Viziunea Florilor


1. Era înspre amiaza unei zile din timpul etern când el, Adolescentul, îşi opri temporar paşii călătoriei sale întru infinitul conştiinţei, într-o grădină mirifică de flori manifestată acum şi în cuprinsul realităţii spaţio-temporale.

2. Erau în această grădină mii şi zeci de mii de flori dintre cele mai felurite, mai frumoase şi mai strălucitoare.

3. Mii şi zeci de mii de nuanţe de culori luceau aruncând în aer mireasme dintre cele mai ameţitoare îmbiind cu nectarul lor insecte, animale şi oameni şi poftindu-le să-şi îndulcească simţurile cu frumuseţile existenţei lor.

4. Şi cum stătea Adolescentul contemplând aceste infinite manifestări ale frumosului şi sorbind în nările sale parfumurile fără număr ale florilor şi arborilor şi tuturor plantelor acestei grădini parcă ireale avu revelaţia, până în adâncul inimii simţită, a faptului că această diversitate a frumosului grădinii e similară cu diversitatea culturilor şi civilizaţiilor umane întinse în existenţă în timp şi spaţiu atunci sau acum, aici sau acolo.

5. Se uita el deci în extaz la acest spectacol floral şi parcă vedea aievea în fiecare floare, în fiecare plantă, în fiecare copac, o manifestare a vreunei culturi, a vreunei civilizaţii, a vreunui Om Model...

6. Parcă vedea aievea plutind în ambianţa plină de culoare şi de infinite mirifice forme a fiecărei flori o operă de creaţie umană sau naturală ce s-a desprins din solul lumii întru manifestare.

7. Parcă îi vedea plutind pe aceste flori prin aceste lumi ale frumosului pe marii vizionari ce au schimbat în bine destinele umanităţii: pe marii inventatori şi oameni de ştiinţă, pe marii oameni politici, pe marii gânditori...

8. Erau parcă acolo armonios integrate în spectacolul graţios al florilor uşor unduind în suflul unei adieri de primăvară infinitele creaţii ale acestor Oameni Model şi ale umanităţii în ansamblul ei: şcoli şi universităţi, locuinţe dintre cele mai felurite, temple şi sanctuare, zigurate şi piramide, mijloace de transport pe apă, pe uscat, prin aer, prin spaţiu, incredibile maşini şi dispozitive de comunicare şi de vizionare a informaţiei şi infinite alte minunate manifestări ale spiritului veşnic creativ al omului (unelte din cele mai felurite, veşminte minunate, bijuterii, mobilier, etc.).

9. Toate parcă pluteau aievea pe flori şi în jurul lor pe tot cuprinsul Grădinii, într-o explozie nemaivăzută de culori, lumini şi umbre, într-o viziune mirifică a întregii Culturi a Umanităţii.

10. Privea, deci Cel Liber toate acestea, sorbind în extaz această Mare Viziune a minţii sale, care iată se extinse, cum se cade natural unuia aflat în Libertate, asupra tuturor manifestărilor culturale şi civilizatorice (ştiinţifice, religioase şi ezoterice, artistice, filozofice şi psihologice, politice şi economice) ale societăţii umane.

11. Şi iată că acum au apărut în jurul său şi alţi oameni, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, de toate rasele, naţionalităţile şi etniile şi iată cum se bucurau şi ei cu sinceritate de comuniunea reciprocă, de diversitatea şi de unicitatea fiecăruia.

12. Şi iată o mare Fraternitate se formase şi se manifesta în marele freamăt al existenţei jucăuşe a tuturor celor din Grădină, care acum se bucurau cu toţii de toate minunile creaţiei manifestate în aceste mirifice Flori ale Creaţiei şi ale Creatorilor - tresăltând nespus la vederea luminii lor – într-atât încât Spiritul Creaţiei cobora, iată în fiecare din ei şi astfel noi şi noi creaţii se iveau necontenit în Grădină şi noi şi noi miracole încântau ochii tuturor celor care s-au deschis educaţiei, cercetării şi creaţiei continue, tuturor celor care au lăsat să strălucească în ei şi prin ei beatifica Viziune a Florilor.

13. Ce bucurie, ce beatitudine, ce încântare neţărmurită, ce frumuseţe fără de seamăn!

14. O astfel de viziune nu poate fi descrisă în cuvinte, ea trebuie trăită direct, de fiecare fiu al creaţiei...

15. Trăieşte-o deci aievea, drag frate în manifestare, prin deschiderea infinită creată de Zetrian spre Idealuri, Porţi, Fapte şi Raze!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru