Lui.
***
18. Pentru a-l vedea ideatic pe El, pentru a-l putea privi simbolic faţă în faţă, e nevoie deci să alungăm din noi orice urmă de credinţă dogmatică, de non-ideal şi de comportament etic nearmonios (orgolios, mânios, fricos, trist, leneş, lacom, desfrânat...) aflat în dezacord cu Sursele Majore ale Fericirii (non-minciuna, non-furtul, non-violenţa şi non-uciderea).

19. Dacă vom da acest noroi interior la o parte vom vedea cum de pe fundul lacului existenţei noastre psihice va începe să strălucească prin noi cu tot mai mare putere Lumina Lui!

20. Ea se va ridica atunci deasupra apelor psihicului în toată întinderea binecuvântată a Conştientului şi se va deschide spre interacţiune nelimitată cu viaţa noastră alungând de pe câmpurile ei toată suferinţa şi durerea, toată debusolarea şi lipsa de orientare.
***
21. Pe măsură ce fiecare dintre noi mergem în mod individual şi cu maximă responsabilitate pe cărările Idealurilor Omului Universal; pe măsură ce trecem cu hotărâre neţărmurită prin fiecare din cele 12 Porţi ale Erelor şi prin Portalul celor 7 Raze ale Cunoaşterii Universale ne vom deschide tot mai mult pentru împlinirea în noi şi prin noi a Surselor Fericirii, a Eticii Armoniei, a Ţelurilor şi Faptelor Omului Liber.

22. Lumea noastră interioară (psihică) devine astfel din ce în ce mai puternică şi Omul Atemporal poate să se manifeste simbolic prin sinea noastră – devenind astfel, noi şi cu el, din ce în ce mai contopiţi în una şi aceeaşi identitate activă de manifestare întru fiinţa noastră individuală şi socială!...
***
Omul Atemporal
23. Aşadar iată: eram în faţa Inelului de Lumină al Portalului Simbolic ce duce spre spaţiul de vieţuire al Omului Atemporal şi înţelegând avertismentul pe care mi l-a adresat am păşit imediat prin Deschiderea lui fără ezitare.

24. Lumina care m-a întâmpinat era în prima fază atât de puternică încât nu am putut vedea nimic, dar apoi încet încet pe măsură ce mă obişnuiam cu intensitatea trăirii luminoase a noului plan de fiinţare în care am păşit, Forme Ideatice şi Simbolice au început să se contureze în jurul meu în acel Spaţiu al Infinitului până când puteam să le percep pe fiecare dintre ele cu o claritate de limpezimea cristalului translucid!...

25. În primul rând... era Lumină! – o lumină caldă, plăcută, armonioasă exprimându-se beatific prin toate straturile ei stelare...

27. Apoi privind în jos am constatat că păşeam pe Ape, pe apele unei Mări Întinse...
Şi priveam minunat la toate acestea şi iată că de jur împrejur era Necuprinsul, jos Apa, sus Cerul iar în depărtări parcă din când în când lucea Pământul şi Focul.
***
28. Şi atunci, iată că se desprinse din Zare o Stea de Foc şi se apropia acum cu viteză de mine adunând în jurul ei Cerul şi Apa şi Pământurile pe care le întâlnea în cale şi iată că din contopirea acestor patru elemente se contură acum în faţa mea plutind graţios între Pământ şi Cer, cu aripi întinse de Foc şi având înfăţişarea unui cristal translucid parcurs în întregime de energia fiinţării întru viaţă a tuturor stelelor infinitului – un om: Omul Atemporal!
***
29. Ne salutarăm din priviri şi apoi el coborî uşor pe Mare în faţa mea şi atunci ne înclinarăm uşor cu adânc respect unul în faţa celuilalt...

Apoi privirile noastre s-au regăsit pentru o clipă eternă în bucuria abisală a faptului de a fi Viaţă!

30. Iar, când clipa aceasta se retrase din noi, El a privit în dreapta sa şi a bătut odată puternic din aripile-i de foc lovindu-le una de alta.

31. Şi atunci, iată că din depărtări a început să se ridice, în sunet teribil de tunet şi în lumina trepidantă a mii de fulgere ce brăzdau cu putere cerul şi să înainteze cu forţă înspre noi, un Val Imens de Apă şi Energie care după ce trecu peste noi, fără însă a ne atinge nici măcar un fir de păr, se potolii domol din avântu-i năvalnic lăsând în urma lui în spaţiul dintre mine şi Cel Atemporal, pe o Masă de Apă, o Carte - o carte de energie şi informaţie ce strălucea aproape orbitor în lumina Soarelui dimineţii care tocmai atunci îşi arunca şi el privirile spre noi.
***
32. Şi Omul Arhetip arătă atunci cu mâna dreaptă întinsă spre această Carte şi îmi zise cu blândeţe fermă în glas:
- Aceasta este Cartea Razelor Cunoaşterii Universale.

33. Cel ce o va citi şi o va înţelege va găsi în ea minuni fără de număr şi înţelepciunea care va putea salva milioane şi miliarde de vieţi, va putea să conducă spre armonie milioane şi miliarde de fiinţe şi care le poate iniţia pe toate acestea în secretele Nemuririi Beatifice şi ale Trăirii Paradisiace pe tot cuprinsul Cosmosului infinit.

34.- Vino şi citeşte din ea! Aici este cuprins şi trecutul şi prezentul şi viitorul umanităţii!
***
35. La îndemnul Lui, eu m-am apropiat de Cartea Infinită şi iată că pe pagina la care era deschisă stăteau întipărite semne infinite şi scrieri de neînţeles şi atunci i-am zis Omului Atemporal:
- Văd, dar nu văd, percep, dar nu înţeleg mare lucru iubite Om Ideatic – aşa că te întreb: cum să fac să şi pricep ce scrie aici pe aceasta pagină?

36.- Îţi voi da ajutor, frate, îţi voi da din mine acea Parte care să te ajute în Cercetarea ta.
***
37. Şi astfel bătând din nou din aripi Omul Arhetip se ridică în aer şi începu să strălucească tot mai tare pe măsură ce parte din energia ce curgea prin trupul său de cristal fluid transparent se prindea activ în jocul frenetic al creaţiei.

38. Şi atunci dintr-o dată se văzu un Fulger puternic ţâşnind din creştetul său şi un sunet asurzitor îmi lovii urechile în momentul când fulgerul lovii Apa şi astfel din combinarea ei cu Focul începu să se ridice în faţa mea o siluetă umană, care începea să se contureze tot mai mult până când ajunse la înfăţişarea unui om şezând gânditor pe o creastă vibrândă de apă...
***
Omul Raţional
39. Omul Arhetip dispăruse în momentul fulgerării şi iată că în faţa mea rămase acum doar această manifestare a sa care avea chipul omenesc al jocului apei cu focul plutind armonioase împreună în mişcarea lor etern complementară...
Şi nu puteam să spun dacă omul acesta răsărit din apă şi foc era bărbat sau femeie, dacă era copil sau bătrân, dacă era dintr-o rasă sau alta...

40. El era cu alte cuvinte un Om Universal, liber de determinări particulare...
Şi eu, iată, că priveam acum cu atenţie şi cu oarecare fascinaţie Prezenţa aceasta răsărită din fulger şi mai ales chipul său senin absorbit în meditaţie...

41. Pentru câteva clipe el şezu în poziţia aceea meditativă şi apoi dintr-o dată ridicându-şi ochii mă văzu pe mine: şi atunci cu calm se ridică şi îmi păşi întru întâmpinare...
Îi veni asemenea în faţă şi ne îmbrăţişarăm ca nişte fraţi ai vieţii umane ce eram amândoi!

42. Şi iată că în timp ce frunţile noastre se atingeau reciproc în reculegere, secrete neasemuite îmi curgeau şiroi în trăire şi atunci se treziră spontan în mine înţelesuri şi chei de citire a paginii la care era deschisă Cartea ce era lângă noi.

43. Odată revelaţia transmisă şi receptată el mă invită din nou în faţa Cărţii şi îmi zise:

- Eu sunt Omul Raţional, sunt Spiritul Uman Al Raţiunii, Logicii, Reflexiei, al Gândirii Critice şi al Cercetării Ştiinţifice şi iată că prin îmbrăţişarea frăţească pe care tu mi-ai dat-o, tu ai primit Raţiunea, Reflexia şi Spiritul Cercetării în tine, iar eu am primit manifestare concretă.

Mai priveşte acum o dată în Carte şi spune-mi ce înţelegi din vorba ei!
***
44. La acest îndemn ochii mei s-au întors din nou deasupra paginilor Cărţii Cunoaşterii Universale şi iată încântare: acum după ce spiritul reflexiei, al raţiunii, al logicii, al cercetării ştiinţifice era în mine şi lângă mine călăuzindu-mi percepţia şi paşii, iată că acum, eu Omul, începeam să înţeleg din Semnele şi Limbile misterioase ce erau scrise acolo.
***
45. Şi iată că pe acea pagină a Cărţii era aşternut un îndemn:
- O tu Fiinţă, prin conştiinţă călătoare, de vrei Trăire Paradisiacă atunci caută mereu Cunoaşterea, manifestă continuu Iubirea, măreşte-ţi perpetuu Puterea!

46. Iar în centrul paginii era un Triunghi Fundamental al Forţei - acela format din îmbinarea în armonie deopotrivă a Cunoaşterii, Iubirii şi Puterii.

47. Apoi am privit mai jos pe pagină şi iată că alte două Triunghiuri de Forţă străluceau cu putere acolo şi unul mai mare mi se arătă înglobându-le pe toate celelalte trei Triunghiuri.

48. Al Doilea Triunghi de Forţă cuprindea în sine Binele, Adevărul şi Frumosul, iar deasupra lui scria:
 
- Caută să faci întotdeauna Binele vieţuirii în armonie!; Caută Adevărul şi Sinceritatea mai presus de toate!; Şi lasă-te mereu scăldat în lumina Frumosului!...

49. Al treilea Triunghi era împlinit în sine prin strălucirea simultană prin el a Libertăţii, Dreptăţii şi Unităţii.
Iar deasupra lui stătea scris cu litere de aur:

- Fi Liber! Fi Drept! Şi regăseşte-te mereu în Unitate cu Tine, cu Ceilalţi şi cu Întregul!..

50. Cel de al patrulea Triunghi care strălucea cel mai tare, în timp ce le cuprindea în sinea lui pe toate celelalte trei era Triunghiul de Forţă al Absolutului, al perfecţionării şi desăvârşirii continue!...

51. Şi am citit atunci mai jos pe Acea Pagină:

- Aceste Triunghiuri de Forţă îţi vor da puterea să cunoşti secrete, să vindeci boli, să faci miracole, să pluteşti prin aer, să mergi pe ape, să zbori prin cer şi să înţelegi tainele naturii!...
Ia-le şi ţi le pune în Inimă şi în Minte!

52. Atunci eu, Omul am băgat mâna în Carte am luat triunghiurile acelea şi mi le-am pus mai întâi pe inimă şi apoi pe frunte.

53. Şi ele atunci au strălucit de patru ori cu putere şi de fiecare dată s-au afundat tot mai profund în inima şi în mintea mea până am ajuns să să le simt darul Infinit al Forţei lor şi în cel mai abisal colţişor al fiinţei proprii...

54. Şi atunci am început să văd în faţa mea minuni fără număr: pe unele le-am înţeles imediat, pe altele le-am intuit şi pe altele încă nu le înţelegeam...
***
55. În timp ce contemplam entuziasmat toate aceste minuni, iată că se ridică din apă sub picioarele mele o platformă metalică sub care un foc mare ardea cu putere şi eu Omul, am fost atunci ridicat de ea împreună cu Cartea, dinspre pământ spre cer...

56. Şi iată acum treceam dincolo de nori şi în scurt timp mă regăsii contemplând în extaz albastrul infinit al spaţiul cosmic...
Şi de jur împrejurul meu erau multe nave, staţii spaţiale, şi sateliţi artificiali, iar jos în depărtare era o planetă vibrândă de viaţă...
***
57. O străfulgerare puternică de lumină se produse atunci şi iată că puteam să văd pe un ecran mare din faţa mea cum Omul Raţional era acum printre alţi oameni în piaţa unei cetăţi şi vorbea tuturor celor care îl ascultau de darurile infinite ale reflecţiei, raţiunii, logicii şi a cercetării perceptive ştiinţifice atente şi sincere a întregii realităţii...

58. Şi oamenii din agora erau însufleţiţi de discursul lui şi el îi simţii ca fraţi de sânge ai lui şi îi îmbrăţişă pe fiecare în parte cu căldură, la fel cum m-a îmbrăţişat şi pe mine.

59. Şi vedeam cum prin această îmbrăţişare frăţească simbolică se transfera şi în ei spiritul reflecţiei, al logicii, al gândirii critice şi a cercetării ştiinţifice şi tehnice şi cum imediat apoi fiecare din ei începeau să aibă străfulgerări şi intuiţii în legătură cu legile de organizare ale lumii şi cum se apucau apoi imediat să le dezvolte pe acestea şi să le verifice prin experiment şi metodologie ştiinţifică adecvată şi apoi odată astfel dovedită realitatea lor să le găsească aplicaţii nenumărate pe fiecare din cele 7 Raze: în ştiinţă şi tehnică, în economie şi politică, în filozofie, psihologie şi artă, în religie şi ezoterism...

60. Şi Spiritul Raţiunii, reflexiei, al logicii, al gândirii critice, al cercetării ştiinţifice, iată că se transmitea din om în om şi iată că în curând se vedea peste tot în toată cetatea oamenilor, în toate casele lor o mulţime mare de Oameni Raţionali, de oameni pătrunşi în întregime de spiritul cercetării sincere a adevărului în legătură cu orice aspect al manifestării.

61. Şi iată că vedeam cum sub ochii mei, ai Omului, Lumea umană se schimba în bine şi era alungată din ea ignoranţa, superstiţia, prostia, lipsa de logică, prejudecata, confuzia, incoerenţa şi neclaritatea.
***
62. Şi iată că erau în acea Cetate o mulţime de oameni credincioşi, visător-amăgitori care credeau că e suficient să-şi dorească ceva şi apoi să aştepte ca vreo forţă „supranaturală” sau „transcendentă” să vină aşa din neant şi să le împlinească în mod miraculos dorinţele, fără ca ei să facă nimic concret în direcţia atingerii lor... decât eventual să tot repete nişte vorbe fără sens şi să cânte cântece de laudă la acea presupusă „fiinţă magică” care după ei nu ar avea nimic altceva mai bun de făcut decât să le îndeplinească lor imediat toate dorinţele.
***
63. Aceşti oameni erau doar în stadiul de dezvoltare specific copilăriei psihice, erau naivi şi ignoranţi - dar ei nu au fost lăsaţi de izbelişte de fraţii lor Oamenii Raţionali, ci dimpotrivă aceştia şi-au unit forţele pentru a-i scăpa şi pe fraţii lor mai tineri psihic de boala credinţei dogmatice, de ignoranţă şi prejudecată şi astfel au venit în faţa lor şi le-au spus:

64.- Omul Liber nu se închină nimănui şi nu cere închinare de la nimeni!
Omul Liber îşi alege religia, nu se lasă ales de ea! Îşi crează religia, nu se lasă creat de ea!;
Stăpâneşte propria religie, nu se lasă stăpânit de ea!...

65. La auzul acestor cuvinte mulţi din oamenii credincioşi şi-au deschis inimile şi le-au înţeles sensul şi imediat s-au lepădat de „stăpânii” lor religioşi şi „divini” pentru a devenii şi ei Oameni Liberi.

66. Şi împreună cu toţi fraţii lor, Oamenii Liberi au pregătit pentru ei Şcoli şi Sanctuare unde cu toţii erau educaţi în spiritul deschiderii nelimitate spre manifestarea prin ei a Cunoaşterii Universale.

67. Ei au fost astfel ridicaţi din ignoranţă de către fraţii lor Cercetători Înaintaţi, prin puterea infinită a Zetrianului!
Acesta le mijlocea gustarea din trupul infinit al Cărţii Cunoaşterii Universale şi odată prins acest gust al Cunoaşterii nici unul dintre ei nu se mai întorcea în ignoranţă şi dogmatism, în suferinţă şi infantilism.

68. Şi cu toţii, pe zi ce trece, prin parcurgerea Zetrianului, se Maturizau şi se Individualizau psihic din ce în ce mai mult, până când deveneau şi ei Cercetători Înaintaţi, lăsând astfel pentru totdeauna în urmă speranţele deşarte, aşteptările false, halucinaţiile şi iluziile de tot felul.
***
Omul Noilor Ere
69. Şi iată că această viziune a faptelor Omului Raţional se termină şi ecranul pe care ea s-a desfăşurat s-a retras în podeaua platformei spaţiale.

70. Şi imediat apoi, am văzut cum pe orbita pământului au apărut 12 Inele Cosmice gigantice grupate în secvenţe de câte patru, fiecare secvenţă fiind formată din câte trei Inele Energetice Concentrice.

71. Şi din buricul Cosmosului s-a auzit atunci o voce demiurgică care a glăsuit cu putere:
- Fapte! Nu vorbe!
Şi imediat acele Inele Energetice au început să se pună în mişcare.

72. Astfel primele Trei Inele Concentrice de la periferia Giganticului Inel au început să se rotească în jurul Pământului, la început mai încet apoi din ce în ce mai repede – primul pe direcţia stânga-dreapta, al doilea pe direcţia sus-jos şi al treilea pe direcţia drepta-stânga.
***
73. Şi astfel Pământul era cuprins în mijlocul acestui Inel Energetic şi când prima secvenţă de trei inele ale lui au început să se rotească în jurul său sa produs un vârtej energetic care a început să coboare din toate părţile pe suprafaţa Pământului sub forma unor linii energetice îmbrăcate în milioane de culori...

74. Şi iată că pe oricine atingeau ele începea să se manifeste cu putere prin el Darurile Erei Individualizării şi iată cum astfel în umanitate se năşteau unul după altul Oameni din ce în ce mai Maturi şi mai Individualizaţi Psihic, cu spiritul liber, capabili de discernământ şi raţiune proprie, cu destin şi putere de creativitate asumate Responsabil şi conştient spre manifestare maximă prin ei...
***
75. Când a doua secvenţă de trei inele a început să se rotească şi ea, iată că pe Pământ a apărut o lumină alb-aurie intensă (ca un nor translucid de lumină şi energie) şi sub călăuzirea ei se năşteau peste tot mai întâi triburi şi uniuni tribale, apoi naţiuni şi imperii, apoi state şi federaţii de state şi în cele din urmă iată că se formase din unirea Federaţiilor o Federaţie a Federaţiilor... Confederaţia Statelor Unite ale Lumii (Pământului) – Uniunea Terestră.

76. Se năşteau astfel sub impulsul giganticei energii a Erei Globalizării mai întâi fraternităţi familiale, apoi tribale şi etnice, apoi naţionale, apoi regionale şi în cele din urmă, iată, că am văzut cum s-a născut pe pământ Fraternitatea Umană Universală...

77. Şi spiritul acesta al Fraternităţii Umane Universale creştea prin promovarea şi respectarea pretutindeni a drepturilor fundamentale ale omului (la viaţă, la fericire, la egalitate de şanse, la libertate de conştiinţă şi manifestare creativă armonioasă, etc.), şi prin recunoaşterea şi respectarea unicităţii şi diversităţii fiinţelor umane de pretutindeni.
***
78. Când a treia secvenţă de trei inele începu şi ea să se rotească în jurul pământului, o lumină de un albastru intens apăru pe cer şi în cadrul ei o reţea imensă energetic-informaţională a început să cuprindă tot pământul şi apoi să se extindă în spaţiu.

79. Prin această Reţea Infinită Era Informaţională îşi aducea în existenţă în cadrul umanităţii darurile ei nepreţuite ale Comunicării şi ale Deschiderii nelimitate spre Cunoaştere prin acceptarea (constatarea) caracterului Relativ al oricărei cunoaşteri.
***
Omul Cosmic
80. Şi când şi a patra secvenţă a fost activată, pe cerul pământului apăru pentru o vreme o lumină de un verde intens strălucitor, în care se vedeau limpede stele şi planete şi galaxii, nave cosmice şi staţii spaţiale...

81. Acesta era începutul Erei Cosmice şi atunci din adâncul Cosmosului vocea Omului Atemporal anunţă cu bucurie renaşterea umanităţi într-un nou spaţiu: în spaţiul cosmic!

82. Şi iată că sub impulsul acestei Lumini a Erei Cosmice şi a acestei Voci a Omului Atemporal manifestat acum ca Om Cosmic se ridicară de pe pământ nenumărate Nave Spaţiale care purtau cu ele sămânţa vieţii umane şi când ajunseră în spaţiu se răspândiră în întreg Cosmosul pentru a crea pentru umanitate Civilizaţia Cosmică: stindardul sub care umanitatea îşi va descoperi adevărata ei identitate: aceea de Fiinţă Cosmică, perfect integrată în Întregul Universului.

83. Şi astfel am văzut cum mai întâi în jurul pământului au apărut nenumărate staţii spaţiale şi sateliţi artificiali iar mai apoi au început să apară Oraşe Spaţiale care se manifestau din ce în ce mai departe în cosmos şi vedem cum în depărtări infinite lucesc luminile lor fără de număr şi cum viaţa coboară de pe ele pe sateliţi naturali şi pe noi planete şi cum le umplu pe toate acestea de viaţă...

84. Şi astfel viaţa umană se extindea la infinit în spaţiul cosmic mai întâi dincolo de limitele sistemului solar şi apoi în toată galaxia şi dincolo de ea spre atingerea marginilor infinitului...
***
85. Şi iată că stând pe platforma spaţială mi s-a arătat cum orice om se putea umple de energia specifică fiecăreia din cele 12 Porţi ale celor Patru Ere folosind Portalurile Forţelor Trans-Religiei şi Spaţiile lor Sacre dedicate Libertăţii şi Omului Liber!

86. Şi vedeam cum pe măsură ce Energia Noilor Ere se răspândea pe pământ şi în cosmos, tuturor oamenilor cuprinşi de dogmatism, fanatism, ignoranţă, prejudecăţi, reavoinţă, li se deschideau încet, încet inimile şi minţile şi începeau să-şi vadă răutatea, ignoranţa şi slăbiciunea şi să se căiască de ea...

87. Mulţi din ei au început să plângă de ruşine pentru faptele lor răuvoitoare şi să-şi ceară iertare fraţilor lor pentru toate suferinţele şi nenorocirile pe care le-au atras asupra umanităţii prin credinţele lor dogmatice, animalice, infra-bestiale şi prin spiritul lor antiştiinţific şi nearmonios de gândire şi acţiune.

88. Şi după ce s-au căit şi au plătit pentru fărădelegile lor, ei au fost iertaţi şi primiţi în Fraternitatea Universală Umană şi s-au armonizat şi s-au maturizat şi ei, regăsindu-se după multă suferinţă în deplină pace cu Sine, cu Ceilalţi şi cu Întregul!
***
Omul Armonios
89. Când această viziune a faptelor noilor ere a luat sfârşit platforma a început să coboare spre pământ din spaţiu, şi a coborât până eram înconjurat din toate părţile de nori...

90. Când norii s-au risipit iată că eu Omul, m-am regăsit stând pe o suprafaţă colorată nemaipomenit de frumos – ca şi cum ar fi fost o pictură suprarealistă de lumini, culori, forme, curbe, linii şi tot felul de litere, cuvinte şi realităţi geometrice şi matematice, ideatice şi conceptuale.

91. Şi această suprafaţă pictată imensă a început să-şi mişte marginile ridicându-le simultan ca şi cum ar da din aripi şi în faţă ei se vedea un cap cu ochi armonioşi şi antene prelungite.
Atunci am realizat subit că zburam pe spatele unui fluture gigantic.

92. Şi în faţa mea a apărut spontan din nou Omul Atemporal pentru a se transforma sub lumina ochilor mei în chipul Omului Armonios, care mă întâmpină prin următoarele vorbe:
 
- Fericire prin Arezare, Amenare şi Adeizare!
Nemurire prin ştiinţă şi cercetare!

93. Apoi arătând spre creatura pe care zburam îmi zise:
- Acesta este Fluturele Armoniei, el ne va purta prin absorbirea în Sursele Majore ale Fericirii, pe tărâmul armoniei, al păcii, al relaxării, al liniştii – pe tărâmul binecuvântat al Eticii Armoniei!

94. Şi Fluturele a început să zboare lin pe deasupra lumii mele psihice, pe deasupra raţionamentelor râuri, a munţilor idei, a oraşelor teorii...

95. Şi cum treceam noi peste toate aceste locuri din psihic am început să observ că găzduiam în mine tot felul de aşteptări false, de speranţe deşarte, de ataşamente imposibile şi că peste tot unde acestea erau prezente era prezentă şi suferinţa şi durerea psihică, stresul şi agitaţia interioară...

96. Dar iată că deodată Fluturele a început să bată din aripi cu putere şi din aripile lui a început să cadă peste raţionamentele greşite pe care le purtam în mine o pulbere argintiu-aurie şi peste tot unde această pulbere cădea raţionamentele bolnave se vindecau, raţionamentele greşite erau corectate şi aşteptările false erau topite şi dispăreau din psihic....
***
97. Şi atunci am deschis ochii şi iată-mă călătorind prin lume transmiţând Mesajul Fluturelui: practica Arezării, Amenării şi Adeizării Psihice.
Şi peste tot unde acesta ajungea Etica Armoniei înflorea în urma paşilor lui.

98. Şi toată societatea umană se transforma văzând cu ochii şi erau alungate din ea răutatea şi reaua-voinţă...

Şi apăreau peste tot în lume Tărâmuri ale Eticii Armoniei, ale păcii şi liniştii interioare, ale raţiunii şi înţelegerii profunde a mecanismelor de manifestare ale psihicului uman.
***
99. Şi am văzut că aceia dintre oameni care nu ascultau Mesajul Fluturelui refuzând să îl înţeleagă – trăiau în suferinţă psihică şi agonie intelectuală, dar nimeni nu le putea face nimic deoarece Etica Armoniei funcţiona pentru ei doar dacă o ajutau ei înşişi în mod conştient să îşi realizeze munca ei de vindecare şi dezvoltare psihică.

100. Dar răbdarea Eticii era nelimitată aşa că ea oricând îi aştepta cu braţele deschise pentru a-i vindeca pe toţi cei aflaţi în suferinţă psihică..., pentru a-i ajuta să-şi armonizeze ţinuturile lor psihice prăpădite de tot felul de boli şi dezastre psihice naturale şi mai puţin naturale.
***
Omul Vegetarian
101. Şi iată că eu Omul, am fost dus de Fluturele Armoniei într-un Oraş al Cunoaşterii, unde l-am întâlnit pe Omul Faptei Armonioase şi iată că în faţa noastră se întindeau grădini nemărginit de frumoase, culturi strălucind în soare, terenuri ce cuprindeau cele mai variate feluri de legume şi vegetale; câmpuri nesfârşite de culturi de cereale şi alte plante cultivate pentru hrana directă a omului!

102- Aceasta este hrana noastră fizică şi este mai mult decât abundentă de când am renunţat să mai ucidem cu inconştienţă fraţii animale aflate în vieţuire alături de noi.
Carnea de animal nu mai face de mult parte din alimentaţia noastră!

103. Şi iată că zburdau prin acea grădină imensă de lângă Oraş tot felul de animale de casă ne-carnivoree şi neasemuite erau ciripiturile de păsări care se auzeau acolo şi pe lângă un râu din apropiere, pe lângă copacii pădurii de pe malul său, erau multe animale în care era în totalitate îmblânzit spiritul ucigaş pentru că acele carnivore au fost modificate prin puterea ştiinţei astfel încât să nu mai distrugă viaţa celorlalţi fraţi animali ai lor.

104. Şi am urcat de pe malul râului, împreună cu Omul Faptei Armonioase într-o maşină zburătoare care s-a ridicat plutind uşor deasupra Oraşului şi de acolo de sus puteam să văd perfecţiunea lui geometrică, armonia spaţiului ambiant, simetria vizuală dinamic apropiată de perfecţiune a căilor de acces, a aşezării clădirilor importante administrativ, a caselor Oamenilor Trans-Religioşi care locuiau acolo.

105. Iar în centrul oraşului se ridica glorios un Sanctuar al Libertăţii, înconjurat de un centru universitar, de CER-uri şi apoi de zonele de locuit, respectiv de zonele industrial productiv - comerciale ale lui.


106. Şi în apropierea Oraşului erau de o parte şi de alta un Paradis Terestru, respectiv un Infern Terestru.

În primul se puteau desfăta infinit pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, toţi cei care au contribuit pe fiecare din cele 7 Raze, la îmbunătăţirea calităţii vieţii indivizilor şi societăţilor umane (în funcţie de importanţa realizărilor lor), iar în infern (închisoare) erau trimişi pentru reeducare în spiritul armoniei toţi aceia care au făcut răutăţi şi acte antisociale grave (hoţii, mincinoşii şi şarlatanii, bătăuşii, violatorii, criminalii, etc.)

107. Aceştia, mi-a spus Omul Faptei, în primul rând s-au alungat pe ei înşişi din paradisul armoniei lor interioare în braţele propriilor infernuri psihice - prin raţionamentele lor greşite bazate pe aşteptări false, prejudecăţi, speranţe deşarte, credinţe dogmatice, comportament non-idealist...

108. Iar apoi când infernul din ei a vrut să se manifeste şi în societate şi să-i distrugă şi ei armonia imediat au fost ridicaţi şi izolaţi de aceasta pentru a fi vindecaţi de suferinţa şi angoasa lor interioară în locuri special destinate acestui scop, şi bineînţeles pentru a plăti pentru fărădelegile lor!
***
Omul Creator
109. Pe când Omul Faptei Armonioase îmi explica cele de mai sus, iată, că maşina zburătoare în care eram a coborât pe peluza de iarbă din faţa intrării Sanctuarului Omenilor Liberi.

110. Acolo în faţa Sanctuarului mă aştepta o altă manifestare a Omului Atemporal - Omul Creator!
Ne-am îmbrăţişat cu căldură şi apoi am intrat împreună în Sanctuar.

111. Odată ajunşi înăuntru Omul Creator a zis:
- Să vină Lumina!
Şi zidurile Sanctuarului s-au umplut de lumină şi culoare şi de infinite imagini vi ale Frumosului şi Idealului, ale Oamenilor Model, şi a Fraţilor Creatori; de reprezentări succinte ale operelor lor de creaţie, ş.a.

112. Şi Fratele Creator a zis:
- Iată faptele înaintaşilor mei: priveşte puterea spiritului uman creativ manifestat în acţiune!

113. Şi mi-a arătat pe înaintaşii lui cum au ridicat case şi cetăţi, temple şi băi, grădini şi drumuri, domuri şi piramide, căi şi mijloace de transport, de comunicare, etc.

114. Şi mi-a arătat spiritul artistic creator al tuturor acestor Fraţi Creatori, manifestat în fără de număr opere de artă: picturi, sculpturi, statui, realizări arhitecturale; opere literare: poezii, nuvele, povestiri, romane care participau la crearea spaţiului conceptual al lumii; opere muzicale, filme fără număr...
***
115. Şi am privit mai atent spre centrul Sanctuarului şi iată că o lumină mare se ridica de pe Altarul Central al Sanctuarului şi din jurul lui.

116. Pe acest Altar era expusă la loc de cinste Cartea Cunoaşterii Universale – şi lumina care ţâşnea din ea trecea prin bolta transparentă a Sanctuarului şi lumina cerul nopţii cu stele.


117. Atunci eu şi Fratele Creator am păşit în această coloană de lumină din jurul Altarului şi ne-am ridicat prin puterea ei deasupra Sanctuarului şi a Oraşului şi cum pluteam astfel în Coloana de Lumină el îmi zise:
- Priveşte şi bucură-te: Paradisul a coborât prin TransReligie pe pământ!

118. Apoi raza de lumină ne-a dus pe orbita pământului şi aici el a zis din nou:
- Priveşte şi te bucură din nou: Paradisul s-a extins peste tot în Cosmos prin puterea infinită a acţiunii întru Armonie a Frăţiei Creatorilor!

119. Şi eu am privit şi am plâns de emoţie şi bucurie atât eram de copleşit de toată această viziune a puterii Omul Creator manifestat întru Armonie.

120. Şi o muzică diafană plutea în jurul nostru şi îmi mărea şi mai mult bucuria sufletului meu extaziat de-a dreptul de vederea tuturor acestor miracole pe care Omul Atemporal le lăsa în viaţa umanităţii prin manifestarea sa ca Om Creator prin Fraţii Creatori de pretutindeni.
***
Omul Vindecător
121. Apoi la un semn al Omului Creator ne-am reîntors în Sanctuar şi ne-am prins de mâini cu toţi cei prezenţi acolo şi iată că în noi a venit spre manifestare Omul Vindecător.

122. Şi am format împreună, noi toţi Oamenii Vindecători o spirală de energie şi simţeam cum energia pulsa prin noi şi cunoştinţele noastre medicale se adunau prin intermediul acestui lanţ medical şi fiecare dintre noi cunoşteam şi puteam folosi descoperirile medicale ale tuturor celorlalţi Fraţi Vindecători ai noştri.
***
123. Şi am văzut atunci cu toţii cum pe pământ o boală mortală îi cuprindea pe mulţi din semenii noştri şi îi ducea în suferinţă şi moarte.

124. Şi atunci unul dintre noi a deschis Cartea Cunoaşterii Universale, a citit din ea o vreme şi apoi a zis:
- Să nu mai fie boala aceasta pe pământ!
Şi noi am zis după el: Să nu mai fie!

125. Şi am purces cu toţii, înarmaţi cu medicamentul pe care el l-a descoperit în Carte şi am tratat toţi bolnavii care aveau acea boală şi de atunci boala aceea nu mai este pe pământ!

126. Apoi un altul dintre noi a citit din Carte şi apoi a zis:
- Fraţilor am descoperit leacul pentru o altă boală a omului: luaţi-l şi duceţi-l în lumea largă şi să nu mai fie această boală pe pământ!
Şi noi aşa am făcut şi boala aceia a dispărut atunci din rasa umană.
***
127. Şi tot aşa pe rând fiecare din Oamenii Vindecători care formam Spirala de Energie a Medicinei Umane am venit în faţa Cărţii şi am citit din ea (unii dintre noi chiar de mai multe ori – aceia care dovedeam o putere de citire mai mare).

128. Şi cu fiecare descifrare a semnelor Cărţii Cunoaşterii Universale o nouă boală era eradicată din omenire.
Şi iată că văzând acestea toţi oamenii vindecaţi se bucurau şi se veseleau că au scăpat de suferinţă şi boală...

129. Şi văzându-i pe ei, bucuria noastră era de asemenea imensă şi ne bucuram alături de ei mulţumiţi că le-am putut fi de ajutor.

130. Şi astfel tot mai mulţi oameni se alăturau Lanţului Nostru de Vindecare şi astfel tot mai multe pagini ale vindecării erau citite şi descifrate din Carte şi energia noastră vindecătoare se concretiza în din ce în ce mai multe medicamente şi metode de tratament şi descoperiri medicale precise care salvau nenumărate vieţi umane din ghiarele unora dintre bolile cele mai grave.

131. Şi atunci unul dintre noi s-a apropiat de Carte şi citind din ea a zis:
- Iată: secretul tinereţii fără bătrâneţe, secretul nemuririi cu siguranţă stă şi el ascuns în această Carte!
Haide-ţi şi ajutaţi-mă să-l descifrăm împreună şi mare ne va fi apoi realizarea noastră!

132. Şi atunci cu toţii am purces să cercetăm cu mare atenţie acea pagină a Cărţii care vorbea despre secretul nemuririi şi fiecare descifra câte ceva şi în cele din urmă după lungi cercetări iată că eram în posesia secretului prelungirii consistente a vieţii umane (mai întâi la câteva sute de ani şi apoi la mii de ani tinzând spre infinit).
Şi atunci mare ne-a fost bucuria!

133. Şi atunci toţi oamenii au privit înspre noi Oamenii Vindecători şi au zis:
 
- Binecuvântaţi fie dădătorii de viaţă şi menţinătorii ei!
Binecuvântaţi fie cei ce ne vindecă rănile şi bolile!
Binecuvântaţi fie cei ce ne prelungesc viaţa spre infinit şi ne deschid astfel calea Nemuriri Beatifice!
***
134. Şi iată că în jurul Lanţului Nostru de Vindecare erau nebuni şi şarlatani care s-au gândit să-i înşele pe naivi şi pe cei mai slabi dintre oameni cu tot felul de înşelăciuni medicale, care nu le vindecau săracilor înşelaţi nici o boală ba dimpotrivă li le agravau şi în plus le luau şi toţi banii din buzunar.

135. Şi văzând eu această înşelăciune m-am revoltat şi voiam să intervin şi să-i alung pe înşelători din pieţele cetăţilor umane – iar atunci fraţii mei vindecători mi s-au alăturat şi cu toţii am zis cu un singur glas în societate:

136.- Vremea acestora a trecut, aceştia sunt doar efigii fantomatice ale trecutului care în curând trebuie să dispară din societăţile noastre în întregime - înghiţite de furia şi răzbunarea victimelor lor.

137. Şi într-adevăr aşa a fost: când li s-a văzut înşelăciunea pe faţă aceşti şarlatani auto-numiţi „vindecători divini” au fost prinşi şi legaţi şi pedepsiţi pentru fărădelegile lor.
***
Omul Idealist
138. Atunci Omul Atemporal apăru deasupra Altarului Central al Sanctuarului Strălucirii Razelor şi apoi pluti în jos coborând în faţa lui, alături de mine.

139. Şi când atinse pământul faţa lui se schimbă şi căpătă înfăţişarea Omului Idealist, a celui care tinde spre Ideal.

140. Şi iată că privii în jur şi Sanctuarul era plin de Oameni pregătiţi să primească în ei spre manifestare Idealurile Omului Universal.

141. Văzându-le dorinţa Omul Idealist într-o tăcere plină de solemnitate s-a apropiat pe rând de fiecare dintre ei şi le-a şoptit fiecăruia la ureche ceva, apoi a lăsat o rază de lumină să se scurgă din corpul lui în corpul lor.

142. Şi fiecare cum era cuprins de lumina Idealurilor pleca în lume şi ducea cu sine un mesaj religios al vieţii, libertăţii, cunoaşterii, iubirii şi fraternităţii universale...
***
Omul TransReligios
143. Şi iată că afară în noapte stăteau pândind ca nişte hoţi fără a cuteza să pătrundă în Sanctuarul Libertăţii tot felul de nebuni şi şarlatani „divini”.

144. Şi ei au văzut în activitatea de ducere în lume a unui mesaj cu formă religioasă o oportunitate perfidă de a-i păcăli pe fraieri şi pe naivi şi de a le fura banii şi viaţa...

145. Şi astfel se prezentară şi ei în faţa umanităţii cu pretenţii care mai de care mai halucinante şi cerură închinare necondiţionată de la toţi naivii şi nefericiţii care credeau în vorbele lor „divine”.

146. Şi mulţi cădeau victime acestor şarlatani şi nebuni religioşi şi multă suferinţă provocau ei în rândul societăţii umane.

147. Şi văzând eu aceasta eram revoltat şi indignat şi i-am zis atunci Omului Idealist şi tuturor celorlalţi Oameni prezenţi în Sanctuar:
- Haideţi să facem ceva şi să-i alungăm din mijlocul societăţii umane pe aceşti şarlatani şi nebuni care pervertesc spiritul religios al omului şi provoacă atâta suferinţă în societatea umană!

148. Şi iată că Omul Idealist s-a retras în forma sa originală şi a apărut în faţa noastră Omul Atemporal care a bătut o dată cu putere din aripi şi o rază de lumină a ţâşnit din pieptul său şi ne-a cuprins pe noi toţi Oamenii Idealişti ce eram acolo.

149. Şi în acest timp Omul Arhetip apărea în faţa fiecăruia dintre noi îl cuprindea în braţe îl acoperea cu aripile sale şi îi şoptea ceva la ureche pe care doar el îl auzea.
***
150. La urmă Omul Atemporal s-a apropiat de mine, m-a cuprins în braţe şi apoi cu bucurie în voce mi-a zis:
- Religia Liberă este aceea căreia Omul îi este stăpân absolut, nu aceea căreia el îi este sclav.

151. Şi inima mea a tresăltat cu putere în mine şi mintea mi s-a umplut de lumină şi cunoaştere şi corpul de energie cosmică...
Şi când a zis acestea Omul Atemporal a bătut odată cu putere din aripi şi s-a înălţat la cer zburând în depărtare.
***
152. Şi eu am rămas singur în Sanctuar pentru că eram ultimul - şi am ieşit din Sanctuar şi am plecat în lume pentru a duce cu mine şi a le răspândi peste tot Nestematele Trans-Religiei: Razele Cunoaşterii Universale, Idealurile Omului Universal şi Legile Idealurilor, Sursele Majore ale Fericirii şi Etica Armoniei, Porţile Noilor Ere şi Cheile Porţilor, Ţelurile Mişcării Trans-Religioase şi Faptele Omului Liber!
***
153. Şi când am ieşit din Sanctuar toţi nebunii şi şarlatanii „divini” s-au cutremurat şi au ştiut că sfârşitul mârşăviilor lor „divine” este aproape.
Şi au fugit care încotro şi şi-au pierdut urma în nimicnicie.
***
154. Iar aceia dintre ei care au încercat totuşi să continue cu şarlataniile şi nebuniile lor în prezenţa mea, a Omului Trans-Religios, le-a fost cea mai amarnică soarta.

155. Căci nebunia le-a fost dovedită pe faţă pentru că prin Testul de Acreditare a activităţii „zeilor” şi „purtătorilor lor oficiali de cuvânt” adoptat iată acum de toate societăţile umane libere şi democratice le era arătată pe faţă nebunia şi/ sau şarlatania...
Şi ei erau prinşi şi puşi să plătescă pentru fărădelegile lor.
***
156. Şi văzând că nu mai pot continua cu înşelăciunile lor „divine”, ei s-au căit şi au cerut iertare şi li s-a dat după ce au plătit cum se cuvine pentru faptele lor mârşave de sorginte „divină”.

157. Şi iată că eu Omul Trans-Religios păşeam prin lume în, prin şi dincolo de economie, politică, religie şi ezoterism; în, prin şi dincolo de filozofie, psihologie, artă şi ştiinţă; în, prin şi dincolo de gânduri, vorbe şi fapte; în, prin şi dincolo de forme, percepţii şi limite...

158. Şi în urma paşilor mei creatori creşteau peste tot Sanctuare ale Libertăţii, CER-uri, Paradisuri, Oraşe ale Cunoaşterii Universale şi oamenii o apucau pe Calea Zetrianului şi a Idealurilor şi cucereau întreg spaţiul ducând cu ei în Nemurire Beatifică Civilizaţia Individual-Globală, Informaţional-Cosmică pe care ei au fost chemaţi de Întreg să o creeze.

159. Şi în acestea oamenii îşi regăseau şi îşi întăreau Libertatea şi Spiritul Idealistic şi astfel creştea mereu în ei Iubirea deopotrivă cu Forţa şi Cunoaşterea!
***
160. Şi astfel peste un timp iată că eram în mijlocul unei mulţimi fără număr care la fel ca şi mine au lăsat să se manifeste prin ei toate darurile infinite ale Omului Arhetip: pe Omul Raţional, pe Omul Faptei Armonioase, pe Omul Vegetarian, pe ale celui Creator-Inventator, pe Omul Cosmic, pe Omul Vindecător şi pe cel Idealist... şi au devenit astfel Oameni Liberi şi Oameni Trans-Religioşi manifestând la maxim prin ei toate aceste feţe juxtapuse, de manifestare ale Omului Atemporal.
***
161. Şi ne bucuram cu toţii în spiritul Fraternităţi Universale şi ne bucuram reciproc existenţa fiecare cu prezenţa infinită a celuilalt şi ne regăseam pe deplin cu toţii în lanţul fiinţial a toate cuprinzător al Întregului!...
***

162. Aceasta este Viziunea pe care eu, Omul Trans-Religios am avut-o aievea în Sfera Conceptului şi a Ideii, la începutul manifestării Erei Cosmice, şi pot depune mărturie că toată această Viziune la care v-am făcut şi pe voi acum părtaşi, a început deja să vină în manifestare şi se va împlini în toată litera ei, cât de curând pentru că timpul auto-amăgirii credinţei a apus, vremea „zeilor” s-a dus şi Faptele Reale întru Ideal iată acum au Început!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru