„Omul zeu” faţă în faţă cu Omul Liber


1. În vremurile acelea, într-o zi de primăvară un pretins „om-zeu” a făcut mare zarvă într-o comunitate umană mai retrasă chemându-i pe toţi cei care doresc, la o adunare la care urma să-şi proclame deschis (oficial) divinitatea.

2. Aşadar, iată-ne adunaţi ca la spectacol şi iată-l pe pretendent intrând în sală învelit într-o mantie lungă albă (cum bineînţeles îi şade bine unui „zeu”) şi aşezându-se în faţă alături de nişte „discipoli” de ai săi (cu toţii bineînţeles radiind de bucurie probabil datorită onoarei pe care le-o făcea auto-declaratul „zeu”).

3. Şi bineînţeles demonstraţia „zeităţii” sale a început prin obişnuitele vorbe de auto-preamărire şi a continuat cu un discurs meşteşugit menit să abată atenţia celor slabi de minte şi de trup de la fapte la vorbe goale de conţinut.
***
4. Dar, să-l ascultăm pe pretendentul la „zeificare”:

5.- În primul rând dragii mei să ştiţi că nu întâmplător îmi priviţi vorbele – voi sunteţi cei aleşi, voi faceţi parte dintr-un grup spiritual pe care eu l-am ales spre a vă împărtăşi acum un secret spiritual care va duce la iluminarea şi înălţarea voastră instantanee!

6. Eu sunt singurul care cunosc acest secret teribil (păstrat ca atare de la începuturile lumii), care odată ce-l veţi cunoaşte vă va elibera spontan şi imediat de orice probleme, de orice agitaţii şi de orice suferinţe!
7. Îl ştiu pentru că eu sunt Zeul!

8. Eu sunt manifestarea tuturor zeilor cunoscuţi de umanitate: toţi se manifestă prin mine, sau mai înţelept spus, eu şi doar eu m-am manifestat prin fiecare din ei!

9. Eu sunt cel care sunt chemat în diferite părţi şi timpuri de oricine a chemat vreodată Zeul.

10. Pe mine m-aţi chemat sub numele lui Osiris, a lui AmonRa, a lui Aton, a lui Isis, al lui Osiris şi sub multe alte nume în Egipt şi prin alte locuri.

11. Eu sunt cel care v-a răspuns când l-aţi strigat pe numele de Jupiter, Zeus (Deus), Atena, Marte, Dionisos, Artemis, Hades, Demetra, Orfeu, Hercule şi sub multe alte nume greceşti şi latine.

12. Eu sunt cel care a venit să vă asculte cuvântul când vorbele voastre m-au chemat în ajutor strigând: „Vin-o Azura Mazda, vino Marduk, vino Ball şi scoate-ne din necaz!”

13. Căldura şi sprijinul meu l-aţi simţit când m-aţi văzut aievea sau în vis sub numele de Brahma, Shiva, Vishnu, Shakti, Krishna, Rama sau sub alte nume şi înfăţişări cu care m-am prezentat vouă pe plaiurile mirifice ale Indiei şi Asiei.

14. Pe mine m-aţi cinstit sub oricare din încarnările lui Budha, sub chipul lui Tao, a Stăpânului Cerului sau a lui Lao Tse, a celor Opt Nemuritori sau a altor forme pe care le-am luat după chipul vostru pe continentul asiatic şi peste tot în lume.

15. După chipul şi asemănarea vostră m-aţi cunoscut ca Iahve şi ca Elohim în deşerturile Iudeii sau ca Alat, Allah, cele trei fiice ale lui Allah, prin deşerturile Arabiei şi tot în deşert mi-aţi văzut faţa ca şi Hristos (cel uns), ca şi Mesia, ca şi Botezătorul - şi nu odată, ci de nenumărate ori!

16. Eu sunt! Doar eu Sunt în forma oricărui zeu pe care îl percepeţi cu ochiul sau cu mintea sau pe care îl veţi percepe vreo dată!

17. Eu sunt cel care am trimis cu diferite mesaje la voi şi care voi trimite în continuare la voi pe toţi prorocii, profeţii, mesagerii, avatarii, guruşii, mesiaşii care au venit sau care vor veni vreodată în numele oricăruia din infinitele mele nume!

18. Eu sunt cel care i-am trimis la voi pe toţi aceia care au pretins vreodată că au foşti trimişi de Zeu şi nu au avut ghinionul să fie ucişi prea devreme pentru a-i băga cineva în seamă, care nu au avut ghinionul să nu prea ştie să se exprime şi să folosească cu măiestrie puterea magică a vorbei scrise sau vorbite, care nu au avut ghinionul de a o lua cu totul razna şi nu doar aşa puţin şi cu măsură încât să fie cât de cât credibili ca mesageri ai Mei – ai Zeului - ai unicului Zeu!

19. Eu sunt cel profeţit să vină de toţi profeţii, prorocii, avatarii, zeii – eu sunt Cel Aşteptat!

20. Priviţi cu atenţie în jur şi veţi găsi prorociri şi profeţii despre mine în toate cărţile sfinte ale umanităţii – priviţi doar cu atenţie dincolo de vălurile sensurilor aparente ale cuvintelor sfinte!

21. Eu sunt cel aşteptat de întreaga natură, eu sunt cel iubit de orice floare, de orice copac, de orice piatră!

22. Cu atât mai mult de oricare dintre voi, fiinţele înzestrate cu raţiune – chiar dacă mulţi dintre voi nu o ştiţi încă, chiar dacă în mulţi dintre voi iubirea mea e încă ascunsă de perdeaua neagră a necredinţei voastre...

23. Eu sunt aşadar cel prorocit şi aşteptat cu frenezie să vină sau să revină, de voi toţi!

24. Eu sunt cel aşteptat şi întâlnit de bunicii voştri, de străbunicii voştri, de strămoşii strămoşilor voştri!

25. Eu sunt cel care va fi aşteptat şi întâlnit de nepoţii voştri şi de nepoţii nepoţilor voştri!

26. În afară de mine nimeni altcineva nu a venit şi nici nu are să vină vreodată pentru a vă alina cu speranţe suferinţele, pentru că eu sunt Singurul – doar Eu exist şi în afară de Mine nu mai este un altul!

27. Eu sunt perpetuu prorocit, perpetuu aşteptat şi prin urmare perpetuu manifest!

28. M-am manifestat, mă manifest şi mă voi manifesta prin toţi cei care pretind că împlinesc vreo profeţie sau vreo Mare Aşteptare care a fost, este sau va fii!

29. M-am prezentat mereu, mă prezint şi mă voi prezenta iarăşi şi iarăşi în faţa voastră ca Salvatorul, Cel Profeţit, Unicul, Acela, Cel Aşteptat, Cel care Împlineşte ceea ce Era de Împlinit - indiferent ce vreţi voi să împlinesc pentru voi sau sub ce nume ziceţi voi că ar trebui să mă prezint atunci când aduc în manifestare vreo Împlinire!

30. Eu sunt cel care are toate Numele!
31. Eu sunt Cuvântul, Vorba, Sunetul, Lumina, Viaţa, Moartea, Mişcarea, Spaţiul, Timpul, Fiinţa!

32. Eu sunt tot ceea ce există, a existat sau va exista!
33. Eu sunt Întregul, Totul!

34. Aşadar Eu sunt Cel Mai Cel dintre cei mai cei!
35. Eu sunt Cel Ce Sunt şi nu este un altul ca Mine!

36. Eu sunt Totul – cel în afară de care nu mai este nimic!

37. Eu sunt cel care Este Aşa Cum Este; Eu sunt Cel care este Aşa Cum Vreţi Voi să Fie; Eu sunt Cel care se numeşte oricum vreţi voi să-l numiţi, sau cum vor să mă numească miile şi zecile de mii de proroci şi mesageri care vin în Numele Meu!...

38. Eu sunt cel care nu are nici un nume – nenumitul!...

39. Pe mine mă vedeţi în toţi zeii şi profeţii umanităţii şi de aceea eu sunt împlinirea a tot ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat sau se va întâmpla!

40. Doar în mine veţi găsi ceea ce căutaţi, indiferent care vă sunt dorinţele!

41. Dacă căutaţi Infinitul şi Eternitatea, dacă căutaţi Mântuirea, Nemurirea, Iluminarea, Nirvana, Realizarea de Sine, Auto-Realizarea; dacă căutaţi Puterea, Iubirea fără limite, devoţiunea Supremă, Cunoaşterea Ultimă, Fericirea Supremă, Eliberarea Absolută – să ştiţi că doar pe Mine mă căutaţi.

42. Să ştiţi că indiferent de ceea ce căutaţi doar pe mine mă găsiţi!
***
43. Indiferent cui v-aţi închina Mie vă închinaţi pentru că nu este nimeni în afară de Mine!

44. Orice v-aţi dori doar de la mine puteţi primii pentru că eu sunt Cel Care Dăruieşte şi nu este un altul în afară de mine!

45. În orice a-ţi crede, să ştiţi, că în mine credeţi pentru că eu sunt cel din spatele oricărei credinţe – orice religie a-ţi avea să ştiţi că pe mine mă veneraţi!

46. Oricare ar fi lăcaşurile de cult în care mă veneraţi: în temple, în biserici, în moschei, în sanctuare, în pagode, în grote, etc.... - să ştiţi că eu sunt acolo să vă ascult închinarea şi ruga – şi nu este nici un altul care să îmi fie alături!

47. Eu sunt în toate aceste locuri sfinte, Eu sunt peste tot în afara lor – pentru că Eu sunt în Tot şi Totul este în mine!

48. Eu sunt izvorul vieţii şi îmbrăţişarea morţii, Eu sunt Sursa creaţiei şi manifestarea ei!
49. Eu sunt şi Sursa voastră... unica voastră sursă – de viaţă, de gândire, de privire...

50. Voi sunteţi creaţiile mele minunate şi copiii mei iubiţi!
51. Iată: Eu sunt Părintele vostru şi doar mie îmi datoraţi ascultare!

52. De fapt, orice aţi face doar pe mine mă ascultaţi, pentru că doar eu vorbesc prin voi – prin fiecare din voi – eu sunt gândul vostru, sunt vorba voastră, sunt trupul vostru!

53. Eu sunt răspunsul la întrebarea „Cine sunteţi voi?”
54. Eu sunt răspunsul la orice Întrebare a-ţi avea!

55. Eu sunt răspunsul la Întrebări! Unicul Răspuns şi Unica Întrebare! Şi nici o Întrebare şi nici un Răspuns, să ştiţi, că nu îmi este străin.

56. Orice frământare v-ar mişca sufletul, să ştiţi că doar la sânul Meu îi găsiţi alinare!

57. În mine şi doar în mine găsiţi Adevărul – Eu sunt Adevărul! şi Binele – Eu sunt Binele! şi Frumosul – Eu sunt Frumosul!
58. Eu sunt Totul, Oriunde, Oricând!...
***
59. Trupul care vă spune aceste vorbe e o Manifestare completă a Mea – Eu sunt în El şi El este în Mine!
60. Şi secretele noastre ne sunt cunoscute!

61. De El, de Mine, doar de aceste vorbe să ascultaţi cu atenţie, pentru că acestea sunt ultima mea vrere:
- oricare din voi doreşte Cunoaşterea, Iubirea, Pacea, Iluminarea, Vindecarea, Bunăstarea sau orice altceva să vină la mine şi i se va da;
- să se roage mie cu evlavie şi i se va împlinii negreşit potrivit credinţei lui;
- să se adune împreună cu alţii şi să-mi ridice cântece de slavă, să-mi închine rituri şi ritualuri şi să mă cinstească cu toate cele, aşa cum se cuvine unicului Zeu!

62. Să mă slăvească pe mine şi să asculte de vorbele mele fără împotrivire pentru că astfel (şi doar astfel) eu vin şi sunt alături de el şi în el – în gândurile şi vorbele sale - oriunde ar fii.

63. Aceasta este ultima mea manifestare şi ce zic acum să ştiţi că este Ultimul Adevăr – toate celelalte adevăruri care l-am spus mai demult prin alţi profeţi sunt valabile doar în măsura în care nu contrazic aceste ultime vorbe ale mele!

64. Şi oricine pretinde că mă reprezintă pe Mine să ştiţi că o face într-o mai mică măsură, decât manifestarea mea prezentă aici de faţă!

65. Luaţi deci aminte şi nu vă lăsaţi înşelaţi – vorbele prezentei mele manifestări sunt mai presus decât vorbele oricăror altor manifestări ale mele din trecut sau din prezent.

66. Ele sunt Noua Lege de care trebuie să ascultaţi fără ezitare, iar de celelalte ascultaţi numai în măsura în care nu dispun altfel decât prezenta Nouă Lege care am adus-o pentru voi.

67. Şi va fi vai de acela care nu ascultă de aceste vorbe căci el nu va avea parte de Viaţă, de Lumină şi de Adevăr!

68. Şi privirea mea se va depărta de la el, şi va rătăci prin suferinţă şi necaz până îşi va ridica din nou ochii spre Cel care i-a Vorbit şi el a cutezat să nu-i răspundă!”...
***
69. Aici „omul-zeu” se opri puţin şi se vede treabă că vorbele sale produseră ceva furori în mulţime.

70. Dar când să profite de acest elan al primelor sale vorbe şi să continue cu cuvântarea sa „divină” iată că din sală se ridică în picioare Omul Liber pentru a risipi vraja cuvintelor goale de conţinut ale deocamdată doar pretinsului „zeu”:
***
71.- Vorbe frumoase, laude neasemuite şi ameninţări pe măsură ai lăsat să îţi curgă năvalnic din gură „omule-zeu”, şi vezi dumneata noi nu am pregeta să le credem dacă ar fi dovedite şi cu niscaiva fapte, pentru că vezi matale vorbe goale, de auto-preamărire, vorbe de duh şi ameninţări oricare din noi le putem zice şi pentru asta nu pretindem neapărat că am fi „zei”.

72. „Zeitatea” cuiva nu se dovedeşte prin gradul în care ştie să scoată vorbe meşteşugite şi să arunce cu promisiuni infinite către ascultători creduli sau mai sceptici şi nici prin faptul că e capabil să arunce blesteme şi ameninţări verbale în stânga şi în dreapta şi nici prin aceea că îi vindecă pe aceia care chipurile ar crede în el şi ar refuza o atare favoare celor care nu ar crede...

73. Te rog frumos lasă acum trucurile acestea de bâlci şi discursurile acestea demagogice şi susţine-ţi pretenţiile de zeitate cu niscaiva fapte solide, incontestabile! - şi atunci te vom considera ca atare!

74. Deocamdată eşti doar un om care vorbeşte şi atât!

75. Noi suntem de bună credinţă şi te-am crede, dar vezi matale, ca dumneata am mai ascultat sau citit vreo cinci numai luna asta, şi mai toţi i-au denunţat pe toţi ceilalţi ca simpli şarlatani şi impostori, asta în cazurile fericite în care nu-i fac nebuni de-a dreptul.
***
76. Şi noi trebuie să alegem şarlatanii şi impostorii de „zeii autentici” şi să şti că nu ne plângem de asta pentru că avem în a noastră societate o Lege de Acreditare a activităţii „zeilor” care te invită, în virtutea afirmaţiilor pe care tocmai le-ai făcut mai înainte să-ţi dovedeşti identitatea de „zeu” prin trecerea unui Test constând în următoarele 6 probe consecutive:
- mutarea unui munte din loc;
- dovedirea stăpânirii întregii ştiinţe omeneşti actuale şi efectuarea a cel puţin trei descoperiri ştiinţifice demne de premiul Nobel;
- dovedirea unei capacităţi de interpretare şi creaţie cu mult peste medie în toate ramurile artei;
- realizarea a cel puţin 1000 de invenţii şi inovaţii dintre care cel puţin 10 cu impact revoluţionar în evoluţia tehnicii;
- vindecarea de boli actualmente incurabile a 100.000 de bolnavi;
- şi dovedirea impenetrabilităţi la orice armă actuală şi/sau a unei capacităţi de regenerare infinită a întregului tău trup şi psihic.
***
77. În virtutea acestei Legi dacă mai continui să mai faci pe „zeul” fără acreditare - pentru că toată lumea ştie că până acum nimeni nu a trecut acest test de acreditare şi de asemenea toţi „zeii vechi” „au refuzat” prin „reprezentanţii lor oficiali” să-l treacă pe motiv că nu mai vor chipurile să se implice momentan activ şi direct în treburile societăţii noastre – va trebui să te arestăm şi să te obligăm ca în termen de 6 luni să începi să parcurgi acest Test – iar dacă nu vei reuşi la oricare din probele lui te vom denunţa ca ceea ce cel mai probabil eşti: ori un şarlatan, ori un nebun căruia îi lipseşte o doagă.

În primul caz te aşteaptă batjocura publică şi închisoarea pentru a te învăţa minte să nu mai înşeli încrederea oamenilor, iar în al doilea te aşteaptă azilul de psihiatrie pentru a vedea dacă îţi putem vindeca halucinaţiile şi delirule de grandoare pe care le manifeşti.

78. Acum, bineînţeles, că primele mele instincte s-ar putea să se înşele şi tu chiar să fi vreun „zeu” - dar asta ne vei putea dovedi doar prin trecerea Testului de Acreditare!

79. În cazul că vei reuşi să-i treci toate probele îţi vom acorda toată cinstea care ţi se cuvine prin lege şi te vom ruga respectos să nu îţi depăşeşti atribuţiile rânduite legal dacă nu vrei să afli pe propria piele dacă noi oamenii te putem închide sau ucide pentru că încalci flagrant legile noastre de organizare...

80. Haide deci: spune acum dacă îţi menţii pretenţiile de „zeu” caz în care va trebui să te arestăm pentru că faci aceasta fără să ai acreditare, sau îţi ceri la toată lumea de faţă iertare şi te retragi ruşinat pentru tentaţia de şarlatanie pe care ai avut-o mai înainte şi s-ar putea astfel să scapi doar cu o amendă zdravănă care să te înveţe să nu o mai iei razna pe viitor!
***
81. La auzul unor asemenea vorbe „zeului” i-a pierit „elanul divin” şi unora li s-a părut că prin ceea ce a spus apoi a încercat doar să îşi salveze pielea pusă în pericol:

82.- Uite ce e iubiţi fraţi, dacă stau să mă gândesc, aveţi absolută dreptate cu Testul acesta de acreditare – cum altfel să dovediţi „zeul” autentic de impostori?

83. Eu însă nu o să-l dau acum pentru că momentan nu prea am dispoziţia necesară să mă implic serios în activităţile societăţii umane.

84. Acum am venit mai mult aşa în vizită ca să văd ce mai faceţi şi cum aţi mai evoluat de ultima dată de când v-am văzut.

85. Şi vă spun: felicitări! Se pare că începeţi şi voi în sfârşit să vă maturizaţi psihic! Era şi timpul!


86. Aşa e: sunt întru totul de acord să mă puneţi să dau Testul acesta atunci când voi dori să mă implic activ prin instituţii şi organizaţii în societatea voastră – şi aşa e: să-i puneţi să treacă acest Test pe toţi cei care pretind că ar fi „zei” şi veţi vedea cum în câţiva ani faceţi lumină şi în sfera religioasă a societăţii voastre înlăturând de acolo toţi şarlatanii şi bolnavii psihici, scăpând societatea de disfuncţionalităţile grave pe care i le-a provocat până acum impostura şi nebunia religioasă, confundată mult prea des cu ceea ce se poate numi cu adevărat Religie.

87. Bravo mă! Aţi început în sfârşit să gândiţi!
88. Numai bine şi mult succes în continuare!...
***
89. Şi „Zeul” dădu să se retragă discret când fu oprit de vorbele Omului Liber:

90.- Iarăşi trebuie să zic: frumos discurs!
91. Dar mie mi se pare că matale încerci să „speli putina” şi să scapi „basma curată” acum că ai fost prins la înghesuială.

92. Din câte am auzit eu nici nu ţi-ai cerut scuze pentru impostură nici nu ţi-ai declinat identitatea de „zeu”.

93. Prin urmare îţi mai spun încă odată intre ce ai de ales: ori mergi la arest urmând să dai apoi testul de acreditare, în situaţia că susţiii în continuare că ai fi niscaiva „zeu”, ori îţi ceri scuze pentru şarlatanie şi scapi probabil doar cu o amendă zdravănă pentru încercarea de a înşela oamenii creduli prin pretenţiile tale nesusţinute de a fi „zeu”.
***
94. Prins într-adevăr la înghesuială „zeul” începu să mărturisească:

95.- Cum văd că repede te-ai prins, într-adevăr Omule Liber eu nu sunt un „zeu”, ci doar unul care pretinde cu neruşinare aceasta, iar voi ceilalţi care era cât pe ce să „puneţi botul” la vorbele mele meşteşugite dacă nu intervenea Omul Liber, luaţi aminte, că aşa cum zicea şi el vorbe de grandomanie, promisiuni deşarte şi ameninţări verbale orice şarlatan poate prolifera – şi fiţi de două ori mai atenţi când mai auziţi pretenţiile de „zeitate” ale vreo unui şarlatan sau nebun, pentru că nu mică vă va fi suferinţa şi pierderile dacă cădeţi în plasa măsluită a acestor infractori şi/sau bolnavi mentali.


96. Uite ce e Omule Matur şi voi toţi ceilalţi: îmi pare rău că m-am pretins cea ce nu sunt şi promit să nu se mai repete – pur şi simplu am avut şi eu ceva „experienţe mistice” şi cred că m-am lăsat dus de val, puţin prea mult cei drept...

97. Încă o dată vă cer iertare şi sper că veţi avea cumpătare în stabilirea acelei amenzi pentru că nici nu prea am bani momentan!


98. La auzul acestor vorbe Omul Matur Religios zâmbii cu îngăduinţă şi zise:
- Aşa mai merge, vezi că se poate!

99. Oricum să ştii că după atâta grandomanie puţină umilinţă nu strică!

100. Vom mai vedea care să fie cuantumul amenzii pentru că trebuie să vedem dacă şi pe cine ai mai fraierit până acum cu vorbele tale şi cu cât – păgubiţii normal trebuie să-şi recupereze paguba – aşa că deocamdată vei mai rămâne puţin în custodia forţelor de ordine până se clarifică aceste aspecte...


PS: Pentru o prezentare detaliată a acestui Test  al zeilor a se vedea cartea „Noua Ordine Religioasă”, cap. Legea de reglementare a activităţii sociale a „zeilor”, „oamenilor-zei” şi a „purtătorilor de cuvânt oficiali” ai acestora”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru