Cel aşteptat să vină – salvatorul personal


1. Salvatorul personal nu este altundeva decât acolo unde îi spune şi numele - adică în interiorul nostru.

Salvatorul nostru personal suntem noi înşine, aflaţi pe o treaptă de dezvoltare a conştiinţei specifică Maturităţii Psihice (caracterizată de o dezvoltare calitativă şi cantitativă semnificativă, pe fiecare din cele 7 Raze).

2. El se va manifesta prin noi doar după ce facem paşi concreţi pe Calea Percepţiei Infinite – prin Zetrian.

3. El este cel pe care îl aşteaptă fiecare Om Trans-Religios să vină şi să se manifeste în sine şi prin sine spre mântuirea întregii societăţi (spre înălţarea ei pe o nouă treaptă de armonizare şi dezvoltare).

4. Dar această aşteptare nu este una pasivă, ci una activă – bazată pe parcurgerea unui drum concret care determină invariabil manifestarea salvatorului personal prin fiecare lisanian.

5. Omul Matur Psihic este deci cel aşteptat a se împlini în fiecare din cei care au început să păşească prin fapte concrete pe Drumul Manifestării Integrale.

6. Că acest Om Nou, va face minuni, va schimba lumea în bine, va promova Libertatea, Dreptatea şi Unitatea, va aduce Judecata şi va crea Paradisul, nu este nici o îndoială.
Aceasta este menirea sa!

7. El apare astfel individual, prin procesul maturizării şi individualizării psihice şi se manifestă în momentul împlinirii sale depline în social, binecuvântând cu salvarea sa şi salvarea celorlalţi.

8. Omul Nou, cel Aşteptat să împlinească dorinţele milenare ale umanităţii, nu este un personaj de poveşti care va apare în mod „magic/ supranatural” „din nori” sau „din apă”... - el este un om ca oricare altul, care însă a păşit pe Drumul Maturizării Psihice şi s-a împlinit pe acest Drum.

9. Şi nu este unul ci mai mulţi!
Oamenii noi, Salvatorii, cei Aşteptaţi sunt mii, sute de mii şi milioane...

Ei au început deja să se manifeste printre noi de multă vreme, dar o fac în prezent cu din ce în ce mai multă putere, pe măsură ce Mişcarea Trans-Religioasă devine parte intimă din spiritul întregii societăţi umane.
***
10. Salvatorul este cel Aşteptat să vină - dar mulţi au venit deja!

Cine vede cu ochii să privească: ei se află acum printre noi şi lucrează de zor pentru realizarea în faptă concretă a Noii Vieţi, pentru întreaga umanitate.

11. Cine aude cu urechile să asculte: Faptele Noului OM au început deja să se realizeze în cuprinsul existenţial al fiinţării umane!
***
12. Cel aşteptat să vină a venit, vine şi va venii!

A venit mai timid în trecut, vine cu elan infinit în prezent şi va venii nestăvilit în viitor – în şi prin fiecare dintre cei care vibrează pe lungimea de undă a Identităţii TransReligioase.

13. Omul TransReligios este cel aşteptat de Lume, cel chemat să o salveze din durere şi necaz, din ignoranţă şi slăbiciune, din răutate şi ură.

14. El este cel care, iată, acum la începutul Erei Cosmice, a venit în manifestare fiinţială şi în curând aceste nenorociri vor fi eliminate la maximul posibil din viaţa omului şi a umanităţii, regăsite de pe acum pe deplin întru Ideal şi Întreg.
***
15. În fiecare dintre noi aşteaptă spre manifestare propriul Salvator Personal – el este potenţialul propriu de dezvoltare psihică (cantitativă/ informaţională şi calitativă/ cognitivă) actualizat la maxim pe fiecare din cele 7 Raze.

Acest Salvator nu poate să vină dacă acest potenţial personal specific fiecărui individ rămâne nefolosit, neactivat şi nestimulat spre împlinire personală.
16. El apare deci doar în întâmpinarea acelora dintre noi care păşim pe Drumul Transformării Interioare profunde întru Ideal, Porţi şi Raze.
***
17. În fiecare societate aşteaptă să se activeze Salvatorii ei – ei apar şi se aleg doar dintre aceia care au găsit mai întâi în ei sămânţa de salvare şi au dezvoltat-o cu rezultate concrete, imediate, obiective, irefutabile şi repetabile.

18. Salvarea din ignoranţă, slăbiciune şi răutate nu este o poezie şi nici o feerie, nici un basm şi nici un mit – este un drum palpabil pe care fiecare din noi trebuie să păşim în mod faptic: este Drumul TransReligios.

19. Umanitatea îşi aşteaptă de mult Salvatorul – iată el acum a venit şi va veni mereu în viitor: el este Omul Liber, el este Omul Universal, el este Omul Idealist, el este Omul TransReligios!

20. Atunci când el se manifestă în prezent sau când se va arăta în viitor îl putem recunoaşte după semnele concrete ale fiinţării sale, deoarece el:

- este un idealist, un om care trăieşte în Ideal şi pentru Ideal – o fiinţă care străluceşte prin cele 10 Idealuri ale Omului Universal şi care se împlineşte în existenţă prin Legile lor;

- este cel prin care se coboară în fiinţare fiecare din cele 12 Porţi ale Noilor Ere, pentru că el este stăpân pe cele 144 de Chei care le deschid pe acestea;

- este o întruchipare a Eticii Armoniei şi un canal de manifestare deplină a Surselor Majore ale Fericirii;

- este o încântare magnifică a strălucirii prin sine a celor Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale;

- este un om al faptei creatoare întru armonie, în urma căruia se văd mereu împlinindu-se Faptele Omului Liber şi Ţelurile Mişcării Trans-Religioase – el este cel prin care se ridică şi se întreţin spre funcţionare optimă în societate Sanctuare şi CER-uri, Paradisuri şi Oraşe ale Cunoaşterii, Baze de Date Informaţionale şi Biologice, constituite în vederea realizării concrete a Nemuririi şi Învierii, şi a mijloacelor de extindere existenţială maximă a umanităţii în Spaţiul Cosmic – în casa de drept a Familiei Eterne, acum născute prin el şi prin familia sa la o Nouă Viaţă: la viaţa infinită a omului trezit spre Conştiinţă de Fiinţă în Întreg/ Univers...
***
21. Când aceste Semne se manifestă prin tine atunci să şti, tu drag frate întru fiinţă şi tu iubită soră întru viaţă, că Tu eşti cel (/cea) Aşteptat (/ă), că tu eşti Salvatorul (/area), că tu eşti Mântuitorul (/area)!

22. Dacă însă, ele nu se manifestă încă prin tine, să şti că până nu o vor face (şi de apariţia lor tu singur eşti responsabil/ă) pentru tine nu este posibilă Salvarea/ Mântuirea (mai ales cea interioară, psihică) de toţi factorii (emoţii negative, raţionamente greşite, aşteptări false, prejudecăţi, credinţe dogmatice, mentalităţi non-idealiste, etc.) care acum te ţin înlănţuit (/ă) în suferinţă şi nefericire.
***
23. Fi deci propriul tău mântuitor!
Nimeni nu poate îndeplini cu adevărat această sarcină în locul tău şi pentru tine.

24. Mântuirea ta este o realizare personală intimă, extrem de intimă – este o împlinire de sine prin sine, pentru sine - o regăsire idealistă profundă în Întreg, prin Întreg, pentru Întreg!

25. Dacă înţelegi afirmaţia de mai sus atunci să şti că fie Mântuirea lucrează deja în tine spre perfecţionare continuă, fie va veni în curând în faţa ta să te ridice pe aripi de Ideal infinit!

26. Dacă nu o înţelegi şi cauţi încă salvarea/mântuirea în principal în afara ta, refuzând astfel să te maturizezi şi să te individualizezi psihic – să şti că astfel tu nu faci decât să rămâi în stadiul infantilităţii psihice cu toate neajunsurile dureroase pe care tu le cunoşti prea bine: naivitate, ignoranţă, slăbiciune, răutate copilărească, iresponsabilitate, sclavie psihică şi înlănţuire mentală.
***
27. Ţine deci minte, drag frate întru fiinţare: tu eşti Mântuitorul, tu eşti cel aşteptat să vie şi (pentru tine) nu este un altul în afară de tine!

Semnele venirii Paradisului şi ale apropierii Nemuririi Beatifice


"1. - Spune-ne, o tu Omule Atemporal, când va coborî pe pământ pacea, când va fi aici bunăstare generală, spune-ne când se va aşeza pe tărâmurile planetei albastre Paradisul, spune, o tu bunule om, când se va apropia Învierea şi Nemurirea Beatifică de noi?

2. - Dragi fii ai adevărului, vă voi spune acum când vor veni toate aceste Daruri Nepreţuite ale Întregului.


Dar mai întâi vă voi revela timpurile când ele nu vor veni:

3. Astfel, atunci când veţi vedea în jurul vostru războaie şi nenorocirile nenumărate care vin cu ele, atunci când veţi vedea în jurul vostru incitare la ură, la dispreţ, la manifestări de reavoinţă faţă de alţi fraţi de ai voştri întru fiinţare, pe motive ce ţin de specie, de rasă, culoarea pielii, de apartenenţa etnică, de sex, de limba vorbită... atunci să ştiţi că pacea nu este aproape şi paradisul nu se îndreaptă spre manifestare pământeană.

4. Atunci când veţi vedea cu ochii voştri sau doar veţi auzi de la alţii de cutremure, erupţii vulcanice, inundaţii, uragane, tornade, furtuni şi alte nenorociri naturale care ucid sute, mii şi zeci de mii de oameni şi distrug avutul celor care rămân în viaţă atunci să ştiţi că Pacea şi Paradisul şi Nemurirea sunt încă idealuri îndepărtate ale omenirii.

5. Atunci când veţi vedea şi veţi auzi de epidemii mortale care ucid sute, mii şi milioane de oameni atunci să ştiţi că vremea Paradisului încă nu a venit şi Nemurirea este încă departe.


6. Şi mai ales atunci când veţi vedea şi veţi auzi de toate acestea (de războaie, dezastre naturale, epidemii) iar din mijlocul vostru singura reacţie care se va vedea va fi aceea de a bombănii supăraţi sau înfuriaţi vorbe „magice” şi de a face tot felul de gesturi „magice” de îmbunare a unor presupuse forţe „supranaturale” care cică stau în spatele acestor nenorociri – atunci puteţi să ştiţi că vremea Paradisului şi a Nemuririi încă nu a venit pentru voi.


7. Dacă atunci când vedeţi împotrivirile şi rezistenţele umane şi naturale (terestre sau cosmice) pomenite (care apar în calea dorinţelor voastre milenare) singurul vostru răspuns va fi acela
- naiv şi infantil al credinciosului, al copilului care încă crede în „zâne” şi „feţi frumoşi”, în „zei” şi în „zmei” care vor sări din poveşti afară şi vor alerga pentru a-l scoate în mod „magic” din aceste nenorociri;
- al indivizilor imaturi psihic din punct de vedere religios care aşteaptă ca tot felul de fiinţe de basm religios dotate de ei (printr-un simplu exerciţiu de imaginaţie infantilă) cu puteri de „superman divin” să coboare din tot felul de tărâmuri „divine” de poveste, spre a le rezolva în mod „magic” toate problemele cu care se confruntă;
– atunci să ştiţi că visele voastre de paradis şi nemurire sunt doar speranţe deşarte cu care vă autoamăgiţi în mod mizerabil „divin”.


8. Pentru copilul care crede în „moş crăciun” nu este speranţă reală de a se întâlni faptic cu acest personaj de basm, ci doar sămânţă pusă în el de speranţele sale deşarte: anume de a se lovi, mai devreme sau mai târziu, de realitatea evidentă a păcălirii sale prin şarada „magică”, de doi bani, pe care „cei mari” au jucat-o pentru el spre a-l induce în eroare, spre a-l înşela şi a profita astfel de pe urma speranţelor deşarte pe care le-au creat în el.

9. Pentru „copiii” credincioşi, păcăliţi în mod similar să creadă în „zei” şi „zeiţe”, la fel: nu este nici o speranţă reală de întâlnire cu aceste personaje de basm „divin”, spre a li se realiza astfel în mod „magic” dorinţele lor intime.

Pe aceşti nefericiţi îi aşteaptă doar dezamăgirea cruntă a lovirii de realitatea dură a războaielor, dezastrelor, sărăciei, ignoranţei, suferinţei, bolilor şi morţii.

10. Nu este deci speranţă de Paradis şi posibilitate de Nemurire pentru oamenii credincioşi, pentru oamenii cu mentalitate religioasă de copii de grădiniţă care încă cred în mod naiv în „Zeul/Moş Crăciun”.

11. Pentru aceşti nefericiţi în mod real nu ne putem aştepta decât la nenorociri peste nenorociri pentru că ei aleg să ignore realitatea evidentă, în loc să se confrunte cu ea în mod direct; pentru că ei aleg să se prefacă în mod infantil că nu văd rezistenţele reale care stau în faţa realizării faptice a Paradisului şi Nemuririi, a rezistenţelor pe care sunt chemaţi să le confrunte şi să le depăşească prin forţe proprii reale (ştiinţifice şi tehnice, empirice şi raţionale) şi nu prin „mijloace” strict imaginare, „divine” sau „magice”.

12. Aşadar când veţi vedea nenorociri în lume, iar răspunsul pe care umanitatea îl dă lor este doar acela de a bolborosi tot felul de rugăciuni (de vorbe „magice”) şi de a face tot felul de gesturi copilăreşti (specifice unor ritualuri „magice”) care mai din care mai infantile să ştiţi atunci că Paradisul este încă departe şi Învierea şi Nemurirea Beatifică încă şi mai departe.
***
13. Dar iată, vă spun acum: dacă atunci când veţi vedea şi veţi auzi de războaie, iar în voi şi în semenii voştri maturizaţi psihic religios veţi vedea dorinţa pusă în faptă concretă imediată de a le oprii cât mai curând cu putinţă şi de a le înlătura cauzele reale (religioase, mafiote, economice, culturale, psihologice...) care le provoacă, prin luptă aprigă cu aceste cauze şi astfel prin înlăturarea lor prin educaţie serioasă universală gratuită şi continuă pe tot parcursul vieţii, prin ridicarea nivelului de trai şi al confortului existenţial celor implicaţi în conflict, prin dăruirea necondiţionată către ei a ajutorului necesar spre a-şi rezolva efectiv problemele economice, religioase, psihice cu care se confruntă (spre a-i ajuta să se maturizeze psihic pe fiecare din aceste aspecte ale existenţei, de exemplu prin încurajarea lor de a parcurge Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite) – atunci să ştiţi că drumul către Paradis vă va fi uşor şi calea către Nemurire vă va fi presărată cu biruinţe după biruinţe.


14. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea inundaţii, cutremure, alunecări de teren, uragane... veţi căuta să înlăturaţi imediat cauzele (erorile) umane care au făcut posibil dezastrul umanitar care le-a urmat (cum ar fi întemeierea de aşezări în zone expuse acestor dezastre, testării necorespunzătoare a rezistenţei clădirilor la acţiunea acestor forţe naturale, etc.) atunci să ştiţi cu certitudine că Paradisul şi Nemurirea nu mai sunt pentru voi vise deşarte.


15. Dacă atunci când veţi auzi şi veţi vedea în jurul vostru acţiunea unor boli şi epidemii mai grave sau mai puţin grave, veţi vedea imediat o reacţie rapidă a cercetătorilor medicali (puternic susţinută de resursele întregii societăţi) care caută să găsească şi apoi să aplice tratamente adecvate înlăturării acestor maladii atunci să ştiţi că vremea Paradisului a şi început pentru voi, iar timpul Învierii şi al Nemuririi este mai aproape decât credeţi.


16. Dacă atunci când aceste nenorociri şi dezastre se aud şi se văd în jurul vostru, voi şi semenii voştri demaraţi acţiuni concrete specifice (cercetări serioase de natură ştiinţifică şi tehnică) de găsire a unor soluţii concrete reale acestor probleme atunci să ştiţi că Paradisul a început să se manifeste printre voi şi Nemurirea vă bate la uşă.


17. Şi mai ales, mai presus de toate, atunci când veţi vedea Oamenii Liberi adunaţi în Reţele Infinomiene, lucrând de zor (sub inspiraţia nepreţuită a Idealurilor, a Faptelor şi a Întregului) la construcţia Sanctuarelor TransReligioase, a CER-urilor, a Oraşelor Cunoaşterii şi a Paradisurilor şi pentru propăşirea în lume a Eticii Armoniei, a Surselor Fericirii, a Porţilor Noilor Ere, a Zetrianului şi a Razelor Cunoaşterii Universale – atunci să ştiţi că vremea Paradisului a sosit deja pentru voi!
Iată: construcţia lui a şi început deja în mijlocul vostru!

18. Pentru voi să ştiţi că Nemurirea nu mai este o speranţă zadarnică – primii paşi concreţi spre atingerea ei, iată, voi a-ţi început deja să-i faceţi.


19. Să ştiţi deci că atunci când oamenii vor lăsa deoparte „soluţiile” infantile şi naive ale „mântuirii” prin credinţă, prin rostirea, cântarea sau vocalizarea de cuvinte „magice” pentru „îmbunarea” unor forţe „supranaturale”/ „transcendente” existente doar în imaginaţia lor particulară sau colectivă – şi vor aplica în locul acestor infantilisme religioase soluţiile reale, clare şi concrete ale Educaţiei Continue, Cercetării Continue şi Creaţiei Continue pe fiecare din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale, atunci Paradisul va venii negreşit pe pământ, iar Nemurirea va înceta să mai fie doar o speranţă deşartă a umanităţii.


20. Atunci când impostorii „divini” vor sta închişi prin puşcării, iar nebunii „divini” vor primii tratamentul adecvat prin azile psihiatrice fiind astfel împiedecaţi să mai menţină umanitatea în stadiul de infantilitate psihică religioasă; atunci când singurii „zei” acceptaţi de umanitate (în condiţii specifice prevăzute prin lege) sunt doar cei care au dovedit prin fapte că au putut să treacă toate cele 6 Probe ale Testului de acreditare a activităţii „zeilor”... atunci să ştiţi că vremea Împlinirii Depline întru Ideal şi Fapte se apropie cu paşi repezi.

21. Atunci când indivizii şi societăţile umane vor renunţa la religiile tiranice, dogmatice, infantile care au adus atâtea nenorociri asupra lor (şi astfel i-au împiedecat să atingă în mod real Paradisul şi Nemurirea) şi le vor înlocui cu religii nedogmatice, umaniste, ştiinţifice, libere şi democratice – cu reflexii concrete ale Idealului TransReligios - de abia atunci infernul credinţei (dogmatice) va putea fi biruit de umanitate spre a fi înlocuit cu Paradisul Iubirii Autentice, al Cunoaşterii Infinite şi al Puterii Fiinţei Împlinite, astăzi nici măcar visate."...
Pentru mai multe detalii privind viziunea trans-religioasă asupra Nemuririi şi Paradisului a se vedea cartea „Manifestul Mişcării Trans-Religioase”, cap. Învierea şi Nemurirea Beatifică” şi cap. Paradisurile şi Infernurile.

Răspunsuri către cel care întreabă


1.- Să te întreb ceva, Omule Trans-Religios: la o adică ce am de pierdut dacă nu las să se manifeste Valorile Trans-Religioase prin mine?

2. Şi apoi dacă le las să o facă ce am de câştigat?
3. În fond şi la urma urmei în numele cărei autorităţi acţionaţi voi?

4. Pe cine reprezentaţi voi?
5. Ce îl aşteaptă pe acela care nu vrea să manifeste prin sine Idealurile, Legile, Sursele, Razele, Porţile, Cheile, Ţelurile, Faptele şi Etica Armoniei?

6. Şi să te mai întreb ceva: care sunt aspectele pe care le găsesc manifestate deocamdată doar în cadrul Mişcării TransReligioase şi nicăieri altundeva?

7. Care sunt avantajele pe care le pot câştiga lucrând doar cu voi şi nu le pot găsi în nici o altă parte?
8. Şi dacă mă alătur vouă ce veţi cere de la mine?
9. Şi...
***
10.- Nu te supăra că te întrerup, dar nu am putea oare să luăm pe rând aceste întrebări şi astfel să căutăm împreună răspunsuri mulţumitoare la fiecare dintre ele?

11.- Da cum să nu! Asta şi vreau eu: răspunsuri! Probabil că m-am lăsat mai înainte prea mult absorbit de întrebări.

12. Scuză-mă şi hai să le luăm pe rând, şi să vedem poate astfel le vom lumina pe fiecare dintre ele.

13. Prima era: am eu ceva de pierdut dacă nu manifest prin mine Valorile declarate ale Trans-Religiei, ci dimpotrivă să zicem manifest aspecte contrare lor?
***
14.- Bună întrebare şi straşnic răspuns urmează să-ţi dau drag al meu frate!

15. Vezi tu, ne-respectând Valorile Trans-Religiei ai enorm de mult de pierdut:
*
16.* Îţi pierzi, de exemplu, capacitatea de vedere şi de ascultare multi-dimensională şi astfel îţi pierzi capacitatea de a deveni ceea ce poţi deveni, ceea ce ai fost proiectat de Întreg să poţi deveni, anume o Fiinţă Multi-Dimensională şi Trans-Dimensională.

17. Asta, vezi tu, e pentru că dacă nu ai în tine Nestematele Trans-Religiei eşti, sau eşti în pericol mare de a deveni, o fiinţă unidimensională, o fiinţă prinsă în capcanele unei singure dimensiuni a spaţiului şi timpului infinit:

- condamnată să repete pentru eternitate aceleaşi idei, aceleaşi concepte, aceleaşi şabloane verbale, aceleaşi „poveşti de adormit copii”;

- condamnată să experimenteze mereu aceleaşi gesturi, aceleaşi acţiuni, aceleaşi cuvinte, mişcări, ritualuri, etc.;

- o fiinţă condamnată la lanţuri psihice perpetuu obsesive –

- o fiinţă care astfel îşi pierde calitatea de fiinţă şi devine un simplu robot defect, o simplă maşină mecanică unidimensională stricată, condamnată să dea tot mereu aceleaşi replici şi răspunsuri, pe care a rămas cuplată de cine ştie când, indiferent de întrebare şi de context;

- condamnată să citească la infinit aceleaşi rânduri, aceleaşi propoziţii, aceeaşi carte „sfântă”;

- să asculte mereu şi mereu aceleaşi vorbe, aceleaşi parabole, aceleaşi întâmplări;

- să comunice mereu şi mereu doar cu maşini mecanice stricate în acelaşi fel în care el e stricat, cu aceiaşi tipuri de bolnavi mentali care au aceeaşi boala psihică (având numele specific al vreunei credinţe dogmatice oarecare) de care şi el suferă!
**
18.** Să şti apoi că prin neaderarea la Valorile explicite şi implicite ale Trans-Religiei îţi pierzi capacitatea de mişcare (deplasare) multi-dimensională şi trans-dimensională fiind condamnat să rămâi pentru toată viaţa ta prizonierul nefericit al unei singure dimensiuni psihice (fie ea şi auto-intitulată „divină”).

19. Culmea este că prin naivitatea şi neatenţia ta tu ai fi la fel de responsabil de lanţurile, gratiile şi gardurile psihice cu care ai fi priponit în dimensiunea „divină” respectivă, pe cât ar fi de responsabil şarlatanul „divin” care te-a păcălit să cazi în capcana lui unidimensională pentru a te putea apoi folosi ca sclav mental după bunul său plac.
***
20. Vezi tu, unii ar putea zice (şi unii inconştienţi chiar zic):
- „Şi ce dacă trăiesc într-o văgăună unidimensională?
Am tot dreptul să trăiesc unde vreau eu! Eu mi-am ales să trăiesc în această carceră „spirituală”, în acest lagăr de concentrare „religios” – te rog lasă-mă să trăiesc aşa cum vreau eu!”

21. Şi atunci trebuie să le răspundem:
- Te-aş lăsa dragă frate întru fiinţă dacă aş fi convins că chiar tu ai ales să stai închis, te-aş lăsa dacă aş fi convins că tu ţi-ai dorit din tot sufletul tău să fi în viaţa asta doar un simplu sclav psihic a primului venit care ţi-ar ieşi în cale şi s-ar declara faţă de tine ca fiind „zeu” sau vreun „reprezentant” al lui.

22. Te-aş lăsa deci, dacă nu aş şti că în orice fiinţă legată (chiar şi cu lanţuri de aur), închisă (chiar şi după gratii de diamant), că în orice fiinţă ajunsă în sclavie mentală (chiar şi la vreun pretins „zeu” - sau mai bine zis mai ales la acesta) nu licăreşte încă cu putere dorul copilăriei sale: dorul de libertate cât mai mare, dorul de manifestare creativă spontană, dorul de comunicare sinceră cu toate fiinţele, dorul de cunoaştere nelimitată...

23. Te-aş lăsa prin urmare, dacă aş fi încredinţat că şarlatanii şi/sau nebunii (fie ei şi „divini”) care te-au convins să-ţi înlănţui propriile gânduri şi vorbe şi să-ţi pui „sârmă ghimpată” în jurul psihicului propriu nu râd cu hohote sarcastice în sinea lor de prostia şi tâmpenia pe care ai făcut-o (nici ei nu credeau că vreun om poate fi atât de prost şi de naiv pe cât i-ai dovedit tu şi cei asemenea ţie că pot fii!) şi nu profită mereu cu neruşinare şi fără nici un fel de reţineri de pe urma faptului că te-au luat sclav mental pe tarlaua psihică pe care ei sunt stăpâni.

24. Aceşti şarlatani te-au convins cu vorbe meşteşugite scrise sau vorbite (culmea! doar cu vorbe! cât de naiv poţi să fi!) că tu nu ai fi capabil să faci nimic (că nu eşti bun de nimic) în afară de ceea ce zic ei că eşti capabil să faci – adică să-i slujeşti fără nici cea mai mică împotrivire pe stăpânii tăi mentali vizibili (îndeplinindu-le orice dorinţă oricât de cumplită ar fi ea) pentru că chipurile ei sunt „reprezentanţii oficiali” ai acelui „stăpân” unidimensional invizibil care nici mai mult nici mai puţin cică are drept de viaţă şi de moarte pe moşia unidimensională în care tu eşti acum înlănţuit spre sclavie mentală (şi astfel implicit şi fizică!).

25. Şi culmea e că chiar are, pentru simplul fapt că tu în inconştienţa ta îi dai acest drept prin aceea că nu i te împotriveşti în nici un fel (astfel „fraier să fie să nu profite!”).

26. Te-aş lăsa deci cu unidimensionalitatea lagărului tău psihic dacă nu ai fi posedat malefic de spiritul distructiv de virus unidimensional care vrea să se răzbune pe lanţurile sale în cel mai bizar mod: înlănţuindu-i şi pe alţii alături de el, extinzând gândurile şi credinţele sale de „sârmă ghimpată” cât mai departe posibil, încercând să transforme întreaga creaţie în maşini mecanice unidimensionale care să-i slujească doar „stăpânului” său psihic.

27. Te-aş lăsa deci să rămâi în lanţurile credinţei tale dogmatice (sau să zic în lanţurile prostiei proprii) dacă nu aş vedea în ochii celor care joacă în „filmele voastre de propagandă” o licărire de speranţă, un dor adânc vizibil de libertate care le brăzdează faţa lor chinuită (de copii duşi de mici în sclavie mentală prin vânzarea lor psihică de către proprii părinţi fizici) – o chemare abisală a unui ajutor cât de mic din afara lagărului lor psihic, o speranţă neostoită într-o viitoare eliberare de sub jugul sclaviei unidimensionale.

28. Te-aş lăsa deci în peştera ta unidimensională dacă aş fi convins că eşti fericit, mulţumit, împlinit, cu viaţa de sclavie psihică pe care o duci!
Dar văd pe faţa ta că nu eşti – chiar şi atunci când îmi zâmbeşti încercând să mă convingi de contrariu...

29. Mereu se vede o reţinere în acest zâmbet o incapacitate a lui de a se transforma la o adică (şi cât mai des) într-un râs profund, sănătos, de durată, eliberator de tensiune atunci când fac glume dulci sau mai amare la adresa „zeului tău”, a „credinţei tale dogmatice”, a „cărţii tale sfinte” etc., cu alte cuvinte când glumesc pe seama închisorii tale mentale.

30. Nu poţi să râzi pentru că mă consideri crud – cum să râzi şi să faci glume pe seama cuiva aflat în puşcărie, în sclavie, bolnav fiind psihic de credinţă dogmatică - gândeşti tu.

31. Incapacitatea ta de a râde cu hohote la acestea te dă de gol – tu eşti un om înlănţuit şi viaţa ta este amară chiar şi atunci când zâmbeşti!

32. De aceea eu mă prezint mereu în faţa ta şi îţi ofer acel ajutor pe care îl ceri inconştient, mă prezint şi îţi ofer mereu o şansă de evadare din lagărul tău unidimensional în lumea multidimensională şi transdimensională a Trans-Religiei şi a altor religii umaniste cu deschidere nelimitată şi sinceră spre preţuirea Omului şi a Umanităţii.

33. Depinde însă doar de tine dacă vei profita acum de această şansă, de acest ajutor: libertatea ta doar de tine depinde!
***
34. Iată, dragă frate întrebător, aşa ar putea zice unii, când le-aş spune în faţă toate câte le pierd atunci când susţin în ei credinţa dogmatică şi aşa le-aş răspunde la vorbele lor automate de apărare.

35. Dar să mergem mai departe şi să-ţi mai spun câte mai ai încă de pierdut dacă nu te alături nouă Oamenilor Liberi, Trans-Religioşi ci dimpotrivă te alături lor - celor înlănţuiţi psihic de vreun „zeu” sau altul:
***
36.*** În al treilea rând, cum ar venii, să ştii că astfel pierzi o viaţă de aventură în cunoaştere, de călătorii fără limite prin lumile miraculoase ale fiecăreia din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale (Religie, Filosofie, Psihologie, Ştiinţă, Artă, Economie şi Politică), o viaţă de sărbătorire continuă a unicităţii şi creativităţii proprii, de sărbătorire sinceră a diversităţii şi creativităţii celorlalţi Fraţi Creatori ai noştri şi în schimb „câştigi” o viaţă anostă şi searbădă de robot, de automat psihic care tot repetă la nesfârşit aceleaşi vorbe şi gânduri, se tot plimbă încoace şi încolo prin spaţiul extrem de limitat al celulei sale „spirituale”, venind-ui nu de puţine ori să se dea cu capul de pereţi de câtă „bucurie” îl cuprinde la vederea suferinţelor nesfârşite care îl împresoară mereu anunţându-l că e cazul să facă odată ceva şi să-şi rupă lanţurile psihice care îl ţin să se învârtă mereu în jurul priponului „spiritual” de care este legat...
** **
37.** ** Pierzi apoi ocazia de a te bucura de infinitele daruri pe care Întregul ţi le face mereu şi pe care credinţa dogmatică dacă ai avea-o ţi-ar interzice să le deschizi.

38. Pierzi cu fiecare zi cu care stai departe de spiritul trans-religios ocazia de a profita pe deplin:

- de darurile Iubirii necondiţionate, a Cunoaşterii nelimitate, a măririi continue a propriei Forţe fizice, psihice, intelectuale, emoţionale;

- de darurile Binelui făcut în tine şi în afara ta, a Adevărului cu infinite feţe care îmbrăţişează orice aspect al manifestării şi ale Frumosului adânc vibrant şi mereu cu un suflu de noutate şi adâncă încântare al artei picturale, sculpturale, literare, arhitecturale, vestimentare ş.a.m.d.;

- de darurile Libertăţii însuşite mereu întru Ideal; a Dreptăţii interioare şi exterioare îndreptate mereu înspre mărirea Armoniei din Sistem; a Unităţii de fiinţare cu tot ce există;
- şi a cufundării la dorinţă şi fără limite în mereu prezentul Absolut!
** ***
39.** *** Ca să nu mai menţionăm apoi că astfel pierzi cu siguranţă şansa de a devenii Om (cu „o” mare) prin parcurgerea procesului de Individualizare şi Maturizare psihică pe fiecare din cele Şapte Raze (în urma căreia devii capabil să le stăpâneşti după plac manifestările şi să le îndrepţi apoi creativ şi întru armonie în orice direcţie consideri că ţi-ar bucura şi împlini plenar suflul tău iubitor perpetuu de viaţă).
*** ***
40.*** *** Şi să nu uităm apoi de mulţumirea, de armonia, de fericirea, de pacea pe care o pierzi dacă nu manifeşti prin tine Sursele Majore ale Fericirii (non-înşelarea, non-furtul, non-violenţa şi non-uciderea) şi Etica Armoniei pe care noi o promovăm – dacă nu alungi din interiorul tău pe cât îţi stă în putinţă orgoliul (vanitatea, dispreţul), mânia (furia, ura), frica (fobia, groaza de orice fel ar fi ea), tristeţea (autocompătimirea, depresia, lipsa de ideal) lenea, lăcomia şi desfrâul (lipsa de sinceritate cu cei ce te înconjoară).

41. Lăsându-te în braţele pline de sânge ale credinţei dogmatice şi lăsând astfel să se manifeste prin tine orgoliul, dispreţul, mânia, ura, frica, teroarea... îţi laşi cu nepăsare sufletul să se zbată în suferinţă, în nelinişte perpetuă, în angoasă nesfârşită!

42. Aşadar, ca să mă exprim mai pe scurt, cel care nu lasă să se manifeste prin sine (într-un fel sau altul) Valorile Trans-Religiei (Idealurile, Sursele, Razele, Porţile, Etica Armoniei, Ţelurile, Faptele...) este condamnat să fie înlănţuit de către credinţa dogmatică (de vreo natură sau alta):

- cu lanţurile zbaterii urii şi agoniei psihice, a dezindividualizării (îndobitocirii) şi clonării „spirituale”,

- cu frânghiile amare ale imaturităţii (infantilităţii) psihice religioase, politice, filozofice, psihologice, artistice, etc.;

- şi cu sârma ghimpată adânc rănitoare a fanatismului, dogmatismului şi absolutismului.

43. Acest nefericit ajunge astfel condamnat, de cele mai multe ori pe viaţă, să asculte, fie că vrea fie că nu vrea:
- ţipetele animalice şi strigătele grohăitoare ale urâciunii non-idealurilor, a urii faţă de viaţă, a ignoranţei dobitoceşti şi a slăbiciunii infantile a celui încă incapabil să se poarte pe „propriile picioare” psihice;
- ale relei-voinţe a inimii plină de animalitate şi bestialitate, ale urâţeniei şi minciunii sub toate chipurile lor deformate;
- ale ranei vii mereu neînchise a nedreptăţii făcute în numele „religiei”, a înlănţuirii complete a conştiinţei de vreun şarlatan „spiritual” sau altul, a dezbinării interioare, familiale şi sociale.

44. Cu alte cuvinte un astfel de nefericit credincios dogmatic (orbit de propria-i naivitate şi inconştienţă) e condamnat în viaţă să fie cuprins pe de-a întregul de abisul îngheţat al nimicniciei!
***
45. Iată deci ce ai de pierdut dacă nu laşi să se manifeste prin tine Valorile Trans-Religiei!

46. Pe de altă parte dacă le laşi pe acestea să îţi fie mereu alături în viaţă atunci (şi cu aceasta îţi răspund la o altă întrebare care ai pus-o) cu siguranţă în rândurile Mişcării Trans-Religioase vei găsii un cadru ideatic şi faptic extrem de prielnic pentru a prinde rădăcini solide şi a creşte cu putere şi repeziciune în tine comportamentul autentic idealist:

- Iubirea şi preţuirea frăţească a tuturor fiinţelor existente întru fiinţare (indiferent de specie, rasă, sex şi vârstă); deschiderea nelimitată spre Cunoaştere; creşterea neîncetată a propriei Puteri intelectuale, emoţionale, fizice, materiale, financiare, volitive, etc.

- întărirea continuă a înţelegerii şi manifestării Binelui, Adevărului şi Frumosului sub infinitele lor forme

- şi a manifestării Libere, a spiritului de Dreptate socială umană şi a simţământului adânc liniştitor al inimii de Unitate cu Întregul şi cu tot ceea ce există!;

- toate acestea manifestate în spiritul mereu prezent al dorinţei de Absolut - de perfecţionare şi desăvârşire continuă a tuturor aspectelor tale fiinţiale!
***
47. Primind în tine Sursele Fericirii şi Etica Armoniei şi refuzând astfel să mai dai adăpost (indiferent de motiv - fie el şi „spiritual”) în propriul psihic înşelăciunii, furtului, violenţei, uciderii precum şi oricărei forme de orgoliu, mânie, frică, tristeţe, lene, lăcomie şi desfrâu; de credinţă dogmatică, de non-ideal şi prejudecată - câştigi pentru propria minte şi fiinţă linişte, pace, fericire şi armonie adânc reconfortante şi de durată!
***
48. Trans-Religia îţi dăruieşte apoi:

- un cadru de educaţie şi dezvoltare continuă, intelectuală şi emoţională, prin cursurile, seminariile şi atelierele ţinute în Sanctuarele sale în cadrul Zetrianului şi coordonate cu răbdare şi bunăvoinţă de frate mai mare de către Cercetătorii Înaintaţi;

- un spaţiu sufletesc în care fiecare e liber să comunice în felul său propriu cel mai specific cu Întregul, cu Realitatea (sau oricum ar numi el Existenţa şi Suportul ei fiinţial nedespărţit);

- o legătură de comunicare sinceră interumană (de la Om la Om) şi inter-fiinţială cu ceilalţi Fraţi întru Fiinţare;

- un tărâm care sprijină şi încurajează comportamentul şi exprimarea creativă, inovativă, progresistă;

- un ţinut în care e adânc preţuită şi încurajată Individualizarea şi Maturizarea psihică;

- un spaţiu al manifestării plenare a celor 7 Raze (a Religiei, a Filozofiei şi Psihologiei, a Economiei şi Politicii, a Ştiinţei şi Artei), cu infinitele lor manifestări pe care le-au luat în diferite timpuri şi spaţii;

- o „Carte a Trans-Religiei” care cuprinde sub forma unei baze de date deschisă perpetuu spre infinit toată cunoaşterea umană care a fost, este şi va fii;
- etc.

49. Într-atât încât este omeneşte posibil Trans-Religia oferă pentru individ bucurie nelimitată minţii, linişte şi pace inimii şi relaxare trupului iar societăţii îi oferă un cadru de organizare armonioasă, de comunicare sinceră între indivizi şi de exprimare creativă mereu progresistă.
***
50. Cu siguranţă din câte îmi amintesc m-ai întrebat şi ce-i cere în schimb pentru toate acestea aceluia care doreşte să o manifeste în mintea şi în inima sa, în acţiunile şi manifestările sale creative.

51. Şi îţi voi spune ce-i cere: îi cere să aibă un comportament idealist sincer prin care să încerce să manifeste cât mai mult prin el Idealurile şi Legile lor, Sursele Fericirii şi Etica Armoniei, spiritul de Fraternitate Universală şi deschiderea nelimitată spre Cunoaştere, Comunicare Sinceră şi Creaţie.

52. Îi cerem cu alte cuvinte să se respecte pe sine şi să se comporte ca un Om ce este (prin Fapte demne de un Om Liber) şi nu ca vreun animal-de-pradă ieşit la vânătoare, îndemnat fiind de către stăpânul său „spiritual” (vreun „zeu-animal-de-pradă” ce încă nu a depăşit stadiul animalic de dezvoltare fiinţială) să jefuiască, să distrugă, să înrobească şi să ucidă.

53. Îi cerem deci să lase să se manifeste prin el cât mai mult posibil Idealurile Omului Universal şi Legile Idealurilor, Sursele Majore ale Fericirii şi Etica Armoniei, Razele Cunoaşterii Universale, Porţile Noilor Ere şi Cheile Porţilor, Ţelurile Mişcării TransReligioase şi Faptele Omului Liber, văzute ca şi căi perpetue de perfecţionare a noastră, a fiinţelor de pretutindeni şi acceptate ca atare pentru a ne depăşi mereu pe noi înşine şi a renaşte sub noi Forme de Împlinire şi Manifestare Fiinţială întru Armonia Etern-Infinită a Întregului.
***
54. M-ai întrebat apoi cu ce autoritate ne manifestăm noi ca Oameni Trans-Religioşi şi iată că acum îţi răspund: tot ceea ce noi facem se află sub unica oblăduire a autorităţii propriei conştiinţe şi a discernământului fiecăruia dintre noi, întrunite în ceea ce priveşte acţiunile comune sub unica autoritate a votului majorităţii dintre noi.

55. Mai suntem apoi sprijiniţi şi inspiraţi în acţiunile noastre de Autoritatea Spiritului Întregului care ne ghidează mereu paşii prin Semnele (şi Semnalele de suferinţă, de fericire, respectiv de armonie) pe care le lasă peste tot în noi şi în afara noastră şi prin acţiunile pe care forţa sa imensă le urneşte în manifestare în direcţia Armonizării şi Manifestării în bucurie şi continuă împlinire a tuturor Fiinţelor.

56. Suntem apoi însufleţiţi mereu de autoritatea şi forţa Spiritul „Trans”, a spiritului „dincolo de” care ne poartă paşii şi gândurile prin aventuri infinite şi călătorii extraordinare prin noi şi noi teritorii, explorate sau mai puţin explorate, ale Conştiinţei Infinite prin care ne manifestăm, din care facem parte de nedespărţit şi care ne îndeamnă mereu cu răbdare şi nesfârşită blândeţe să ne perfecţionăm continuu, să ne desăvârşim exprimările fiinţiale, să ne auto-depăşim şi să ne auto-transcendem spre a ne regăsi cât mai mult şi de cât mai multe ori în braţele şi în spiritul Atoatecreator al Eternităţii şi Infinitului, îmbrăţişate deapururi în Atotprezentul Întreg.
***
57. „Ce avem doar noi şi alte religii (în special cele bazate pe credinţă dogmatică) nu au?” - m-ai mai întrebat tu.

58. Sunt multe şi extrem de importante lucruri care se manifestă doar sub auspiciile Sanctuarelor Trans-Religioase şi pe care le poţi primi şi tu dacă ni te alături în manifestare.

59. Şi voi aminti în continuare câteva dintre ele:

- comportamentul şi gândirea autentic idealistă – bazată pe implementarea manifestării plenare prin noi a celor 10 Idealuri ale Omului Universal şi susţinută cu putere de tot ceea ce facem şi suntem noi;

- practicarea zilnică în viaţa individuală şi socială a Eticii Armoniei cu rezultate şi câştiguri care ne mulţumesc nespus inimile şi mintea, regăsite astfel pe cât posibil mereu în Armonie;

- libertatea declarată şi susţinută social a menţinerii unei relaţii directe (neintermediate), intime (extrem de sincere), unice (irepetabile) şi puternic individualizate cu Întregul şi cu oricare altă Fiinţă aflată în manifestare, cu care considerăm necesar şi îmbucurător, pentru propriul sine, a intra în comunicare profundă;

- prezentarea şi studierea sistematică şi organizată a celor mai importante realizări şi cunoştinţe cuprinse de Cunoaşterea Universală manifestată pe fiecare din cele 7 Raze ale sale şi accesul neîngrădit la Baza de Date TransReligioasă care le conţine pe acestea;

- maximă libertate în crearea şi participarea la oricare din ritualurile, meditaţiile şi ceremoniile desfăşurate sub auspiciile Mişcării Lisaniene;

- atenţie egală acordată (în acţiunile pe care le susţinem) armonizării deopotrivă a trupului, minţii şi inimii – urmărirea expresă a dezvoltării individului ca Întreg (şi nu doar a anumitor părţi ale sale), sub toate manifestările care îl reprezintă ca identitate specific umană;

- încurajarea şi sprijinirea puternică a Individualizării şi Maturizării Psihice a tuturor fraţilor noştri, pe fiecare din manifestările specifice celor 7 Raze;

- acţiune concretă susţinută îndreptată în direcţia construirii unor Paradisuri Terestre şi Cosmice; a unor Oraşe ale Cunoaşterii; a unor C.E.R.-uri de cercetare şi trăire fraternă; a unor baze de date biologice şi informaţionale constituite pentru crearea posibilităţii unei Învieri ulterioare parţiale sau totale, sub o formă sau alta a celui Temporar Adormit (pentru o prezentare detaliată a fiecăreia din aceste aspecte menţionate a se vedea cartea „Manifestul Mişcării TransReligioase”);

- cercetare ştiinţifică şi tehnică intensă, îndreptată în direcţia măririi reale a vieţii umane - în direcţia Nemuririi Beatifice (având ca prim obiectiv de atins o viaţă cu durata medie de 300 de ani pentru fiecare om);

- şi multe altele care te aşteaptă să le descoperi cu bucurie şi adâncă încântare, pe măsură ce te vei manifesta cu mai multă putere în Universul nostru al Oamenilor Liberi!
 

Fiinţa Trans-Religiei


1. Într-o perpetuă clipă a eternităţii Fiinţa Trans-Religiei s-a manifestat în câmpul perceptiv al Omului Liber şi s-a dezvăluit conştiinţei lui prin semne şi cuvinte şi mai ales prin ceea ce e dincolo de ele - prin ceea ce stă neclintit în el şi în infinit...:

2.- „Eu sunt Iubirea, Cunoaşterea şi Forţa,
3. Eu sunt Binele, Adevărul şi Frumosul,
4. Eu sunt Libertatea, Dreptatea şi Unitatea,
5. Eu sunt Absolutul!
***
6. Oricine le primeşte pe acestea în sufletul său pe mine mă primeşte, oricine le cinsteşte pe acestea pe mine mă cinsteşte, oricine crede în acestea în mine crede.

7. Eu sunt Cunoaşterea sub toate formele ei – oricine crede în ea şi o cercetează cu amănuntul pe mine mă cercetează – oricine crede în mine cercetează cu atenţie toate manifestările sale pe fiecare din cele 7 raze – oricine mă preţuieşte se îmbogăţeşte continuu cantitativ şi calitativ cu cât mai multă cunoaştere revelatoare specifică religiei şi ezoterismului, filozofiei şi psihologiei, ştiinţei şi artei, economiei şi politicii.
***
8. Eu sunt dorinţa arzândă de Absolut – oricine mă preţuieşte să studieze cu atenţie şi discernământ manifestările şi mecanismele religiilor existente, a celor care au fost şi a celor care vor fi – spre a desprinde din ele învăţăminte şi înţelepciune şi a discerne în ele adevăruri şi iluzii, cunoştinţe eliberatoare şi practici care înlănţuie spiritul – spre a şi le însuşi pe primele şi a le alunga din sine şi din societate pe cele de-al doilea.

9. Eu sunt Descoperirea Secretelor Iniţierii – oricine mă doreşte în sine va pătrunde cu curaj, dar şi cu multă prudenţă în universul aflat la limita realului, care este lumea societăţilor şi a cunoaşterii ezoterice născută de spiritul creativ al umanităţii în decursul existenţei sale magice.

10. Eu sunt Dragostea de Adevăr, oricine mă iubeşte să mă îmbrăţişeze cu drag în operele filozofice din toate culturile şi din toate timpurile – să se bucure împreună cu mine şi cu semenii săi de toate frumuseţile neasemuite ale conceptelor, ideilor şi raţionamentelor, plutind cu graţie în lumea ideatică şi observând forme şi fonduri care doar aici îşi întemeiază vieţuire şi de multe ori nicăieri altundeva.

11. În mine sunt Secretele Minţii – oricine vrea să le cunoască să-şi privească cu atenţie, discernământ mărit şi maximă sinceritate cu sine însăşi, propriul psihic şi să încerce să-i înţeleagă cât mai multe din manifestările şi mecanismele sale şi apoi să încerce să le stăpânească atât cât îi stă în putinţă şi pentru cât mai mult timp posibil - pentru a realiza astfel în sine Armonia şi manifestarea plenară a Vieţii sale Psihice.

12. Eu iubesc Societatea şi trăiesc în Armonie cu ea – oricine vrea să mi se alăture să privească şi să înţeleagă manifestările politice ale umanităţii şi apoi să se manifeste cu putere în istorie, societate, politică.

13. Eu iubesc Bunăstarea şi Armonia Economică – cei care îmi sunt asemeni să se apropie cu tenacitate de înţelegerea cât mai profundă a mecanismelor economice ale societăţii, pentru a le putea stăpâni manifestările uneori prea sălbatice şi a le pune apoi în slujba societăţii umane în întregul ei.

14. Eu sunt în Legea Universului.
15. Eu sunt în Fundamentul Lui.

16. Eu sunt în El şi el e în Mine – când studiaţi legile universului să ştiţi că pe voi vă studiaţi, când le cunoaşteţi pe acestea pe mine mă cunoaşteţi.

17. Când descoperiţi, inovaţi, creaţi, din Univers şi din Voi ies spre contemplare Minuni şi Mistere vechi şi noi, din El şi din Voi se naşte Ştiinţa – ea este gândul trupului universului – cine îl cunoaşte pe acesta cunoaşte gândul Întregului...

18. Eu sunt Creatorul prin excelenţă – eu sunt Poetul, Scriitorul, Actorul, Regizorul, Pictorul, Sculptorul, Arhitectul, Constructorul, Inventatorul... - şi toţi Creatorii mă cunosc în intimitatea lor ca atare şi eu mă manifest prin ei şi ei se manifestă prin mine – şi eu mă regăsesc în ei şi ei se regăsesc în Mine – împreună co-creatori ai uneia şi aceleaşi realităţi - Realitatea Noastră.
***
19. Veniţi dar la Pieptul meu toţi cei care Sunteţi, veniţi dar în braţele mele toţi cei care vreţi Să Fiţi – veniţi să ne prindem de mâini toţi cei care aţi fost, care sunteţi sau care veţi fi – împreună eu şi voi – împreună să ne regăsim extaziaţi în a Întregului Veşnică Îmbrăţişare.

20. Veniţi la mine toţi cei care vreţi să ştiţi Secrete – Baza de Date Universală vă aşteptă să-i exploraţi infinitele limite şi să navigaţi prin toată cunoaşterea care a fost, este şi va fi!

21. Plonjaţi în ea cu elan şi dacă este vreo întrebare la care să nu găsiţi acolo răspuns atunci veniţi la mine şi împreună vom găsi noi întrebări şi noi răspunsuri – infinite întrebări şi infinite răspunsuri.

22. Vom veghea împreună la propria voastră creştere, la propria voastră individualizare şi maturizare.

23. Vom păşii împreună prin cele 12 Porţi ale Noilor Ere şi ne vom bucura împreună de toate minunăţiile creaţiei noastre şi de toate minunile metaforice ale Întregului.
***
24. Vă chem deci cu sunet de tunet să fiţi co-creatori responsabili ai acestei realităţi şi a unor infinite altora.

25. Vă invit să o perfecţionaţi continuu şi să o desăvârşiţi.

26. Eu vă voi fi alături tot timpul, căci este a mea vrere să creşteţi mereu prin educaţie, cercetare şi creaţie continuă – este a mea vrere să vă purtaţi între voi ca fraţii, să priviţi orice fiinţă ca frate şi soră a voastră întru vieţuire şi să vă comportaţi ca atare faţă de ea.
***
27. Iată! Eu m-am arătat vouă - şi nu veţi mai putea uita niciodată acest lucru.

28. Iată! eu v-am arătat câteva din infinitele mele feţe, câteva din infinitele mele trupuri, câteva din infinitele mele nume – şi nu veţi mai putea spune de acum că nu le cunoaşteţi.
29. Iată! Eu am vorbit! Este vremea să o faceţi şi voi!

30. Iată! Eu am creat! Este acum timpul creaţiei voastre!

31. Iată! Eu am comunicat! Acum este momentul să vă deschideţi şi voi inimile şi minţile cu sinceritate unii faţă de alţii.

31. Iată! Cele câte trebuiau să se împlinească s-au împlinit.

32. Iată! O nouă viaţă s-a plasmat pe pământ şi în spaţiu şi a început să-şi arate roadele!

33. Iată un nou cer şi un nou pământ – este cerul şi pământul vostru, este Cerul şi Pământul pe care vi-l creaţi singuri şi nu mai puteţi blama pe nimeni dacă voi înşivă nu vi-l faceţi Paradis.

34. Iată, eu v-am deschis Porţile Transformării – haideţi, treceţi cu curaj prin ele!

35. Şi nu ezitaţi! – eu sunt Acolo şi Aici deopotrivă, Eu sunt peste Tot şi vă veghez fiecare pas!

36. Priviţi în interiorul vostru şi ascultaţi-vă cu atenţie Vocea Conştiinţei, ascultaţi cu atenţie şi discernământ mesajele Supra-conştientului care vi le transmite mereu prin emoţii - ascultaţi-le deci cu atenţie şi luaţi aminte la ele.

37. Priviţi deci Semnele pe care le-am pus în voi şi luaţi aminte la ele, priviţi semnele din afara voastră şi meditaţi asupra lor.

38. Înţelegeţi-le semnificaţiile din ce în ce mai adânci şi veţi înţelege că Întregul este în Noi şi Noi suntem în el – de-a pururi nedespărţiţi!
Iubirea din Absolut


1. Omul Liber se trezi că simte ca şi cum s-ar desprinde de propriul trup tras de o mână graţioasă, îndemnându-l cu candoare să păşească din nou, în de pe acum, familiarul necunoscut.

2. Iată-l deci plutind uşor deasupra unei pajişti umbrită de valurile unui râuşor şi de cântecul paradisiac al păsărilor jucăuşe întru viaţă, prin copacii de pe malul său.

3. Mâna gingaşă abia simţită deveni acum un trup diafan care strălucea de bucurie şi voiciune.

4. Intuitiv ştiu că cea din faţa lui era Inspiraţia şi o salută cum se cuvine să-ţi saluţi cea mai bună prietenă, cum se cuvine să te întâmpini pe tine atunci când după oarecare timp de rătăcire te regăseşti în unitate din nou.

5. Ea îi zâmbi gingaşă şi îi chemă gândul să o urmeze:
6. Vino! îţi voi arăta acum cea mai mare dragoste din Conştiinţă!

7. Şi începură să se înalţe prin aerul vieţii, încet, în spirală, apropiindu-se de cerul – splendoare, radiind beatific în lumina infinitelor sale stele albăstri.

8. Apoi şi acestea se retraseră sfioase lăsând loc de manifestare întreagă Conştiinţei în Sine prin Sine ...

9. Şi iată că dintr-o dată în Conştiinţă apărură două Fiinţe – un El şi o Ea, jucându-se împreună absorbite frenetic în jocul existenţei...

10. Şi iată că din joaca lor se năşteau câmpuri de energie şi informaţie, atomi, electroni şi fotoni, molecule de gaze, lichide şi solide, planete, stele şi galaxii, fiinţe unicelulare şi multicelulare, plante, animale şi oameni - şi iată că toate aceste fiinţe, pe măsură ce veneau în existenţă, se prindeau şi ele frenetic în horă şi în joc alături de primele două fiinţe.

11. Şi aşa de bine se distrau şi aşa de bine se simţeau unele cu altele, încât erau foarte puţine acelea care observau cuplul al cărui dans era prezent când ele se născuseră în Câmpul Conştiinţei.

12. Văzând aceasta din poziţia sa de observator detaşat, Omul Liber începu să se apropie pentru a cunoaşte mai îndeaproape pe primii doi îndrăgostiţi ai existenţei.

13. Dar cum înainta el aşa prin mulţimea aceea imensă de forme şi mişcare fu cuprins şi el încetişor în frenezia mişcării existenţei şi era cât pe ce să uite ce vroia să facă.

14. Noroc că iată, cei doi s-au apropiat ei de el spre a-l saluta:

15.- Eu sunt Eternitatea, îi surâse una dintre fiinţe, având trăsături feminine în ochii subiectivi ai omului;

16.- Iar eu sunt Infinitul, îi zâmbi cealaltă fiinţă în timp ce îi strângea mâna cu fermitate, arătând în percepţia omului de această dată aspecte masculine;

17.- Tu eşti parte din noi iar noi suntem parte din tine..., continuară ei, în timp ce omul avea impresia că trupurile lor se contopesc şi îşi pierd contururile individuale, formând împreună un Întreg unic şi indivizibil;

18.- Iubirea noastră reciprocă cauzează continu întreaga lume sub forme asemănătoare nouă, adică infinite şi eterne.

19.- Extraordinar! exclamă Omul – dacă nu vă întâlneaţi adio lume, adio univers! – toate acestea nu ar mai fi existat!

20.- Mă rog, nu e chiar aşa, îi glăsui Eternitatea – Întregul ar fi găsit oricum o cale de manifestare, cu sau fără de noi.

21. - Da poate! dar a făcut-o prin voi - iată cuplul primordial!
Ce minunat că vă întâlnesc – apropo, voi cum v-aţi întâlnit?

22.- Era inevitabil, îi răspunse Infinitul, vezi tu, încă de când am deschis prima dată ochii ne-am văzut reciproc şi nu este nici un moment în care privirile noastre să nu fie întrepătrunse.

23.- Noi ne întâlnim mereu, completă Eternitatea, în fiecare secundă a prezentului, iar întâlnirea noastră este întotdeauna dragoste la prima vedere, şi contopirea noastră este mereu fecundă - din ea se naşte în fiecare clipă din nou şi din nou tot universul!

24. Şi după cum vezi, nu vorbim de o cauzalitate liniară – toate acestea se petrec într-o clipă, în fiecare clipă, clipă de clipă, dintotdeauna, pentru totdeauna.

25. Iar din când în când dorinţa noastră de contopire devine aşa de intensă încât devenim Una/Unul – şi atunci ne cufundăm regăsindu-ne în întregime în El/Ea - Întregul, Absolutul, Realitatea... - şi Ea/El se regăseşte cu bucurie în noi, deşi niciodată noi şi El/Ea nu suntem cu adevărat separaţi!

Radu Lucian Alexandru