Răspunsuri către cel care întreabă


1.- Să te întreb ceva, Omule Trans-Religios: la o adică ce am de pierdut dacă nu las să se manifeste Valorile Trans-Religioase prin mine?

2. Şi apoi dacă le las să o facă ce am de câştigat?
3. În fond şi la urma urmei în numele cărei autorităţi acţionaţi voi?

4. Pe cine reprezentaţi voi?
5. Ce îl aşteaptă pe acela care nu vrea să manifeste prin sine Idealurile, Legile, Sursele, Razele, Porţile, Cheile, Ţelurile, Faptele şi Etica Armoniei?

6. Şi să te mai întreb ceva: care sunt aspectele pe care le găsesc manifestate deocamdată doar în cadrul Mişcării TransReligioase şi nicăieri altundeva?

7. Care sunt avantajele pe care le pot câştiga lucrând doar cu voi şi nu le pot găsi în nici o altă parte?
8. Şi dacă mă alătur vouă ce veţi cere de la mine?
9. Şi...
***
10.- Nu te supăra că te întrerup, dar nu am putea oare să luăm pe rând aceste întrebări şi astfel să căutăm împreună răspunsuri mulţumitoare la fiecare dintre ele?

11.- Da cum să nu! Asta şi vreau eu: răspunsuri! Probabil că m-am lăsat mai înainte prea mult absorbit de întrebări.

12. Scuză-mă şi hai să le luăm pe rând, şi să vedem poate astfel le vom lumina pe fiecare dintre ele.

13. Prima era: am eu ceva de pierdut dacă nu manifest prin mine Valorile declarate ale Trans-Religiei, ci dimpotrivă să zicem manifest aspecte contrare lor?
***
14.- Bună întrebare şi straşnic răspuns urmează să-ţi dau drag al meu frate!

15. Vezi tu, ne-respectând Valorile Trans-Religiei ai enorm de mult de pierdut:
*
16.* Îţi pierzi, de exemplu, capacitatea de vedere şi de ascultare multi-dimensională şi astfel îţi pierzi capacitatea de a deveni ceea ce poţi deveni, ceea ce ai fost proiectat de Întreg să poţi deveni, anume o Fiinţă Multi-Dimensională şi Trans-Dimensională.

17. Asta, vezi tu, e pentru că dacă nu ai în tine Nestematele Trans-Religiei eşti, sau eşti în pericol mare de a deveni, o fiinţă unidimensională, o fiinţă prinsă în capcanele unei singure dimensiuni a spaţiului şi timpului infinit:

- condamnată să repete pentru eternitate aceleaşi idei, aceleaşi concepte, aceleaşi şabloane verbale, aceleaşi „poveşti de adormit copii”;

- condamnată să experimenteze mereu aceleaşi gesturi, aceleaşi acţiuni, aceleaşi cuvinte, mişcări, ritualuri, etc.;

- o fiinţă condamnată la lanţuri psihice perpetuu obsesive –

- o fiinţă care astfel îşi pierde calitatea de fiinţă şi devine un simplu robot defect, o simplă maşină mecanică unidimensională stricată, condamnată să dea tot mereu aceleaşi replici şi răspunsuri, pe care a rămas cuplată de cine ştie când, indiferent de întrebare şi de context;

- condamnată să citească la infinit aceleaşi rânduri, aceleaşi propoziţii, aceeaşi carte „sfântă”;

- să asculte mereu şi mereu aceleaşi vorbe, aceleaşi parabole, aceleaşi întâmplări;

- să comunice mereu şi mereu doar cu maşini mecanice stricate în acelaşi fel în care el e stricat, cu aceiaşi tipuri de bolnavi mentali care au aceeaşi boala psihică (având numele specific al vreunei credinţe dogmatice oarecare) de care şi el suferă!
**
18.** Să şti apoi că prin neaderarea la Valorile explicite şi implicite ale Trans-Religiei îţi pierzi capacitatea de mişcare (deplasare) multi-dimensională şi trans-dimensională fiind condamnat să rămâi pentru toată viaţa ta prizonierul nefericit al unei singure dimensiuni psihice (fie ea şi auto-intitulată „divină”).

19. Culmea este că prin naivitatea şi neatenţia ta tu ai fi la fel de responsabil de lanţurile, gratiile şi gardurile psihice cu care ai fi priponit în dimensiunea „divină” respectivă, pe cât ar fi de responsabil şarlatanul „divin” care te-a păcălit să cazi în capcana lui unidimensională pentru a te putea apoi folosi ca sclav mental după bunul său plac.
***
20. Vezi tu, unii ar putea zice (şi unii inconştienţi chiar zic):
- „Şi ce dacă trăiesc într-o văgăună unidimensională?
Am tot dreptul să trăiesc unde vreau eu! Eu mi-am ales să trăiesc în această carceră „spirituală”, în acest lagăr de concentrare „religios” – te rog lasă-mă să trăiesc aşa cum vreau eu!”

21. Şi atunci trebuie să le răspundem:
- Te-aş lăsa dragă frate întru fiinţă dacă aş fi convins că chiar tu ai ales să stai închis, te-aş lăsa dacă aş fi convins că tu ţi-ai dorit din tot sufletul tău să fi în viaţa asta doar un simplu sclav psihic a primului venit care ţi-ar ieşi în cale şi s-ar declara faţă de tine ca fiind „zeu” sau vreun „reprezentant” al lui.

22. Te-aş lăsa deci, dacă nu aş şti că în orice fiinţă legată (chiar şi cu lanţuri de aur), închisă (chiar şi după gratii de diamant), că în orice fiinţă ajunsă în sclavie mentală (chiar şi la vreun pretins „zeu” - sau mai bine zis mai ales la acesta) nu licăreşte încă cu putere dorul copilăriei sale: dorul de libertate cât mai mare, dorul de manifestare creativă spontană, dorul de comunicare sinceră cu toate fiinţele, dorul de cunoaştere nelimitată...

23. Te-aş lăsa prin urmare, dacă aş fi încredinţat că şarlatanii şi/sau nebunii (fie ei şi „divini”) care te-au convins să-ţi înlănţui propriile gânduri şi vorbe şi să-ţi pui „sârmă ghimpată” în jurul psihicului propriu nu râd cu hohote sarcastice în sinea lor de prostia şi tâmpenia pe care ai făcut-o (nici ei nu credeau că vreun om poate fi atât de prost şi de naiv pe cât i-ai dovedit tu şi cei asemenea ţie că pot fii!) şi nu profită mereu cu neruşinare şi fără nici un fel de reţineri de pe urma faptului că te-au luat sclav mental pe tarlaua psihică pe care ei sunt stăpâni.

24. Aceşti şarlatani te-au convins cu vorbe meşteşugite scrise sau vorbite (culmea! doar cu vorbe! cât de naiv poţi să fi!) că tu nu ai fi capabil să faci nimic (că nu eşti bun de nimic) în afară de ceea ce zic ei că eşti capabil să faci – adică să-i slujeşti fără nici cea mai mică împotrivire pe stăpânii tăi mentali vizibili (îndeplinindu-le orice dorinţă oricât de cumplită ar fi ea) pentru că chipurile ei sunt „reprezentanţii oficiali” ai acelui „stăpân” unidimensional invizibil care nici mai mult nici mai puţin cică are drept de viaţă şi de moarte pe moşia unidimensională în care tu eşti acum înlănţuit spre sclavie mentală (şi astfel implicit şi fizică!).

25. Şi culmea e că chiar are, pentru simplul fapt că tu în inconştienţa ta îi dai acest drept prin aceea că nu i te împotriveşti în nici un fel (astfel „fraier să fie să nu profite!”).

26. Te-aş lăsa deci cu unidimensionalitatea lagărului tău psihic dacă nu ai fi posedat malefic de spiritul distructiv de virus unidimensional care vrea să se răzbune pe lanţurile sale în cel mai bizar mod: înlănţuindu-i şi pe alţii alături de el, extinzând gândurile şi credinţele sale de „sârmă ghimpată” cât mai departe posibil, încercând să transforme întreaga creaţie în maşini mecanice unidimensionale care să-i slujească doar „stăpânului” său psihic.

27. Te-aş lăsa deci să rămâi în lanţurile credinţei tale dogmatice (sau să zic în lanţurile prostiei proprii) dacă nu aş vedea în ochii celor care joacă în „filmele voastre de propagandă” o licărire de speranţă, un dor adânc vizibil de libertate care le brăzdează faţa lor chinuită (de copii duşi de mici în sclavie mentală prin vânzarea lor psihică de către proprii părinţi fizici) – o chemare abisală a unui ajutor cât de mic din afara lagărului lor psihic, o speranţă neostoită într-o viitoare eliberare de sub jugul sclaviei unidimensionale.

28. Te-aş lăsa deci în peştera ta unidimensională dacă aş fi convins că eşti fericit, mulţumit, împlinit, cu viaţa de sclavie psihică pe care o duci!
Dar văd pe faţa ta că nu eşti – chiar şi atunci când îmi zâmbeşti încercând să mă convingi de contrariu...

29. Mereu se vede o reţinere în acest zâmbet o incapacitate a lui de a se transforma la o adică (şi cât mai des) într-un râs profund, sănătos, de durată, eliberator de tensiune atunci când fac glume dulci sau mai amare la adresa „zeului tău”, a „credinţei tale dogmatice”, a „cărţii tale sfinte” etc., cu alte cuvinte când glumesc pe seama închisorii tale mentale.

30. Nu poţi să râzi pentru că mă consideri crud – cum să râzi şi să faci glume pe seama cuiva aflat în puşcărie, în sclavie, bolnav fiind psihic de credinţă dogmatică - gândeşti tu.

31. Incapacitatea ta de a râde cu hohote la acestea te dă de gol – tu eşti un om înlănţuit şi viaţa ta este amară chiar şi atunci când zâmbeşti!

32. De aceea eu mă prezint mereu în faţa ta şi îţi ofer acel ajutor pe care îl ceri inconştient, mă prezint şi îţi ofer mereu o şansă de evadare din lagărul tău unidimensional în lumea multidimensională şi transdimensională a Trans-Religiei şi a altor religii umaniste cu deschidere nelimitată şi sinceră spre preţuirea Omului şi a Umanităţii.

33. Depinde însă doar de tine dacă vei profita acum de această şansă, de acest ajutor: libertatea ta doar de tine depinde!
***
34. Iată, dragă frate întrebător, aşa ar putea zice unii, când le-aş spune în faţă toate câte le pierd atunci când susţin în ei credinţa dogmatică şi aşa le-aş răspunde la vorbele lor automate de apărare.

35. Dar să mergem mai departe şi să-ţi mai spun câte mai ai încă de pierdut dacă nu te alături nouă Oamenilor Liberi, Trans-Religioşi ci dimpotrivă te alături lor - celor înlănţuiţi psihic de vreun „zeu” sau altul:
***
36.*** În al treilea rând, cum ar venii, să ştii că astfel pierzi o viaţă de aventură în cunoaştere, de călătorii fără limite prin lumile miraculoase ale fiecăreia din cele Şapte Raze ale Cunoaşterii Universale (Religie, Filosofie, Psihologie, Ştiinţă, Artă, Economie şi Politică), o viaţă de sărbătorire continuă a unicităţii şi creativităţii proprii, de sărbătorire sinceră a diversităţii şi creativităţii celorlalţi Fraţi Creatori ai noştri şi în schimb „câştigi” o viaţă anostă şi searbădă de robot, de automat psihic care tot repetă la nesfârşit aceleaşi vorbe şi gânduri, se tot plimbă încoace şi încolo prin spaţiul extrem de limitat al celulei sale „spirituale”, venind-ui nu de puţine ori să se dea cu capul de pereţi de câtă „bucurie” îl cuprinde la vederea suferinţelor nesfârşite care îl împresoară mereu anunţându-l că e cazul să facă odată ceva şi să-şi rupă lanţurile psihice care îl ţin să se învârtă mereu în jurul priponului „spiritual” de care este legat...
** **
37.** ** Pierzi apoi ocazia de a te bucura de infinitele daruri pe care Întregul ţi le face mereu şi pe care credinţa dogmatică dacă ai avea-o ţi-ar interzice să le deschizi.

38. Pierzi cu fiecare zi cu care stai departe de spiritul trans-religios ocazia de a profita pe deplin:

- de darurile Iubirii necondiţionate, a Cunoaşterii nelimitate, a măririi continue a propriei Forţe fizice, psihice, intelectuale, emoţionale;

- de darurile Binelui făcut în tine şi în afara ta, a Adevărului cu infinite feţe care îmbrăţişează orice aspect al manifestării şi ale Frumosului adânc vibrant şi mereu cu un suflu de noutate şi adâncă încântare al artei picturale, sculpturale, literare, arhitecturale, vestimentare ş.a.m.d.;

- de darurile Libertăţii însuşite mereu întru Ideal; a Dreptăţii interioare şi exterioare îndreptate mereu înspre mărirea Armoniei din Sistem; a Unităţii de fiinţare cu tot ce există;
- şi a cufundării la dorinţă şi fără limite în mereu prezentul Absolut!
** ***
39.** *** Ca să nu mai menţionăm apoi că astfel pierzi cu siguranţă şansa de a devenii Om (cu „o” mare) prin parcurgerea procesului de Individualizare şi Maturizare psihică pe fiecare din cele Şapte Raze (în urma căreia devii capabil să le stăpâneşti după plac manifestările şi să le îndrepţi apoi creativ şi întru armonie în orice direcţie consideri că ţi-ar bucura şi împlini plenar suflul tău iubitor perpetuu de viaţă).
*** ***
40.*** *** Şi să nu uităm apoi de mulţumirea, de armonia, de fericirea, de pacea pe care o pierzi dacă nu manifeşti prin tine Sursele Majore ale Fericirii (non-înşelarea, non-furtul, non-violenţa şi non-uciderea) şi Etica Armoniei pe care noi o promovăm – dacă nu alungi din interiorul tău pe cât îţi stă în putinţă orgoliul (vanitatea, dispreţul), mânia (furia, ura), frica (fobia, groaza de orice fel ar fi ea), tristeţea (autocompătimirea, depresia, lipsa de ideal) lenea, lăcomia şi desfrâul (lipsa de sinceritate cu cei ce te înconjoară).

41. Lăsându-te în braţele pline de sânge ale credinţei dogmatice şi lăsând astfel să se manifeste prin tine orgoliul, dispreţul, mânia, ura, frica, teroarea... îţi laşi cu nepăsare sufletul să se zbată în suferinţă, în nelinişte perpetuă, în angoasă nesfârşită!

42. Aşadar, ca să mă exprim mai pe scurt, cel care nu lasă să se manifeste prin sine (într-un fel sau altul) Valorile Trans-Religiei (Idealurile, Sursele, Razele, Porţile, Etica Armoniei, Ţelurile, Faptele...) este condamnat să fie înlănţuit de către credinţa dogmatică (de vreo natură sau alta):

- cu lanţurile zbaterii urii şi agoniei psihice, a dezindividualizării (îndobitocirii) şi clonării „spirituale”,

- cu frânghiile amare ale imaturităţii (infantilităţii) psihice religioase, politice, filozofice, psihologice, artistice, etc.;

- şi cu sârma ghimpată adânc rănitoare a fanatismului, dogmatismului şi absolutismului.

43. Acest nefericit ajunge astfel condamnat, de cele mai multe ori pe viaţă, să asculte, fie că vrea fie că nu vrea:
- ţipetele animalice şi strigătele grohăitoare ale urâciunii non-idealurilor, a urii faţă de viaţă, a ignoranţei dobitoceşti şi a slăbiciunii infantile a celui încă incapabil să se poarte pe „propriile picioare” psihice;
- ale relei-voinţe a inimii plină de animalitate şi bestialitate, ale urâţeniei şi minciunii sub toate chipurile lor deformate;
- ale ranei vii mereu neînchise a nedreptăţii făcute în numele „religiei”, a înlănţuirii complete a conştiinţei de vreun şarlatan „spiritual” sau altul, a dezbinării interioare, familiale şi sociale.

44. Cu alte cuvinte un astfel de nefericit credincios dogmatic (orbit de propria-i naivitate şi inconştienţă) e condamnat în viaţă să fie cuprins pe de-a întregul de abisul îngheţat al nimicniciei!
***
45. Iată deci ce ai de pierdut dacă nu laşi să se manifeste prin tine Valorile Trans-Religiei!

46. Pe de altă parte dacă le laşi pe acestea să îţi fie mereu alături în viaţă atunci (şi cu aceasta îţi răspund la o altă întrebare care ai pus-o) cu siguranţă în rândurile Mişcării Trans-Religioase vei găsii un cadru ideatic şi faptic extrem de prielnic pentru a prinde rădăcini solide şi a creşte cu putere şi repeziciune în tine comportamentul autentic idealist:

- Iubirea şi preţuirea frăţească a tuturor fiinţelor existente întru fiinţare (indiferent de specie, rasă, sex şi vârstă); deschiderea nelimitată spre Cunoaştere; creşterea neîncetată a propriei Puteri intelectuale, emoţionale, fizice, materiale, financiare, volitive, etc.

- întărirea continuă a înţelegerii şi manifestării Binelui, Adevărului şi Frumosului sub infinitele lor forme

- şi a manifestării Libere, a spiritului de Dreptate socială umană şi a simţământului adânc liniştitor al inimii de Unitate cu Întregul şi cu tot ceea ce există!;

- toate acestea manifestate în spiritul mereu prezent al dorinţei de Absolut - de perfecţionare şi desăvârşire continuă a tuturor aspectelor tale fiinţiale!
***
47. Primind în tine Sursele Fericirii şi Etica Armoniei şi refuzând astfel să mai dai adăpost (indiferent de motiv - fie el şi „spiritual”) în propriul psihic înşelăciunii, furtului, violenţei, uciderii precum şi oricărei forme de orgoliu, mânie, frică, tristeţe, lene, lăcomie şi desfrâu; de credinţă dogmatică, de non-ideal şi prejudecată - câştigi pentru propria minte şi fiinţă linişte, pace, fericire şi armonie adânc reconfortante şi de durată!
***
48. Trans-Religia îţi dăruieşte apoi:

- un cadru de educaţie şi dezvoltare continuă, intelectuală şi emoţională, prin cursurile, seminariile şi atelierele ţinute în Sanctuarele sale în cadrul Zetrianului şi coordonate cu răbdare şi bunăvoinţă de frate mai mare de către Cercetătorii Înaintaţi;

- un spaţiu sufletesc în care fiecare e liber să comunice în felul său propriu cel mai specific cu Întregul, cu Realitatea (sau oricum ar numi el Existenţa şi Suportul ei fiinţial nedespărţit);

- o legătură de comunicare sinceră interumană (de la Om la Om) şi inter-fiinţială cu ceilalţi Fraţi întru Fiinţare;

- un tărâm care sprijină şi încurajează comportamentul şi exprimarea creativă, inovativă, progresistă;

- un ţinut în care e adânc preţuită şi încurajată Individualizarea şi Maturizarea psihică;

- un spaţiu al manifestării plenare a celor 7 Raze (a Religiei, a Filozofiei şi Psihologiei, a Economiei şi Politicii, a Ştiinţei şi Artei), cu infinitele lor manifestări pe care le-au luat în diferite timpuri şi spaţii;

- o „Carte a Trans-Religiei” care cuprinde sub forma unei baze de date deschisă perpetuu spre infinit toată cunoaşterea umană care a fost, este şi va fii;
- etc.

49. Într-atât încât este omeneşte posibil Trans-Religia oferă pentru individ bucurie nelimitată minţii, linişte şi pace inimii şi relaxare trupului iar societăţii îi oferă un cadru de organizare armonioasă, de comunicare sinceră între indivizi şi de exprimare creativă mereu progresistă.
***
50. Cu siguranţă din câte îmi amintesc m-ai întrebat şi ce-i cere în schimb pentru toate acestea aceluia care doreşte să o manifeste în mintea şi în inima sa, în acţiunile şi manifestările sale creative.

51. Şi îţi voi spune ce-i cere: îi cere să aibă un comportament idealist sincer prin care să încerce să manifeste cât mai mult prin el Idealurile şi Legile lor, Sursele Fericirii şi Etica Armoniei, spiritul de Fraternitate Universală şi deschiderea nelimitată spre Cunoaştere, Comunicare Sinceră şi Creaţie.

52. Îi cerem cu alte cuvinte să se respecte pe sine şi să se comporte ca un Om ce este (prin Fapte demne de un Om Liber) şi nu ca vreun animal-de-pradă ieşit la vânătoare, îndemnat fiind de către stăpânul său „spiritual” (vreun „zeu-animal-de-pradă” ce încă nu a depăşit stadiul animalic de dezvoltare fiinţială) să jefuiască, să distrugă, să înrobească şi să ucidă.

53. Îi cerem deci să lase să se manifeste prin el cât mai mult posibil Idealurile Omului Universal şi Legile Idealurilor, Sursele Majore ale Fericirii şi Etica Armoniei, Razele Cunoaşterii Universale, Porţile Noilor Ere şi Cheile Porţilor, Ţelurile Mişcării TransReligioase şi Faptele Omului Liber, văzute ca şi căi perpetue de perfecţionare a noastră, a fiinţelor de pretutindeni şi acceptate ca atare pentru a ne depăşi mereu pe noi înşine şi a renaşte sub noi Forme de Împlinire şi Manifestare Fiinţială întru Armonia Etern-Infinită a Întregului.
***
54. M-ai întrebat apoi cu ce autoritate ne manifestăm noi ca Oameni Trans-Religioşi şi iată că acum îţi răspund: tot ceea ce noi facem se află sub unica oblăduire a autorităţii propriei conştiinţe şi a discernământului fiecăruia dintre noi, întrunite în ceea ce priveşte acţiunile comune sub unica autoritate a votului majorităţii dintre noi.

55. Mai suntem apoi sprijiniţi şi inspiraţi în acţiunile noastre de Autoritatea Spiritului Întregului care ne ghidează mereu paşii prin Semnele (şi Semnalele de suferinţă, de fericire, respectiv de armonie) pe care le lasă peste tot în noi şi în afara noastră şi prin acţiunile pe care forţa sa imensă le urneşte în manifestare în direcţia Armonizării şi Manifestării în bucurie şi continuă împlinire a tuturor Fiinţelor.

56. Suntem apoi însufleţiţi mereu de autoritatea şi forţa Spiritul „Trans”, a spiritului „dincolo de” care ne poartă paşii şi gândurile prin aventuri infinite şi călătorii extraordinare prin noi şi noi teritorii, explorate sau mai puţin explorate, ale Conştiinţei Infinite prin care ne manifestăm, din care facem parte de nedespărţit şi care ne îndeamnă mereu cu răbdare şi nesfârşită blândeţe să ne perfecţionăm continuu, să ne desăvârşim exprimările fiinţiale, să ne auto-depăşim şi să ne auto-transcendem spre a ne regăsi cât mai mult şi de cât mai multe ori în braţele şi în spiritul Atoatecreator al Eternităţii şi Infinitului, îmbrăţişate deapururi în Atotprezentul Întreg.
***
57. „Ce avem doar noi şi alte religii (în special cele bazate pe credinţă dogmatică) nu au?” - m-ai mai întrebat tu.

58. Sunt multe şi extrem de importante lucruri care se manifestă doar sub auspiciile Sanctuarelor Trans-Religioase şi pe care le poţi primi şi tu dacă ni te alături în manifestare.

59. Şi voi aminti în continuare câteva dintre ele:

- comportamentul şi gândirea autentic idealistă – bazată pe implementarea manifestării plenare prin noi a celor 10 Idealuri ale Omului Universal şi susţinută cu putere de tot ceea ce facem şi suntem noi;

- practicarea zilnică în viaţa individuală şi socială a Eticii Armoniei cu rezultate şi câştiguri care ne mulţumesc nespus inimile şi mintea, regăsite astfel pe cât posibil mereu în Armonie;

- libertatea declarată şi susţinută social a menţinerii unei relaţii directe (neintermediate), intime (extrem de sincere), unice (irepetabile) şi puternic individualizate cu Întregul şi cu oricare altă Fiinţă aflată în manifestare, cu care considerăm necesar şi îmbucurător, pentru propriul sine, a intra în comunicare profundă;

- prezentarea şi studierea sistematică şi organizată a celor mai importante realizări şi cunoştinţe cuprinse de Cunoaşterea Universală manifestată pe fiecare din cele 7 Raze ale sale şi accesul neîngrădit la Baza de Date TransReligioasă care le conţine pe acestea;

- maximă libertate în crearea şi participarea la oricare din ritualurile, meditaţiile şi ceremoniile desfăşurate sub auspiciile Mişcării Lisaniene;

- atenţie egală acordată (în acţiunile pe care le susţinem) armonizării deopotrivă a trupului, minţii şi inimii – urmărirea expresă a dezvoltării individului ca Întreg (şi nu doar a anumitor părţi ale sale), sub toate manifestările care îl reprezintă ca identitate specific umană;

- încurajarea şi sprijinirea puternică a Individualizării şi Maturizării Psihice a tuturor fraţilor noştri, pe fiecare din manifestările specifice celor 7 Raze;

- acţiune concretă susţinută îndreptată în direcţia construirii unor Paradisuri Terestre şi Cosmice; a unor Oraşe ale Cunoaşterii; a unor C.E.R.-uri de cercetare şi trăire fraternă; a unor baze de date biologice şi informaţionale constituite pentru crearea posibilităţii unei Învieri ulterioare parţiale sau totale, sub o formă sau alta a celui Temporar Adormit (pentru o prezentare detaliată a fiecăreia din aceste aspecte menţionate a se vedea cartea „Manifestul Mişcării TransReligioase”);

- cercetare ştiinţifică şi tehnică intensă, îndreptată în direcţia măririi reale a vieţii umane - în direcţia Nemuririi Beatifice (având ca prim obiectiv de atins o viaţă cu durata medie de 300 de ani pentru fiecare om);

- şi multe altele care te aşteaptă să le descoperi cu bucurie şi adâncă încântare, pe măsură ce te vei manifesta cu mai multă putere în Universul nostru al Oamenilor Liberi!
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru