Vindecarea de V.C.D.


1. Cu siguranţă fraţilor eu mi-am găsit naşterea în câmpul perceptiv existenţial într-o perioadă de mari frământări sociale.

2. Este o vreme când „zeii”-tirani şi „zeii”-escroci (mai ales aceştia din urmă) stăpânesc cu cruzime rasa umană târând-o şi menţinând-o în sclavie psihică şi fizică, îndobitocind-o prin menţinere forţată în ignoranţă, în ascultare necondiţionată.

3. E iarăşi adevărat că aceşti „zei” nu sunt altceva decât uneltele perfide ale unor oameni-animale-de-pradă care au văzut slăbiciunile, naivitatea şi lipsa de organizare a societăţii în ceea ce priveşte domeniul „religios-spiritual” şi au profitat de acestea pentru a lansa în psihicul social viruşi psihici de tipul vreunei credinţe dogmatice (V.C.D.) specifice.

4. Aceştia odată ce intră şi sunt rulaţi de vreun psihic naiv şi ignorant în ceea ce priveşte pericolele de contaminare pe care le prezintă domeniul religios, încetul cu încetul dezafectează discernământul propriu al celui contaminat dând astfel posibilitatea celor care menţin expansiunea virusului să controleze psihicele celor infectaţi cu V.C.D....


5. Sărmanii de ei devin astfel doar nişte zombii, nişte trupuri conduse de alţii, nişte roboţi a căror acţiuni sunt dictate din afara lor de iniţiatorii şi menţinătorii expansiunii virusale.

6. Aceasta este negreşit o vreme a suferinţei şi agoniei psihice a celor afectaţi de virusul-credinţei-dogmatice (V.C.D) şi a unor mari tulburări sociale provocate de cei infestaţi: este o vreme a războaielor religioase, a persecuţiilor, a îngrădirii libertăţii de conştiinţă...

7. În aceste vremuri imediat după ce te naşti eşti infectat cu V.C.D de către proprii părinţi – care sunt purtători ai lui fără să fie conştienţi de asta, de către propria familie, de propriul neam...

8. În funcţie de puterea sistemului imunitar psihic propriu după ce eşti infectat cu V.C.D urmează o perioadă de luptă psihică intensă cu acest virus psihic (mai mult sau mai puţin conştientizată ca atare), luptă care are ca miză păstrarea controlului asupra psihicului propriu, asupra vorbelor şi acţiunilor proprii.

9. În cazul celor care sunt învinşi de virus (din păcate cazul celor mai mulţi) comanda psihicului propriu este preluată de creatorul şi/sau menţinătorii acelui virus (de C/M.V-işti) care apoi pot să facă cam tot ce vor ei cu trupul posedat (infectat).


10. Sunt foarte puţini aceia care instinctual ştiu să se injecteze cu cât mai multă cunoaştere despre modul de funcţionare a aspectelor religios-ezoterice şi astfel să reziste asaltului virusal de tip V.C.D. şi în cele din urmă să dezvolte imunitate la el.
11. Ei sunt cunoscuţi ca Oameni Liberi.
12. Eu sunt un astfel de om.

13. Am dezvoltat imunitate completă la V.C.D. în jurul vârstei de 20 de ani fiind astfel protejat de acţiunile animalice ale C/M.V-iştilor.

14. Şi da: am luptat şi lupt în continuare alături de ceilalţi fraţi ai mei, oameni liberi, pentru eradicarea completă a acestui flagel (cunoscut sub numele popular de credinţă dogmatică) din societatea umană, pentru eliberarea celor infectaţi cu V.C.D. din sclavia mentală (psihică) în care sunt ţinuţi de C/M.V-işti (tiranii-escroci-religioşi).
***
15. Noi cunoaştem antidotul acestui virus cumplit – „injectarea psihică” periodică cu puternice doze de cunoaştere a fenomenului religios şi de cunoaştere a legăturilor profunde pe care el le are cu fenomenele politice şi economice, filozofice şi psihologice.

16. Acest antidot e sigur şi verificat – majoritatea Oamenilor Liberi nu au avut norocul să se nască într-o familie de Oameni Liberi şi astfel să evite contaminarea cu V.C.D. încă din copilărie - astfel că au fost infestaţi cu boala credinţei dogmatice specifică vreunei religii dogmatice (şi pretinsă a avea origini ne-umane) sau alteia.

17. Dar au ştiut intuitiv sau au fost încurajaţi de alţi oameni liberi să-şi administreze antidotul menţionat mai sus şi astfel s-au vindecat complet.
***
18. Eram la vârsta adolescenţei când am realizat mai profund că ceea ce mi se spune de către familie şi societate în legătură cu domeniul religios dogmatic specific arealului geografic în care existam în aceea vreme, nu are coerenţă, este auto-contradictoriu şi în plus e infestat în exces cu tot felul de absurdităţi înfiorătoare şi grozăvii strigătoare la cer.

19. Totul arăta de parcă ar fi rămas în urma unor mari distrugeri provocate de o boală groaznică...

20. De fapt m-am gândit atunci că s-ar putea ca acea credinţă dogmatică să fie de fapt o boală psihică – era evident că prezenta toate simptomele specifice: incoerenţă, halucinaţii, prieteni imaginari, personalitate dublă, paranoia, comportamente compulsiv-obsesive...

21. Putea deci ca totul să fie rezultatul acţiunii unui virus psihic cu un program de distrugere şi sinucidere psihică înglobat în el.

22. „Atenţie la programul virusal religios!
23. Atenţie la comenzile repetate obsesiv de acesta: „leapădă-te de tine!”, „Tu trebuie să mori ca să se nască un altul în tine!”, „Trebuie să laşi „zeul” (a se citi C/M.V-istu) să se manifeste prin tine (să preia controlul psihicului tău)! etc....”

24. „Atenţie la program! Atenţie la comenzi!...” mi-am zis şi am început să studiez cu atenţie programul virusal specific religiei dogmatice cu care eram infectat.

25. Acesta era lung şi greoi de parcurs şi mai ales am constatat că era foarte confuz cu excepţia unor propoziţii comenzi care erau clare, (deşi ne-explicitate) imperative (deşi nejustificate) şi se repetau necontenit.


26. Aici era cheia infectării cu V.C.D.: creezi confuzie şi o menţii prin susţinerea unor lucruri cât mai absurde cu putinţă – scopul e să slăbească cu timpul încrederea în capacităţile de discernământ ale psihicului atacat.

27. Mecanismul este de genul: „Nu înţelegi pentru că această cunoaştere te depăşeşte, pentru că nu ai o inteligenţă suficientă aşa că lasă-mă pe mine (C/M.V-istu) să-ţi explic!”

28. Dacă îl laşi să-ţi explice de fapt nu-ţi explică nimic ci te bagă şi mai mult în confuzie, în mod intenţionat, în timp ce îţi tot repetă frazele cheie hipnotice care să te aducă în cele din urmă sub controlul total al şarlatanului religios.


29. Fraţilor din parcurgerea textului acestor V.C.D.-uri îmi este evident că problema nu este în inteligenţa umană - problema este în acele texte: nu sunt de înţeles pentru că nu sunt de înţeles!

30. Aşa sunt gândite din start: să fie pline de confuzii, contradicţii şi absurdităţi!

31. Scopul: ameţirea psihicului atacat şi aducerea lui într-o stare de mare sugestibilitate în care să înghită fără comentarii frazele cheie, propoziţiile hipnotice, sugestiile comandă ale V.C.D.-ului specific.


32. Aceste texte „sacre” ale religiilor dogmatice sunt de fapt doar programe virusale specifice prin care se preia controlul asupra psihicului celui care le rulează (accesează) fără a avea protecţia unor „programe anti-virus psihice” specifice (de exemplu prin încredere maximă în capacităţile discriminatorii proprii şi respingerea imediată a afirmaţiilor evident contradictorii, confuze, absurde precum şi reperarea din timp a propoziţiilor comandă, a afirmaţiilor repetitive şi disecarea atentă a lor pentru a le înţelege mesajele subliminale pe care le implică; şi evident ne-expunerea pentru o perioadă prea îndelungată la atacul virusal).


33. Am privit deci în propriul psihic şi am văzut propoziţii şi comenzi „religioase”, directive „spirituale” şi scopuri „mântuitoare” care îmi erau dictate iarăşi şi iarăşi.

34. Şi în mod natural m-am întrebat: dar de ce în această direcţie şi nu în alta?
35. Dar de ce aşa şi nu altfel?

36. Şi pentru că cei care erau infectaţi cu V.C.D. nu puteau să-mi răspundă satisfăcător (clar, necontradictoriu, fără să înşire tot felul de absurdităţi etc.); pentru că cei care vegheau ca infecţia să se extindă nu ar fi avut nici un interes să-mi spună adevărul încercării de însclavizare psihică a mea şi în plus în marea lor majoritate erau şi ei infectaţi (dând răspunsuri incoerente, contradictorii şi repetând stereotipic şi robotic comenzile şi clişeele verbale cu care erau infectaţi prin copiere-xeroxare fără discernământ a programului standard al V.C.D.) m-am hotărât să studiez cu atenţie sursa primară a infectării virusale - cartea lor „sfântă”.


37. Dar ce am văzut acolo?
38. Citeam, analizam şi nu-mi venea să cred: ce atrocităţi barbare, ce fapte animalice, ce grozăvii inumane erau puse pe seama unor fiinţe chipurile supra-umane, a unor „zei”.

39. Citeam şi mă cutremuram: ameninţări cu moartea, cu suferinţe inimaginabile, cu boala, cu bătaia, cu chinurile „veşnice” (orice ar mai fi şi acestea), cu tot felul de obiecte de tortură născocite cu siguranţă doar de o minte extrem de grav bolnavă psihic, etc.

40. Citeam şi contradicţiile şi absurdităţile veneau pagină după pagină, în flux continuu...


41. Citeam şi mă cutremuram: aveam dreptate – era un virus psihic acolo:
 
- doar repetări stupide lipsite de sens a unor fraze stereotipe (lipsite de explicaţii şi argumentări) prin care sub o formă sau alta mi se sugera să renunţ la propria viaţă şi să las pe altcineva să mi-o conducă;

- doar exprimări confuze şi contradictorii, doar poveşti de adormit copiii (a se citii conştiinţa şi discernământul propriu) sau de îngrozit copiii: cu tot felul de „bau-bau” care chipurile de abia aşteptă „să te mănânce” dacă nu predai controlul asupra vieţii proprii altuia!


42. Te şi întrebi dacă nu cumva într-un fel ciudat „bau-baul” şi acel „altul” care de abia aşteptă să te controleze nu au cumva vreo înţelegere perfidă... şi culmea e că chiar „au”.

43. „Bau-baul” e doar creaţia mentală perfidă a şarlatanului care de abia aşteptă să-ţi preia controlul asupra corpului pentru a-şi satisface astfel interesele lui meschine.


44. Citeam şi analizam cu atenţie şi discernământ sporit...
45. Şi iată că schemele virusale psihice de tipul V.C.D. îmi erau din ce în ce mai evidente: ele stăteau ascunse în spatele contradicţiilor, confuziei şi absurdităţilor care erau menite doar să distragă atenţia de la ele, pentru a se putea desfăşura şi implementa în voie în psihicului celui afectat...


46. Priveam trista realitate şi începeam să o înţeleg în profunzime: şarlatanii şi nebunii s-au îmbrăcat în piele de oaie, „în piele spirituală”!

47. Era evident că textul „sfânt” al acelei religii dogmatice era de fapt doar un program virusal psihic foarte eficace în tâmpirea psihică urmată de însclavizare mentală a celor ignoranţi şi naivi, a celor care o parcurgeau fără a avea „antivirusul psihic” activat (care o parcurgeau fără spirit critic şi discernământ mărit, fără dorinţă sinceră de cunoaştere nelimitată, etc.)...

48. Era evident că ceea ce se numea credinţă dogmatică nu era altceva decât un virus psihic forte periculos, era evident că ceea ce se prezenta ca şi mijloc de „mântuire” era de fapt dor un cal troian care odată introdus în psihicul propriu îl distrugea şi îl înrobea mental.


49. Şi erau evidente raţionamentele greşite şi strategiile de atac pe care le folosea ca arme acest virus psihic:

- aşteptări false (că de exemplu prin simpla repetare tâmpă a unor fraze goale de conţinut, la infinit, să se obţină altceva decât tâmpirea psihică a nefericitului care a căzut pradă acestei practici înşelătoare...),

- speranţe neîntemeiate, naivităţi nejustificate (că oamenii „religioşi” nu mint niciodată, că ei ne vreau numai binele etc.),

- tactici de ameţire şi inducere voită în confuzie (prin susţinerea unor contradicţii, a unor absurdităţi, prin evitarea expunerii clare, coerente şi raţionale etc.) folosite pentru destabilizarea psihică a victimei, etc.


50. Şi m-am gândit că poate această virusare dogmatică e specifică doar religiei dogmatice (chipurile de origine neumană) în care crescusem şi pe care tocmai o studiasem în profunzime şi îi descoperisem putreziciunea şi nimicnicia.

51. Şi m-am apucat astfel să studiez şi cărţile „sfinte” ale celorlalte religii dogmatice care se manifestau în umanitate.

52. Dar ce îmi fu dat să descopăr după studii atente şi amănunţite?

53. Alte tâmpenii, alte confuzii, alte exprimări contradictorii, alte afirmaţii absurde, şi bineînţeles alte fraze comandă repetate la infinit (fără explicaţii şi justificări) care încercau să mă sugestioneze subconştient să mă sinucid psihic şi să las pe un altul în locul meu la conducerea psihicului propriu.


54. Am rămas înmărmurit - deci la aceasta „sunt bune” credinţele dogmatice – să fie suport pentru V.C.D., să-i permită acestuia să aibă acces în psihicul victimelor şi apoi să preia controlul asupra lor ducându-le într-o stare de sclavie psihică faţă de cei care au creat V.C.D.-ul respectiv şi/sau ajută la răspândirea lui.

55. E incredibil, dar probele sunt evidente şi de necontestat...

56. Umanitatea în majoritatea ei este ţinută în stare de sclavie mentală de către C/M.V -işti (creatorii/ menţinătorii virusului credinţei dogmatice) şi nici nu este conştientă de acest lucru...


57. De necrezut şi totuşi istoria ne arată că această mare pandemie psihică specifică V.C.D. este o realitate cutremurătoare în mersul existenţial al societăţii umane.

58. Ce e de făcut? Ce e de făcut?...

59. Îmi părea că situaţia e disperată – gradul de infectare cu V.C.D. e îngrozitor de mare, situaţia îmi părea scăpată de sub control...

60. Dar lucrurile nu sunt întotdeauna lăsate doar la îndemâna şarlatanilor şi escrocilor, a oamenilor-animale-de-pradă...


61. Mai sunt şi oameni-oameni, Oameni Liberi, oameni imuni la V.C.D. care sunt dispuşi să lupte pentru vindecarea celorlalţi confraţi umani ai lor de această boală cumplită a credinţei dogmatice.

62. Grupaţi în fronturi organizate de luptă noi Oamenii Liberi distribuim tuturor doritorilor Antidotul împotriva V.C.D. - aprofundarea cu maxim discernământ şi cu spirit critic constructiv a Cunoaşterii Universale pe fiecare din cele 7 Raze ele ei.


63. Şi deşi lupta este de abia la început noi suntem siguri de victorie (unul din aşii din mânecă, una din armele nostre invincibile este „Testul de acreditare a activităţii „zeilor” şi reprezentanţilor „oficiali” ai acestora”, cu cele 6 probe ale lui).

64. Lupta fraţilor se dă deci între Oamenii Liberi şi oamenii-animale-de-pradă: primii încearcă să elibereze umanitatea din tiranie şi sclavie mentală, pe când cei din urmă luptă cu toate forţele să o înlănţuie mai puternic cu vicleşugurile lor perfide (să o infecteze şi mai profund cu V.C.D.).


65. Este o luptă între cei care iubesc libertatea şi luptă pentru a şi-o menţine şi mări şi cei care o urăsc, care doresc să o restrângă cât mai mult pentru „oiţele lor rătăcite” (pentru cei pe care i-au infectat în mod intenţionat cu V.C.D.), este o luptă între Oamenii Liberi şi cei care vor să înlănţuiască pe alţii.

66. Şi la mijloc stau clonele psihice „spirituale”, roboţii umani controlaţi de C/M.V -işti, infectaţii cu Virusul Credinţei Dogmatice - mulţi dintre ei în stadii foarte avansate de infectare şi aproape iremediabil pierduţi pentru umanitate şi pentru viaţă în libertate: ei plătesc cu amărăciune preţul pentru neatenţia, ignoranţa şi naivitatea care a permis V.C.D.-ului să-i infecteze în profunzime!”...
Pentru înţelegerea mai profundă a capcanelor credinţei dogmatice a se vedea şi cartea „Mitul credinţei”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru